Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Manželství: Jak zajistit, aby vás muž nezruinoval?

Zdroj: Profimedia.cz

O nastřádané úspory vás může připravit nejen finanční krize, nevhodně zvolený hypoteční úvěr, či rizikové podnikání, ale i manželství… Co musíte udělat, abyste eliminovala dopady špatného výběru partnera? Poradíme vám.

Láska nadosmrti. Opravdu?

Známe to z romantických filmů. Za peníze lásku nekoupíte a mluvit o lásce v souvislosti s penězi bývá považováno za nečistou kalkulaci... Životní zkušenosti i pohled na vztahy kolem nás však učí opatrnosti. Na počátku byla láska nebeská a ochota sdílet s druhým vše a za všech okolností. A na konci? Přetahování se u rozvodového stání.

Řešením je manželská smlouva

Jen málokdo při vstupu do manželství uvažuje nad jeho koncem. Přesto v případě, že jeden z partnerů má podstatně vyšší majetek než ten druhý, se vyplatí zauvažovat nad předmanželskou smlouvou. To stejné platí i v případě, že jeden z partnerů vydělává výrazně více než ten druhý a poskytuje ve společném svazku vyšší finanční zázemí.

Vše spadá do společného jmění

Vstup do manželství s sebou přináší i závažné právní následky v oblasti majetkového práva. Jedná se konkrétně o institut společného jmění manželů, který nahradil v roce 1998 tzv. bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Společným jměním je tvořen veškerý majetek nabytý některým z manželů, nebo oběma společně, za trvání manželství. Nerozhoduje tedy již to, kdo co přináší do manželství, manželé vše nabývají do společného jmění.

Zdroj: Profimedia.cz

Výjimkou jsou dary a dědictví

Mezi výjimky, které do společného jmění manželů nespadají, patří majetek získaný dědictvím jednoho z manželů, pokud jej ovšem neměli podle závěti nabýt oba manželé společně. Dále do společného jmění nespadá majetek získaný darem, majetek spadající do výlučného vlastnictví jednoho z manželů – například získá-li žena peníze na auto od rodičů darem, pak je auto jejím výlučným vlastnictvím.

A jak je to s věcmi osobní potřeby?

Vyloučeny ze společného majetku jsou i věci osobní potřeby (pánové, nebojte se, o holící strojek vás vaše rozvádějící se žena nepřipraví) a věci vydané v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství, nebo byla-li věc jednomu z manželů vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka (restituce po babičce).

Zdroj: Profimedia.cz

Nejen aktiva, ale i pasiva

Pozor, do společného jmění ale spadají i závazky obou manželů, které vznikly jednomu z manželů nebo oběma za trvání manželství. Jsou-li manželé společnými dlužníky, odpovídají za dluhy oba. Vymáhat je tak možné je po obou společně, ale i po každém z nich. Do společných závazků nespadají jen ty, které se týkají majetku výhradně jednoho z nich a těch závazků, jejichž rozsah výrazně převyšuje přiměřenou míru majetkových poměrů manželů, přičemž je převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Jak vypadá manželská smlouva?

Proto může být pro manžele velmi praktické své společné jmění, jehož rozsah je stanoven zákonem, podle potřeby zúžit v rámci manželské smlouvy, která – ať již jde o nemovitosti, auto, dluhy, či jen televizi a nábytek – má povinnou formu notářského zápisu. Pokud byste si ji tedy chtěli sepsat sami doma, byla by bohužel neplatná. Takto zúžit lze jak majetek, který již tvoří společné jmění, tak majetek, který teprve manželé získají v budoucnosti.

Smlouvu můžete kdykoliv měnit

Manželská smlouva může být pak v průběhu manželství kdykoliv změněna, takže lze dále společné jmění zužovat, ale i rozšiřovat. Takto upravit své budoucí majetkové poměry ale mohou nejen manželé, ale i snoubenci. Hovoříme o smlouvě, která se běžně nazývá jako předmanželská. Tato dohoda mezi budoucími manžely již předem některé věci ze společného jmění vyloučí.

Zdroj: Profimedia.cz

Předmanželská smlouva pro snoubence

Manželé, eventuálně snoubenci v případě předmanželské smlouvy, tak mohou společné jmění zcela, nebo zčásti, vyhradit až ke dni zániku manželství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti. To znamená, že po dobu manželství by nevznikalo společné jmění manželů, kromě věcí tvořících vybavení domácnosti. Společné jmění tak vznikne až ke dni zániku manželství ke jmění, které bude aktuálně v té době existovat, a které bude zároveň vypořádanou. Fakticky tak během manželství společné jmění nevznikne.

A co na váš nápad říká ten druhý?

Upravit své majetkové poměry podobnou dohodou může být velmi praktické právě v případě, kdy jeden z manželů očekává vyšší příjmy nebo závazky. Lze tak předejít mnoha dalším konfliktům při majetkovém vypořádání během rozvodového řízení. Přesto záleží vždy na dohodě obou partnerů. Smlouva o zúžení jmění může být jedním z nich vnímána jako projev nedůvěry, jde přece jen o pragmatický a zcela racionální krok, který hned na počátku manželství nevylučuje možnost rozvodu...

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Vtipné hlášky ze slohových prací

Že vaše dítě není zrovna malý Einstein? Co na tom! Blíží se Vánoce, a tak se společně s námi pobavte nad tím, jaké perly občas dokáží dětská ústa…

Akční letáky