Firma Streemsun začala loni v říjnu starším lidem na ulicích rozdávat krém na křečové žíly výměnou za vstup do drogerijního klubu.

Jenže lidé si nevšimli a ani nebyli upozorněni, že podpisem zároveň stvrdili platbu za členství ve výši 4 650 Kč! Výzvy k zaplacení údajného dluhu jim nečekaně „zpestřily“ vánoční svátky.

„Dobrý den, dne 4. října 2011 na poliklinice v Ostravě-Porubě mě oslovily dvě dívky s tím, že nabízejí krém za 1 Kč,“ svěřuje se jedna z napálených žena na webu, kde se podvedení lidé radí jak postupovat dál.

„Bohužel jsem poskytla své osobní údaje, které si slečna opsala z mého občanského průkazu. Dala mi pak podepsat papír a já dostala krém.

A dneska jsem se v novinách dozvěděla, že jsem hloupě naletěla! Takže si zítra sbalím leták a půjdu vše ohlásit na policii, podám trestní oznámení na neznámého pachatele.“

Co dělat?

1. Pokud ještě neuběhlo 14 dnů od koupě krému a podpisu smlouvy: Můžete ze zákona od smlouvy odstoupit. Jde totiž o spotřebitelskou smlouvu uzavřenou mimo provozovnu. Toto je ale třeba písemně druhé straně doporučeně s dodejkou doručit ve lhůtě 14 dní od podpisu smlouvy. S dodejkou proto, abyste měli doklad o tom, že zásilka byla skutečně doručena na adresu společnosti STREEMSUN, s. r. o. (popř. o tom, že ji nikdo nepřevzal).

2. Pokud lhůta 14 dnů už uběhla: Písemně kontaktujte společnost STREEMSUN, s. r. o., a dovolávejte se neplatnosti smlouvy podle §49 občanského zákoníku. Jde o právní úkon učiněný v omylu. Pro případ, kdy nebude smlouva soudem shledána jako neplatný právní úkon, je vhodné v dopisu zmínit i to, že trváte na ukončení smlouvy po uplynutí doby, na kterou byla uzavřena, a nemáte zájem, aby byla automaticky prodloužena! Připojte se také k trestnímu oznámení na policii.