Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Dětské nevěsty: Většinou se ani nečeká na to, až se fyzicky stanou ženami

Zdroj: shutterstock

Podstupují svatební obřad a svým ANO slibují plnit manželské povinnosti. Dívky, které mnohdy ještě ani nezačaly menstruovat…

Uzavírání dětských sňatků nebylo v historii nic obzvlášť výjimečného. V současné době zůstává rozšířené zejména v Africe, v mnohých oblastech Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. K národům s nejvyšším počtem dětských svateb patří Niger, Bangladéš, Indie a Guinea. K tomu, že se nevěstami stávají dívky devítileté, ba i mladší, přispívají chudoba, sociální tlak a náboženské důvody.

BEZ ROMANTIKY

Sally (9) z Jemenu měla štěstí. Jako jedné z mála zdejších „žen“ jí povolili rozvod. Rodiče ji provdali za bratrance Nabila (25). Svatební noc holčička prožila v krvi, bolesti a pláči. Když se další den všemi silami bránila opětovnému styku s novomanželem, vlastní teta a tchyně v jedné osobě ji přivázala k posteli. Děsivé zprávy dorazily k jejím rodičům, v nichž se pohnulo svědomí, a dceru nakonec z mučivého svazku osvobodili. O dost hůř dopadla Elham Shuee (12), která třetí den po svatbě se 24letým mužem zemřela v důsledku ruptury dělohy.

Malá Fawziya Abdullah Youssefová sice přežila sexuální útoky svého o poznání staršího muže, zemřela však ve 12 letech při porodu. „Její tělo bylo příliš malé na to, aby porod mohlo zvládnout,“ prohlásil lékař bezprostředně po neštěstí. Agentury před časem zveřejnily zprávu dokonce o osmileté Rawan z oblasti saúdskoarabskojemenských hranic, která zemřela v důsledku vnitřního krvácení po svatební noci s 30letým mužem.

Dětské nevěsty romantiku nezažívají…

NEJVÍCE KRAV ZA DÍTĚ

Před nástupem moderní společnosti nebylo uzavírání dětských sňatků žádnou raritou. Ve starověku a středověku bývaly dívky zasnoubené už v pubertě, případně dříve.

V Řecku se automaticky očekávalo, že se chlapci ožení do 18 let, Římané vdávali své dcery od 12 a ženili syny od 14 let. S ohledem na průměrnou délku života v té době (40 až 45 let) to lze docela chápat. Dětská manželství byla normou také v císařské Číně či starověkém Izraeli. Minimální věk pro vstup do manželství nejvíce ovlivňovala různá náboženství.

Křesťanství a židovství zakazovala sňatek před pubertou, hinduisté požadovali nevěsty dospělé (definováno třemi lety po nástupu puberty), podle některých islámských tradic mohly do manželství vstoupit naopak dívky mladší 10 let, protože i nevěsta proroka Mohameda byla šestiletá. Opravdu pádný argument… Ke cti Mohameda dlužno podotknout, že s „naplněním“ manželství čekal dlouhé tři roky, tedy dokud jeho choti nebylo devět.

Ač v dnešní době většina států uzákonila minimální věk pro sezdání většinou okolo 18 let, praxe bohužel vypovídá o něčem jiném. Například takřka všechny africké země svými zákony vyžadují snoubence nejméně 16- až 18leté, v Etiopii, Čadu a Nigeru může být manželství uzavřeno nejdříve po 15. narozeninách.

Jenže podle místních zvyklostí mají na druhé straně náboženské soudy pravomoc povolit vdavky i dívkám mladším než 12 let. Časným sňatkům nahrává především chudoba. V mnoha částech Afriky se za dívku platí v hotovosti, například dobytkem či jinými cennostmi. A zatímco za 10letou dostane otec od rodiny potenciálního zetě třeba 20 krav, za 15letou už o půlku méně a za 20letou, aby chudák připlácel sám. Musí-li živit, šatit či vzdělávat hojný počet dalších členů rodiny, bývá volba jasná.

SEX, AŽ BUDOU PŘIPRAVENÉ. TŘEBA V DEVÍTI.

