Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Máte správné údaje na vizitce? Poradíme

Zdroj: Profimedia.cz

Ovšem vyznat se ve vizitkách a umět rozluštit skutečnou pozici toho, kdo vám ji před chvílí dal, není vždy až tak snadné. Často se užívají anglické ekvivalenty pro vyjádření jednotlivých pozic, které nám také nemusejí být až tak blízké...

Složité názvosloví

Tak například – víte, jak se liší pozice Production Manager nebo také Product Manager od Plant managera? Označení Product Manager je výrazem pro výrobního ředitele, zatímco Plant Manager je generálním ředitelem výrobní firmy. U pozice Plant Manager se můžete setkat také s označením CEO, tedy Chief Executive Officer, či Managing Director, či General Manager. Zdá se vám to zbytečně složité? Ne všechny pozice jsou tak komplikované – tak například ředitele můžeme označit také jako Director, Chief nebo Head, tato slovíčka již většinou z angličtiny známe.

Pro vaši informaci

Zdaleka ne všechny funkce je třeba ovládat, je ale dobré se v nich alespoň rámcově orientovat. Zcela jistě vždy identifikujete generálního ředitele jako Chief Executive Officer. Následují obchodní ředitel (Sales Manager), finanční ředitel (Chief Financial Officer), výrobní ředitel (Production Manager), personální ředitel (HR Director nebo Staff Director), provozní ředitel (Chief Operating Officer), ředitel marketingu (Marketing Director) či ředitel IT (IT-Director).

Zdroj: Profimedia.cz

Pro jistotu se zeptejte

Nevíte-li si rady s označením pozice někoho, s kým jednáte, nebo jde o přímo o pozici, která vám byla nabídnuta, využijte odborné literatury. Jde o publikace věnující se personalistice z bližšího úhlu pohledu. Další informace můžete najít i na internetu, nebo se zkuste pomocí anglicko-českého slovníku dopátrat významu sama. Zcela určitě není žádná ostuda se přímo dotyčné osoby zeptat nebo se ve firmě informovat. Názvy pozic se mohou v různých společnostech lišit, či zahrnovat jiné kompetence.

Tipy Kafe. cz:

Zdroj: Profimedia.cz

Abeceda personalisty 2008 ( Nakladatelství ANAG )

Publikace je určena jak specializovaným personalistům, tak i dalším uživatelům, kteří se mimo svůj hlavní obor zabývají personalistikou, např. sekretářkám, asistentkám a účetním, své v ní naleznou také majitelé malých firem, kteří plní i funkci hlavního manažera. Nové vydání této publikace reaguje na nejpodstatnější změny vyvolané reformou veřejných financí a novelami řady zákonů, které se do personální práce od roku 2008 promítnou.

Cena: 389 Kč

Zdroj: Profimedia.cz

Josef Koubek: Anglicko-české výkladový slovník personalistiky ( Nakladatelství Management Press )

Anglicko-český výkladový slovník obsahuje více než 2600 odborných termínů z personalistiky a je první svého druhu na našem knižním trhu. Autor - přední domácí odborník, pedagog pražské VŠE a autor osvědčené učebnice Řízení lidských zdrojů - jej sestavil ze dvou hlavních důvodů: za prvé umožnit českému čtenáři, který studuje odbornou literaturu v originále, lepší orientaci v anglickém textu, a za druhé přispět k formování české odborné terminologie v personalistice, v níž se často zbytečně používá mnoho anglismů, někdy i v nesprávném významu.

Cena: 270 Kč

Není nutné upozorňovat na titul za každou cenu

Když už je řeč o vizitkách, obtížné rozluštit pro nás někdy může být i záludný titul ze zahraniční univerzity. V ostatních případech se většinou s tituly setkáváme natolik často, že by nás neměly překvapit. Za jménem se například uvádí PhD. jako označení pro doktora, DrSc. pro doktora věd
či DiS. u diplomovaného specialisty. Častý je i titul MBA pro Master of Business Administration, či MgA. pro magistra umění. U titulů je v oficiální podobě dáno, která písmena budou malá a velká (například JUDr., RNDr., či DrSc.), obezřetní bychom měli být tedy i v případě pravopisných pravidel.

Jak to chodí v zahraničí

S tituly není nutné to na vizitkách přehánět. Ve většině případů následujeme při běžném styku zahraniční tendence neuvádět tituly vůbec. Takový usus například platí v některých velkých firmách, kde jde o součást firemní kultury. Pravidla pro používání titulů většinou určuje firma. Kde je ale jistě vhodné titul zmínit je životopis, při oficiálních příležitostech, v oficiálních dopisech či v akademickém prostředí.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky


ZAVŘÍT REKLAMU