Den leváků si klade za cíl zvýšit povědomí o problematice levorukosti a o těžkostech, se kterými se tito lidé potýkají v běžném životě, kde je většina přístrojů přizpůsobena pro dominantní pravou ruku. Svátek se slaví po celém světě, i když se o jeho existenci příliš neví a v kalendáři ho stále nenajdeme.

Jak se slaví Den leváků

Ve Velké Británii si Mezinárodní den leváků připomínají slavnostmi, které se konají až ve dvaceti regionech země. Jejich součástí jsou sportovní zápasy leváků proti pravákům nebo typicky anglické odpoledne s čajem, k jehož pití ale můžete použít pouze levou ruku. Hospody, které Den leváků drží, poznáte podle toho, že večer 13. srpna používají vývrtky pro leváky a hosté hrají klasické hospodské hry levou rukou. Po celé zemi jsou rozšířené takzvané „Levé zóny“ oslavující kreativitu, adaptibilitu a sportovní obratnost leváků. Praváci si v těchto zónách mohou vyzkoušet, jaké je to žít v praváckém světě s nevýhodou levorukosti.

Věci pro leváky

Mezinárodní den leváků si již po několikáté připomíná také Česká republika. A také nabídka speciálního zboží pro leváky se postupně rozšiřuje. Na trh se dostávají hudební nástroje, sportovní náčiní, pracovní pomůcky - například kleště, kuchyňské náčiní (nože, otvíráky na konzervy, škrabky) a psací potřeby a nůžky. „Existence těchto předmětů je v podstatě nezbytná. Například běžná pera jsou uzpůsobena pro psaní zleva doprava, kdy je hrot lehce tažen za perem pravou rukou,“ říká Aleš Pavlík z oddělení domácích potřeb a papírnictví Tesco.

Slavní leváci

Barack Obama, Princ William, Marilyn Monroe, Leonardo da Vinci, Jimi Hendrix, Martina Navrátilová, Julius Caesar, Kurt Cobain, Napoleon Bonaparte, Bill Clinton, Johann Wolfgang Goethe, Picasso, Michelangelo, Bethoven, Mozart, Paul McCartney, Oprah Winfrey a celá řada dalších.