Zmíněná situace se však netýká pouze Afriky. V Bangladéši připadá dětský sňatek na dvě ze tří manželství. V Afghánistánu je vdaných 53 procent 18letých dívek a 21 procent vstoupí do manželství před dovršením 15. roku. Zprávy mezinárodních organizací udávají, že v Íránu mohou uzavřít manželství děti pod 10 let, schválí-li to jejich zákonný zástupce. Více než polovina jemenských dívek se vdá do 18 let, některé nevěsty bývají jen osmileté.

Tamní zákony mnohde povolují sňatek v jakémkoli věku, zakazují však sex s dívkami, dokud nejsou „dostatečně připravené na pohlavní styk“. Příkladem budiž opět prorok Mohamed, který se sexem „počkal“, až jeho ženě Áiše bude devět.

Malými nevěstami se v různých společnostech vyrovnávají nesplacené dluhy, uhlazují konflikty mezi rodinami, někde jsou holčičky nuceny do manželství za trestný čin spáchaný otcem či jiným příbuzným. Velmi rozšířené jsou dětské svatby v Nepálu, kde 18letá neprovdaná dívka znamená pro rodinu výrazně negativní sociální stigma. Vyprávět by mohla dnes 14letá Urmilá Kurmi, již v šesti provdali za osmiletého.

„Neměla jsem tušení, co je to manželství. Dnes vím, že je to něco, co by děti rozhodně neměly dělat…“ říká odhodlaně předčasně dospělá žena, která se rozhodla proti dětským sňatkům bojovat. „Zákony nestačí,“ nabádá Jit Bahadur Chaudhary z místní nevládní organizace RISE. „Pomůže jen důkladná kontrola a potírání projevů této naší šokující tradice.“ Zároveň zdůrazňuje, že mnoho dívek v důsledku brzkých sňatků umírá na krvácení a těhotenské či porodní komplikace. I celosvětové statistiky uvádějí, že nejčastější příčinou úmrtí dívek z rozvojových zemí ve věku 15 až 18 let je těhotenství a porod.

SNOUBENCI V PEŘINCE

Hovoříme-li o dětských manželstvích, horkým kandidátem na největšího přeborníka v dané oblasti je Indie, konkrétně stát Rádžastán. Více než polovina místních dívek se vdává do 15 let, některé nevěsty jsou pětileté, některé čtyřleté, někdy ještě mladší. Není umění objevit nevěstu (ženicha) s dudlíkem. Podle indické socioložky Prem Dabi jsou nejpříznivější měsíce pro uspořádání dětské svatby duben a květen, kdy probíhá festival Akshaya. „Tehdy se konají obřady, při nichž rodiče často drží snoubence na klíně, protože jsou jim tři či čtyři roky. Rituály se odehrávají v noci v naprosté tajnosti. Indie totiž přijala zákon upravující věk pro vstup do manželství už v roce 1929 – tehdy byla nejnižší hranice 12 let. V roce 1978 bylo schváleno, že sňatek může být uzavírán od 18 let. Tradice jsou však v lidech hluboce zakořeněné a žádný zákon je umlčet nedokáže…“

Když chce otec pro dceru to nejlepší

Ibrahima Kanumu z Nigérie lze považovat za celkem pokrokového otce. Když ho jeho 63letý známý požádal o ruku 13leté dcery Zajnab, nesvolil, jak by se dalo očekávat, ale nápadníka zostra vyprovodil. „Kdyby mu bylo padesát, bylo by to v pořádku, ale takhle starý? Vždyť by z ní byla brzy vdova!“ Ještě tentýž týden raději domluvil sňatek dcery se 40letým kolegou z práce. Podle nigerijské úmluvy práv dítěte je zakázáno manželství pod 18 let, ale zkoušejte to se zákony v zemi s pevně zakořeněnými tradicemi, předsudky a negramotností. „Není dobré, aby si naše děti braly o padesát let starší partnery,“ prohlašuje uvědoměle Ibrahim Kanuma. „Avšak na druhé straně je jasné, že začne-li dívka menstruovat, měla by být vdaná…“

Před časem se však podařilo zdokumentovat dva svatební obřady televizní stanici CBS News. Na kameru pořídili rozhovor se ženichem jménem Rajma Patel. V předvečer sňatku s úsměvem, ozdoben tradičním make-upem a oděný v pestré šaty s blikajícími sklíčky, vyprávěl o tom, jak se stane mužem.

