„Odpovědnost za děti v takových případech nese škola nebo vedoucí tábora podle toho, o jakou akci jde. Pokud by šlo o aktivitu nějakého mimoškolského zařízení, odpovědnost nese toto zařízení,“ říká Miroslav Chochola z právního informačního serveru epravo.cz.

Ani bystrý dohled ale neposedné děti neuchrání před úrazy. Škody přitom mohou vyšplhat až na desítky milionů korun. Platí se za ztížení společenského uplatnění, ale tím nemusí odškodnění skončit. Až se dítě dožije věku, kdy by mohlo být výdělečně činné, přistupují ještě další náhrady, jako je ztráta na výdělku a všechny aktuální nároky od příspěvku na pečovatelku, přes hygienické pomůcky třeba po rehabilitaci,“ vysvětluje Václav Bálek z České pojišťovny.

Příkladem může být případ žáka ze školy v Cizkrajově. Za chlapce, který se zranil při školním výletě, musela škola zaplatit 15 milionů korun.

Kdo dohlíží na nejmenší

Předškolního vzdělávání se v roce 2008/09 účastnilo 304 tisíc dětí. Mateřské školky o děti nouzi nemají, dětí neubývá. Právě naopak, loni se totiž narodilo nejvíce dětí za posledních 15 let. Poté, co předáte dítě do mateřské školky, nesou za něj odpovědnost zaměstnanci školky. Totéž platí i pro akce školky. Pokud například školka organizuje závody, kterých se účastní i rodiče, nese za děti odpovědnost i při této akci. „V rámci pobytu v naší firemní školce Žiraifce mají děti možnost navštěvovat například kurzy plavání, jízdy na koni nebo účastnit se tématických výletů. Odpovědnost za děti nesou instruktoři nebo v případě výletu učitelé školky,“ říká Petra Boudová z HR oddělení Raiffeisenbank. Pravidla pro chování rodičů při pobytu ve školce nebo na zahradě školky bývají přitom zakotvena ve školním řádu.

Děti na výletě

Před odjezdem na školu v přírodě musí rodič předložit doklad o bezinfekčnosti, potvrzení od lékaře, že je dítě schopno se akce účastnit a potvrzení rodičů o zdravotním stavu dítěte. Je třeba uvést, zda dítě bere nějaké léky. Odpovědnost za dítě na jakékoliv akci organizované školou, jako je škola v přírodě nebo školní výlet, nese škola. Ta by pro tyto účely měla mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu.

Odpovědnost školy za škodu, která vznikne žákům (při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, tedy i na školním výletě, škole v přírodě…), se standardně pojišťuje v rámci obecné odpovědnosti školy v rámci pojištění podnikatelů. Toto pojištění kryje odpovědnost za škodu na životě, na zdraví, na věci a z ní vyplývající jiné majetkové škody v rámci pojistných podmínek každé jednotlivé pojišťovny.

„Dosavadní odpovědnostní pojištění, jak ho má většina škol sjednána, kryje běžné škody, kterými mohou být například ztráty sportovní obuvi ze šaten u tělocvičny nebo drobnější úrazy při výuce bez fatálních následků. Zpravidla se výše krytí dosud sjednávaných pojištění pohybuje do 5 milionů korun,“ říká Václav Bálek z České pojišťovny.

Tento pětimilionový limit ale nemusí vždy na úhradu škody stačit. Zájem o navyšování limitů u odpovědnostního pojištění škol zaznamenala v posledních dvou letech i Česká pojišťovna. „Dříve byl maximální limit již kolem zmiňovaných 5 milionů korun. Dnes jej školy volí mezi 15 až 20 miliony. „Odškodnění vážného úrazu s těžkými trvalými následky může dosahovat i takové výše,“ dodává Václav Bálek.
Obecně jsou běžnými a nejpočetnějšími škodami krádeže oblečení nebo bot žáků v šatnách nebo drobné úrazy při hodinách tělesné výchovy.

Mimoškolní aktivity dětí

Pokud vaše dítě navštěvuje nějaký zájmový kroužek, i tam za něj přebírá odpovědnost dozor na místě. Každé neškolské zařízení, v němž se pohybují děti, ať už jsou to dětské koutky, mateřská centra, objekty, kde se scházejí děti na kroužky nebo jinou zájmovou činnost, by proto mělo mít uzavřeno pojištění odpovědnosti. To by se mělo vztahovat jak na odpovědnost z provozní činnosti, tak na odpovědnost za zanedbaný dohled. Provozní činnost zahrnuje například případné úrazy dětí, které by vznikly třeba poté, kdyby na dítě spadla polička s hračkami nebo kdyby si roztrhlo kalhoty o hřebík, který „vyčuhoval“ ze židličky a další podobné situace. Mnohem častěji může dojít k zanedbanému dohledu. Děti, které dětské koutky navštěvují, jsou většinou předškolního nebo mladšího školního věku. Mohou se zranit při hře nebo zranit sebe navzájem. Za škodu způsobenou mezi sebou většinou nemohou samy odpovídat – předpokladem jejich odpovědnosti je to, že dokážou ovládnou své jednání a posoudit jeho následky, což u malých dětí nebývá splněno.

Jednoduše řečeno, čtyřletý chlapeček, který udeřil v dětském koutku přímo před zraky vychovatelky plechovým autíčkem svého vrstevníka do hlavy a způsobil mu tržnou ránu na čele, zřejmě nebyl schopen posoudit následky svého jednání a také své chování ovládat. Za škodu by mohl odpovídat ten, kdo nad ním vykonával dohled, avšak pouze za předpokladu, že dohled zanedbal. V tomto případě a mnohých podobných většinou o zanedbaný dohled nepůjde, a tudíž nebude dána odpovědnost za škodu a škodu nebude možné z titulu pojištění odpovědnosti uhradit. Právě při výše popsaném zranění, které si nakonec vyžádalo tři stehy chirurga, paní na hlídání seděla mezi dětmi a opravdu na ně zodpovědně dohlížela. Jiná situace by nastala, kdyby v tu chvíli odešla a nechala děti samotné bez dozoru. To se však nestalo.

Když vypravíte ratolest na tábor

Před začátkem léta mnoho rodičů řeší odjezd dítěte na dětský tábor. Na táboře je za vaše dítě odpovědný provozovatel tábora. Odpovědnost za dítě přebírá v okamžiku, kdy rodič předá dítě u autobusu jeho zástupci, kterým bude zpravidla vedoucí tábora. „Navenek odpovídá za děti na táboře provozovatel, ale následně mohou odpovídat i vedoucí a celkovou odpovědnost, třeba za nedostatečné zajištění dozoru, nese hlavní vedoucí tábora. Proto je vhodné, aby byl pojištěn nejen provozovatel, ale aby i jednotliví táboroví vedoucí měli sjednané pojištění odpovědnosti,“ radí Václav Bálek.