Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Léto s angličtinou: Individuální nebo raději skupinové lekce?

Léto s angličtinou: Individuální nebo raději skupinové lekce?
Léto s angličtinou: Individuální nebo raději skupinové lekce?
Zdroj: Thinstock

S blížícím se začátkem školního roku nejednoho z nás napadne se přihlásit do jazykového kurzu. Ale podle čeho se rozhodnout, zda zvolit individuální či hromadné lekce. Někdo se cítí lépe ve větší skupině, někomu bude více vyhovovat individuální přístup. Poradíme, jak často na kurzy chodit a co očekávat...

The choice is yours (výběr je na vás)

Jistě si vzpomenete na školu, ať již základní či střední, kde vás na hodině bylo hodně. Dvacet, někdy i třicet žáků. Jak moc jste se concentrate (soustředit) na výklad učitele daného předmětu? Kolik času jste strávili chatting with friends (mluvením s kamarády) během hodiny? Samozřejmě, že čím menší group (skupinka), tím bude lekce more expensive (dražší). Ale o to větší šanci máte se dostat ke slovu a opravdu se learn something new (něco nového naučit). Velká skupina je velká zašívárna. Kouknete na cvičení, odpočítáte si, která sentence (věta) v překladu na vás vyjde, tu si v klidu připravíte a už ani moc nedáváte pozor na to, co říkají ostatní. Přitom i z jejich chyb se můžete něco naučit. 

Mohlo by vás také zajímat: Věčný začátečník v začarovaném kruhu

Individuální výuka

Přiznejme si, že je financially most demanding (finančně nejvíce náročná). Na druhou stranu ve velké skupině žáků se vám příliš mnoho osobního prostoru nedostane. Během individuálních lekcí se můžete jedním tématem nebo gramatickým jevem zabývat přesně tak dlouho, jak potřebujete. Jestliže je vám něco nejasného, můžete spend several lessons (strávit několik lekcí) nad jedním grammar topic (gramatické téma). Inconvenience (nevýhoda) je, že veškerá pozornost lektora se soustředí na vás, není nikdo, kdo by vám napověděl a saved you (zachránil vás), pokud nevíte.
Advantage (výhoda) je, že můžete probrat témata, která zrovna potřebujete, a výuka se dá zcela přizpůsobit vašim potřebám.

Small group (malá skupinka)

Malá skupinka jsou tak maximálně čtyři žáci. Je to cheaper (levnější) varianta, ale pořád je to dost málo žáků, aby se vás dostala řada mnohokrát za hodinu a vy jste nelelkovali.
Pokud budete mít luck (štěstí) na své spolužáky, můžete si i dohodnout topics (témata), která byste během lekcí chtěli probrat.
Výhodou ve skupině je, že si můžete vyzkoušet dialogues (rozhovory) na různá témata s někým, kdo je na stejné jazykové úrovni.

Large group (velká skupina)

Je to sice the cheapest (nejlevnější) varianta, ale bohužel s největší pravděpodobností budou lekce probíhat according to the curriculum (podle dané osnovy) a pravděpodobně nebude čas ani prostor se zastavit u něčeho, kde byste zrovna vy potřebovali strávit víc času. Během rozhovorů se setkáte s many opinions (mnoho názorů) na danou věc a máte opportunity (příležitost) k discussions (diskuse).

How often? (jak často?)

  • Je to záležitost nejen vašich finančních možností, ale i disciplíny. Ne vždy platí, že méně je více. Dvakrát týdně je ideal (ideální), ale pokud máte dost velkou self discipline (sebekázeň) a dokážete se během týdenní pauzy svědomitě připravovat, tak i jednou týdně může být dobrá volba.

5 užitečných frází

Less is more. Méně znamená více.
I prefer individual/group lessons. Upřednostňuji individuální/skupinovou výuku.
I would like to have lessons once/twice per week. Rád(a) bych lekce jednou/dvakrát týdně.
I need to spend more time on this. Na tomto potřebuji strávit více času.
I would like to talk more about this topic because………….. Chtěl(a) bych více hovořit o tomto tématu, protože…………

Zlatá rada lektorky Lucky:

Každý jsme jiný a každému z vás bude vyhovovat jiný styl výuky i četnost lekcí. Snažte se najít to, co nejvíce vyhovuje vám a vašim potřebám. Pokud máte možnost vyzkoušet si individuální i skupinovou výuku, tak směle do toho.

AnglickyULucky

Na další díl Léto s angličtinou se můžete těšit příští pondělí.  

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky