Nejzákladnější informace je, že se peněžitá pomoc v mateřství (PPM) vyplácí po dobu šesti měsíců péče o dítě (PPM vyplácí Správa sociálního zabezpečení). Častým omylem bývá, že si lidé pletou mateřskou s rodičovskou dovolenou. Tu, na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství, vyplácí úřad práce (odbor státní sociální podpory). Příspěvek dostanete vždy jen na nejmladší dítě v rodině. Výši "rodičáku" si určí sami rodiče podle toho, jak dlouho chtějí, aby rodičovská dovolená trvala. Celková výše je 220 tisíc korun a může se čerpat nejdéle do 4 let věku dítěte.

Kdy začíná mateřská dovolená?

Na mateřskou dovolenou můžete nastoupit 6 až 8 týdnů před termínem porodu. Pokud porodíte předčasně, náleží vám mateřská od dne nástupu na mateřskou do uplynutí 28 týdnů. Pokud však z mateřské vyčerpáte méně než šest týdnů z jiného důvodu, dostanete mateřskou až od porodu a bude vyplácena do uplynutí 22 týdnů. Případně 37 týdnů v případě narození dvou a více dětí.

Dostane mateřskou podporu každý?

Nárok na ni máte, pokud jste v okamžiku nástupu na mateřskou dovolenou byla nemocensky pojištěna, což znamená, že jste zaměstnaná nebo v ochranné lhůtě (trvá po 180 dnů od zániku nemocenského pojištění). Zároveň musíte být účastnicí nemocenského pojištění alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před nástupem na mateřskou. Žádost o mateřskou vyplní gynekolog a vy ji poté předáte vašemu zaměstnavateli. Pokud podnikáte, předáte jej přímo na příslušné OSSZ.

VYPOČÍTEJTE SI VÝŠI MATEŘSKÉ NA NAŠÍ KALKULAČCE

Podnikám, mám nárok na mateřskou?

Coby OSVČ dostanete mateřský příspěvek pouze v případě, že jste si platila dobrovolné nemocenské pojištění. To musíte platit nejméně 180 dní v období jednoho roku před nástupem na PPM, přičemž musí být splněna i podmínka, že se nemocenského pojištění účastníte nejméně 270 kalendářních dní v uplynulých dvou letech. Nelze si tedy vzpomenout pár týdnů před porodem. Pokud potřebné podmínky nesplňujete, dostanete rovnou rodičovský příspěvek.

Lze si na mateřské přivydělat?

Na mateřské dovolené nesmíte pro svého zaměstnavatele pracovat na stejné pracovní pozici. Můžete však pro stejného zaměstnavatele dělat jiné pracovní činnosti na základě jiné smlouvy nebo dohody. Pokud chcete pracovat pro jiného zaměstnavatele, tak tady už žádná omezení nejsou. Můžete také začít podnikat. Pokud jste však již podnikala před mateřskou dovolenou, nesmíte ve své práci při mateřské dovolené již pokračovat. Ale můžete ji přepsat na manžela jako na spolupracující osobu. Zaměstnat se můžete nechat bez omezení.

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!