„Kolik je vám let?“ ptal se reportér. „Jedenadvacet!“ hbitě odpověděl za hocha otec. Rozporuplnost tvrzení byla i přes důmyslné maskování zřejmá na první pohled. Mimo kameru potvrdil později jeden z příbuzných, že ženich nedávno oslavil 10. narozeniny. Osmiletou nevěstu kamera zabrat nesměla.

Ve stejnou dobu natočil štáb rovněž svatbu dívky jménem Veena. Ta se velmi neobvykle konala během dne. „Připravovali jsme obřad rok,“ vysvětlil otec. „Je to šťastná událost, pozvali jsme celou vesnici, nebudeme se schovávat.“ Záběry na nevěstu ukazovaly, jak mezi česáním a zdobením šperky vzlyká. „Nemá ještě ponětí, co znamená být ženou,“ hladila ji po vlasech její teta Jeetha. „Také jsem se vdávala velmi mladá. To se upraví.“ Veenina rodina trvala na tom, že je dceři 18 let. Reportéři odhadli věk dívky na šest až sedm.

ROZVOD V OSMI LETECH

Jen nepatrný zlomek dětí se zmůže na účinný odpor. Ve známost před časem vstoupila Indka Fatima Mangre (8), kterou úřady rozvedly se 14letým „mužem“. Vdávala se ve čtyřech letech. O čtyři roky později si pro ni přišel zákonný manžel. Otec Fatimy žádal, aby počkal, až jí bude osmnáct, mladíkova rodina ale byla proti. „Konečně jsem si uvědomil, jak špatná je praxe vdávat naše dcery takhle mladé…“ řekl Fatimin otec později médiím. I za cenu, že bude stíhán za to, že podpořil dětský sňatek, případ své dcery zveřejnil a pomohl jí k rozvodu. „Doufám, že úřady budou shovívavé, když jsem přiznal svou chybu. Chci dát věci do pořádku. Chci, aby dcera měla dětství, a udělám vše, abych ji chránil.“

Dětských svateb ovšem dál přibývá. Při loňském festivalu Akshaya bylo napadeno a zraněno 14 vládních úředníků, kteří přišli zabránit hromadné svatbě asi 40 dětských párů. Autobusy v Džajpuru a dalších městech jsou pomalované nápisy „Provdejte svou dceru až v 18 letech“, ale představa, že zrovna tato agitka dokáže nabourat pevně zakořeněné tradice, je směšná.

V Bangladéši připadá dětský sňatek na dvě ze tří manželství. V Afghánistánu je vdaných 53 procent 18letých dívek.

JINÝ KRAJ, JINÝ MRAV

Historické prameny či zápisky různých cestovatelů obohacují téma dětských sňatků o další neuvěřitelné příběhy. Zde alespoň některé:

GUATEMALA - Nebyla-li dívka ještě pohlavně zralá, dávali její rodiče v Guatemale svému zeti otrokyni či jinou zástupkyni, s níž by mohl mít sex místo své malé manželky.

ARAVAKOVÉ - Podobná pravidla panovala u Aravaků, kdy tchán dal zeti za svou zatím ještě nedospělou dceru prozatímně jako náhradu některou vdovu z příbuzenstva. Pokud nebyla vdova, volila se nějaká starší dívka z rodiny.

KOROADOVÉ -  Zajímavě to měli zařízené Koroadové. Byla-li nevěsta již „zralá“, ale ženich ještě dítě, měl právo konat za svého syna manželskou povinnost jeho vypečený taťka.

NOVÉ HEBRIDY -  Na Nových Hebridách (dnešní stát Vanuatu v Oceánii) bylo zasnoubení s dítětem tak oblíbené, že při narození děvčátka se seběhli mládenci z celého okolí a prosili o ni. Kupní cena činila pět až deset vepřů s cennými zakřivenými špičáky.

SUMATRA - Podle nizozemského etnologa J. Jacobse vstupují v Atjehu na indonéské Sumatře dívky do manželství tak brzy, že ještě nic nevědí ani o menstruaci. Místní lidé mají vskutku originální limit, odkdy mohou vdávat své dívky: sotva jim vyrostou nové zuby.

INDIE - Za důležitou příčinu četných dětských sňatků v Indii bývá mnohými odborníky považována zdejší pověra, že je to velký hřích, přejde-li u dívky perioda, aniž by jí byla dána příležitost k oplodnění. 

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky