Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Mateřská se mění – vyznejte se v ní i v dalších dávkách

Mateřská se mění – vyznejte se v ní i dalších dávkách
Mateřská se mění – vyznejte se v ní i dalších dávkách
Zdroj: redakce časopisu Vlasta

Od začátku tohoto roku se změnila některá pravidla pro vyplácení mateřského a rodičovského příspěvku. V čem jsou hlavní změny? Kde a jak žádat, na co je nárok, a na co si dát pozor?

Diskutujte: Jaké pobíráte dávky? Jaké máte zkušenosti s úřady?

Mohlo by vás také zajímat: Končí mi mateřská, vracím se do práce a mám strach nebo Slovo chlapa: Jak muže změní rodičovství

Existují dvě hlavní formy podpory rodičů v souvislosti s narozením dítěte. První je mateřská dovolená a s ní související peněžní příspěvek v mateřství. Druhou je rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek. Právě u tohoto rodičovského příspěvku došlo od Nového roku k největším změnám v porovnání s předcházejícím obdobím.

Mateřská dovolená a příspěvek v mateřství

Na mateřskou dovolenou je možné odejít již před porodem, a to v rozmezí od počátku šestého týdne do začátku osmého týdne před předpokládaným datem porodu. Tento termín porodu a tedy nástup na mateřskou může určit pouze gynekolog.
Žena odcházející na mateřskou dovolenou nemusí svého zaměstnavatele o tuto dovolenou žádat. Ten je totiž ze zákona povinen mateřskou dovolenou poskytnout. Proto žena skutečnost, že odchází na mateřskou, zaměstnavateli pouze oznamuje. Mateřská dovolená vzniká mezi 6. a 8. týdnem před předpokládaným dnem narození dítěte, stejně jako vyplácení příspěvku v mateřství.
Podmínkou přiznání příspěvku v mateřství je, aby byl rodič alespoň 270 kalendářních dnů zapojen do zdravotního pojištění. Doba podpory je 28 týdnů. V případě, že přijdou na svět najednou dvě nebo více dětí, doba podpory je prodloužena na 37 týdnů. Výše mateřské je 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu. Tento základ vám, pokud budete chtít, vypočítají na vaší Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Mateřská se mění – vyznejte se v ní i dalších dávkách Mateřská se mění – vyznejte se v ní i dalších dávkách Zdroj: redakce časopisu Vlasta

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovskou dovolenou vzniká po ukončení mateřské dovolené, tedy od šestého měsíce, a trvá do tří let věku dítěte. Dovolenou může čerpat žena i muž, a to i současně, avšak logicky peněžní rodičovský příspěvek může pobírat vždy pouze jeden z nich. Zaměstnavatel je ze zákona povinen rodičovskou dovolenou poskytnout.
Rodičovský příspěvek může čerpat muž i žena, případně střídavě.

  • Dobu vyplácení příspěvku je, na rozdíl od toho, jak tomu bylo dosud, možno stanovovat a měnit podle potřeby, a to v rozmezí dvou, tří nebo čtyř let. Změna může být učiněna jednou za tři měsíce. Oproti dosavadní praxi je stanoveno, že rodič dostane od státu maximálně celkem 220 tisíc korun bez ohledu na to, jestli zůstane doma dva, tři nebo čtyři roky. Výše měsíčního příspěvku se odvíjí od toho, kterou variantu rodič zvolil, je ale limitována úrovní peněžité pomoci v mateřství. Jeho maximální výše je 11 500 Kč za měsíc, a to maximálně do čtyř let věku dítěte. Jedinou podmínku pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že alespoň jeden z rodičů musí platit nemocenské pojištění po dobu 270 dní před porodem.

Tato nová úprava se týká těch, kteří budou žádat o rodičovský příspěvek po začátku letošního roku. V případě, že nárok na peněžní příspěvek v mateřství vznikl před začátkem letošního roku, má rodič možnost si vybrat, zda chce, aby mu byl příspěvek vyplácen podle starých nebo nových pravidel. A to i v těch případech, kdy rodičovská dovolená plynule navazuje na předcházející dovolenou s jiným dítětem.

Mateřská se mění – vyznejte se v ní i dalších dávkách Mateřská se mění – vyznejte se v ní i dalších dávkách Zdroj: redakce časopisu Vlasta

Kdo dávky vyplácí

Všechny dávky vyplácí 409 Úřadů práce ČR.

Rodičovský příspěvek a školka

Je možné pobírat rodičovský příspěvek i v případě, že by dítě chodilo do školky? Ano, je to možné – do dvou let věku dítěte, ale doba pobytu dítěte ve školce nesmí nepřesáhnout 46 hodin měsíčně. Snadno lze spočítat, že pokud by například dítě chodilo do školky na čtyři hodiny denně, je to polovina pracovních dní, tedy 11 a půl dne v měsíci. U dětí nad dva roky počet hodin, které smí dítě strávit ve školce, omezen není.

