Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Jak se zorientovat v typech pracovního poměru I.

Zdroj: Profimedia.cz

Valná většina lidí je zaměstnána v takzvaném hlavním pracovním poměru s limitovanou pracovní dobou. Existují ale i další varianty, v nichž někdy není jednoduché se zorientovat, obzvláště, pokud jste čerstvý absolvent, s prací začínáte nebo hodláte práci změnit.

Pokusíme se nyní objasnit možnosti, s jakými se můžete při hledání práce setkat, jejich výhody i nevýhody.

Hlavní pracovní poměr

Existují různé varianty pracovního poměru a tím nejzákladnějším je samozřejmě HPP (hlavní pracovní poměr), který zpravidla s sebou přináší pravidelnou limitovanou pracovní dobu »od-do« a je podložen řádně sepsanou pracovní smlouvou podepsanou oběma stranami – zaměstnavatelem i zaměstnancem. HPP má nesporně řadu výhod počínaje pravidelnou mzdou, zaměstnanec si nemusí dělat starosti s daněmi, které za něj odvádí zaměstnavatel včetně »socka-zdravka«, tedy zdravotního a sociálního pojištění.

Kafe.cz přináší užitečný odkaz

Zdroj: Profimedia.cz

Vedlejší pracovní poměr

V tomto případě jde o pracovní poměr, který vy jako zaměstnanec konáte za trvání hlavního pracovního poměru a v němž jste zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu. Tento vedlejší pracovní poměr lze sjednat pouze na kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu. Výpovědí může rozvázat vedlejší pracovní poměr zaměstnavatel i vy jako zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná dnem, v němž byla výpověď doručena. Zajímavostí je, že tento vedlejší pracovní poměr lze sjednat na dobu určitou i se zaměstnanci, s nimiž zákoník práce zakazuje sjednat pracovní poměr na dobu určitou (absolventi škol, mladiství apod.).

Pracovní poměry souběžné

Domluví-li si zaměstnanec několik pracovních poměrů najednou, pak jde o tzv. pracovní poměry souběžné. Posuzují se pak samostatně práva a povinnosti z nich vyplývající (např. nárok na dovolenou, poskytnutí pracovního volna při překážce v práci aj.). Souběžné pracovní poměry může zaměstnanec sjednat s různými zaměstnavateli. V souvislosti se sjednáním souběžného pracovního poměru zaměstnanec nemá ke svému dosavadnímu zaměstnavateli žádnou ohlašovací povinnost. Pozor - za určitých okolností potřebuje zaměstnanec k jeho výkonu souhlas zaměstnavatele. Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat jinou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Zdroj: Profimedia.cz

Pracovní poměr: Práce z domova

Posledním typem, který dnes uvedeme, je pracovní výkon, kdy práci vykonáváte z domova. Jde v tomto případě o tzv. »volnou pracovní dobu«. Jde vlastně o to, že v pracovní smlouvě máte od zaměstnavatele uvedeny všechny podmínky práce, kterou ale budete vykonávat doma nebo kdekoli jinde případně v prostorách zaměstnavatele, ale je jen na vás, jak se svou pracovní dobou naložíte. Samozřejmě při překážkách v práci (návštěva lékaře, svatba apod.) vám nebude od zaměstnavatele náležet náhrada mzdy ani příplatek za práci přesčas ani příplatek za práci ve svátek apod.

Ve druhém díle článku (na který se můžete těšit v úterý 30.9.), se dozvíte něco o částečném pracovním úvazku, dvou typech dohod a také to, jak jsou na tom OSVČ.

Zdroj: http://www.czech.cz/ 

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Stavebnice LEGO: Děti ji zbožňují!

Kdo by si rád nezavzpomínal na to, jak si v dětství hrával s nějakou stavebnicí. Oblíbenou činností bylo stavění hradů či garáží z kostek. Stavebnice…

Akční letáky


ZAVŘÍT REKLAMU