Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Kdy vás mohou převést na jinou práci?

Zdroj: profimedia.cz, www.financninoviny.cz, www.czech.cz

Převedení na jinou práci je dalším z personalistických oříšků, o kterém toho zaměstnanec příliš neví, dokud se ho osobně nedotkne. Kdy vás tedy zaměstnavatel může, či dokonce musí, na jinou pozici převést?

Během trvání vašeho pracovního poměru se může stát, že vás zaměstnavatel bude chtít převést na jinou práci. Může to udělat? Ano, a v některých případech i bez vašeho souhlasu. Vždy by vám však měl danou skutečnost předem oznámit, vydat písemné potvrzení o důvodu převodu v němž bude také uvedeno, jak dlouhou dobu trvání bude daná práce mít. Při převedení na jinou práci musí zaměstnavatel také přihlížet k tomu, aby nová práce byla pro zaměstnance vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, schopnostem a kvalifikaci.

Dva druhy převedení

Existují dva druhy převedení na jinou práci. V prvním případě vás zaměstnavatel musí na jinou práci převést, ve druhém případě může, a to i bez vašeho souhlasu.

Zdroj: profimedia.cz, www.financninoviny.cz, www.czech.cz

Kdy musí zaměstnavatel zaměstnance převést?

 • pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci nebo ji nesmí konat pro onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice 5,
 • koná-li těhotná žena, kojící matka nebo matka dítěte mladšího než devět měsíců práci, kterou nesmějí být tyto ženy zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřské poslání,
 • je-li nutné podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy v zájmu ochrany zdraví jiných osob před infekčními nemocemi,
 • je-li to třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu,
 • je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku uznán nezpůsobilým pro noční práci,
 • požádá-li o to těhotná žena, kojící matka nebo matka dítěte mladšího než devět měsíců, která pracuje v noci (§37, odst.(1), Zákoníku práce).

Zdroj: profimedia.cz, www.financninoviny.cz, www.czech.cz

Kdy může zaměstnavatel zaměstnance na jinou práci převést?

 • dal-li zaměstnanci výpověď z důvodů neuspokojivých pracovních výsledků nebo pokud zaměstnanec vážně porušuje pracovní kázeň (§46 odst.1 písm. e) a f)),
 • bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení,
 • pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce (§37, odst.(2), Zákoníku práce). Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána,
 • nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj (§129) nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,
 • je-li to třeba k odvrácení živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků (§37, odst.(4), Zákoníku práce).

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Kousek plastu v peněžence

Také vám v peněžence přibývají kartičky nejrůznějších druhů? Kreditky, platební karty, zákaznické karty a další kousky plastu, které vám organizují…

Akční letáky