Je nutné čerpat rodičovskou dovolenou najednou?

Tuto dovolenou není nutné čerpat najednou, ale podle toho, jak určí rodiče. I v případě, že rodič nastoupí do práce po mateřské dovolené před dovršením tří let věku dítěte, může podle svého uvážení nastoupit na rodičovskou dovolenou.

Kdy se žádá o rodičovský příspěvek

Před koncem mateřské dovolené

Mateřská se mění – vyznejte se v ní i dalších dávkách Mateřská se mění – vyznejte se v ní i dalších dávkách Zdroj: redakce časopisu Vlasta

Jak je to s mateřským a rodičovským příspěvkem v případě, že jste si neplatili nemocenské pojištění?

Jestliže žena nesplňuje podmínku 270 dnů placení nemocenského pojištění, ale nemocenské pojištění platila kratší dobu, má nárok na získání nemocenské dávky, a to šest týdnů před a šest týdnů po porodu.
Co se týká rodičovského příspěvku, rodič, který si neplatil zdravotní pojištění, si také může zvolit výši měsíční částky příspěvku. Je to možné ale pouze v takovém případě, že druhý z rodičů splňuje podmínky na peněžitou pomoc v mateřství.
V situaci, že žádný z rodičů pojistné neplatil, není možné volit způsob čerpání. V takovém případě je výše rodičovského příspěvku do devátého měsíce stáří dítěte 7 600 korun. Poté činí 3 800 korun měsíčně maximálně do čtyř let dítěte.

Mateřská se mění – vyznejte se v ní i dalších dávkách Mateřská se mění – vyznejte se v ní i dalších dávkách Zdroj: redakce časopisu Vlasta

Jak je to se studenty

Pro studenty jsou zjednodušeny podmínky pro získání peněžitého příspěvku v mateřství. Jednodušší bude třeba zápočet doby studia do nároku na tuto podporu. Jsou odstraněny dosavadní podmínky, podle kterých počátek šestého týdne před předpokládaným datem porodu spadal do období 270 dní po úspěšném ukončení studia a aby k zahájení péče o dítě došlo do 270 dní od úspěšného ukončení studia.
Nyní je to nastaveno tak, že prostě studentka, která dokončí studium na vysoké, střední, střední odborné škole nebo konzervatoři, má prostě na peněžitý příspěvek v mateřství nárok.

Je možné si vzít hned po ukončení mateřské dovolené normální dovolenou?

Jistě. Doba, po kterou žena stráví na mateřské dovolené, je ze zákona považována za práci, a proto se započítává do dní potřebných ke vzniku nároku na řádnou dovolenou. Proto zaměstnavatel musí vyhovět žádosti o dovolenou, i když navazuje na mateřskou dovolenou

Mateřská se mění – vyznejte se v ní i dalších dávkách Mateřská se mění – vyznejte se v ní i dalších dávkách Zdroj: redakce časopisu Vlasta
 

Příspěvek na péči o zdravotně handicapované

Tento příspěvek je od začátku letošního roku měsíčně zvýšen o tisíc korun, tedy z pěti na šest tisíc na jedno dítě. Jeho vyplácení je ale zpřísněno. Bude vyplácen pouze oprávněné osobě, která navíc bude muset dokazovat, zda je jeho čerpání oprávněné.

Střídavá péče

Pro střídavou péči, kdy se rodiče na základě písemné dohody střídají v péči o dítě, zákon stanoví přísnější podmínky. Podle minulých pravidel měl nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství rodič, který se staral o dítě alespoň jeden kalendářní den v měsíci. Současná úprava ale jako podmínku vyžaduje, aby to bylo alespoň sedm kalendářních dnů jdoucích po sobě.

Mohu si při pobírání mateřského příspěvku přivydělávat?

Je to možné. Práci ale není možné vykonávat pro toho zaměstnavatele, který poskytuje mateřský příspěvek. Můžete mít dokonce pracovní poměr u jiného zaměstnavatele. Pokud jste OSVČ, nesmíte činnost vykonávat osobně.

Jak je tomu s mateřským příspěvkem u OSVČ

Pokud je žadatel OSVČ, musí aspoň 270 dní před porodem platit nemocenské pojištění. V průběhu pobírání příspěvku není možné vykonávat výdělečnou činnost jako OSVČ osobně.

Jste OSVČ a chcete vyšší mateřskou?
Pokud působíte jako OSVČ, přerušte placení pojistného jako OSVČ a nechte se bez přerušení zaměstnat. Tak vznikne souběh pojištění OSVČ a zaměstnance. Vaše mateřská bude vyplácena podle pravidel pro zaměstnance a bude výrazně vyšší.

 Další zajímavé články najdete v týdeníku Vlasta.

TIP Kafe.cz: Předplaťte si Vlastu

 

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky