Více se dozvíte v dnešním téma Vlasty.

Dana Císařová je jednou z mnoha, kteří mohou vyprávět, jak rychle spadnout do exekučního řízení. Původně byla zaměstnaná jako účetní ve firmě obchodující s autodíly. Jenže firma v krizovém období zkrachovala. Dana si dříve nepřipouštěla, že by mohla přijít o práci. Nevytvářela si tedy žádné finanční rezervy. Když se najednou ocitla bez příjmu, po zaplacení nájmu a inkasa se jí nedostávalo na splácení půjčky, kterou si vzala na nákup nové lednice. Nešťastná žena problém tutlala a doufala, že se to nějak vyřeší. Bohužel, jak už to v takových případech většinou bývá, problém se sám nevyřešil. Došlo na nejhorší. Na paní Danu byla uvalena exekuce. Takových případů jsou v Čechách tisíce.

Bohužel, i v souvislosti s finanční krizí, která už rok znepříjemňuje naše životy, počet exekucí neustále roste. Podle údajů Exekutorského úřadu Přerov a JUDr. Tomáše Vrány vzrostl počet exekucí v prvním pololetí loňského roku o 60 %. To jasně ukazuje, že zadlužování lidí a jejich následná neschopnost splácet dosahuje nebezpečných rozměrů.

Exekuci můžete předejít

Popravdě řečeno, do problémů se splácením půjčky se v dnešní době může dostat kdokoliv. Příčinou může být například ztráta zaměstnání, kvůli které nejste schopni pokrýt dosavadní výdaje. V takovém případě rozhodně nezkoušejte tajnůstkařit a nenechávejte problém stranou. Do potíží se můžete dostat také proto, že například ignorujete upomínky za nezaplacenou pokutu, účty za telefon, půjčky nebo jen poplatky za odvoz odpadků. „Pokud nebudete problém aktivně řešit, lidé nebo firmy, kterým dlužíte, se obrátí na soud. Ten pak nařídí exekuci,“ vysvětluje soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána z Exekutorského úřadu v Přerově.

Jednejte rychle!

Exekuční řízení je zahájeno na návrh toho, komu dlužíte. O probíhající exekuci budete informováni jednoduše: přijde vám usnesení o nařízení exekuce. Nepříjemné pro vás je to, že o nařízení exekuce budete informován až jako poslední. Pokud se dozvíte, že na vás byla uvalena exekuce, co nejdříve navštivte příslušný exekutorský úřad a domluvte se na zaplacení vašeho dluhu. Ušetříte si tím zbytečné starosti a zejména finance. Veškeré náklady na exekuci totiž hradí dlužník. Čím déle se exekuce potáhne, tím více zaplatíte.

Když u vás zazvoní exekutor

Když k vám exekutor přijde, zachovejte chladnou hlavu a raději spolupracujte. Nesnažte se před ním schovávat nebo utíkat. Mějte na mysli, že je pověřený soudem a má tak právo vstoupit do vašeho bytu i bez vašeho svolení nebo vaší přítomnosti. Pokud byste nechtěli otevřít nebo nebyli doma, přivolá exekutor zámečníka. Jeho službu pak budete muset zaplatit také vy. Než pustíte exekutora do bytu, vždy se nejdříve raději ujistěte, že není falešný. Chtějte vidět služební průkaz a exekuční příkaz. „Pokud budete mít pochybnosti, zavolejte policii. Pravý exekutor nebude mít námitky a ten falešný rychle zmizí,“ dodává doktor Vrána. Nicméně platí, že exekutor nebo jím pověření zaměstnanci mají právo do vašeho bytu vstoupit i bez vaší přítomnosti či bez asistence policie.

Kam má exekutor přístup

Exekutor smí zabavit všechny věci, o nichž se domnívá, že patří dlužníkovi. Může proto vstoupit kamkoliv, kde by dlužník mohl mít své věci. „Rozhodující je pro nás místo trvalého bydliště, dlužníkovo jméno na zvonku nebo když mu na danou adresu chodí pošta. Potvrdit, že dlužník byt obývá, mohou také sousedé,“ upřesňuje soudní exekutor Tomáš Vrána.

Co všechno smí exekutor zabavit

Způsobů exekuce je několik. Záleží na exekutorovi, který z nich zvolí. Nejčastěji zajistí peníze na účtu, akcie, úspory na stavebním spoření nebo životním pojištění. Každý měsíc vám také může exekutor strhávat určitou část výplaty – zbude vám pouze nezabavitelné minimum ve výši 6 252 korun. Pokud tyto prostředky nestačí, další na řadu přijde auto nebo motocykl. Pak může přijít exekutor k vám domů a zabaví nadstandardní vybavení domácnosti. Například televizi, sedačku, mikrovlnnou troubu nebo myčku, dokonce i pračku a ledničku (ty vám ale většinou ponechá). „Zajistit nesmíme oblečení, snubní prsteny, léky nebo zdravotnické pomůcky,“ doplňuje soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána. Pokud prodej zabavených věcí nestačí k umoření vašich dluhů, může vám exekutor zabavit dům nebo byt.

Když je zabaveno to nepravé

Při exekuci se může stát, že dojde k zabavení věcí, které nepatří dlužníkovi, ale tzv. třetím osobám. Vy tuto skutečnost můžete uvést do protokolu, který musí exekutor při soupisu majetku sepsat. Skutečný vlastník by se měl co nejdříve obrátit na exekutora a dokázat, že zabavené věci opravdu patří jemu. O vyloučení věcí z exekuce je možné požádat i u soudu prostřednictvím vylučovací žaloby. Nebudete-li ale mít přesvědčivé důkazy, soud žalobu zamítne a exekuce se jenom zdrží a prodraží.

Pět rad, jak projít exekuci co nejméně bolestně

  1. Začněte spolupracovat co nejdříve a ihned navštivte exekutorský úřad.
  2. Projevte snahu a dobrou vůli zaplatit dluh.
  3. Exekuci záměrně neprotahujte, náklady na ni platíte vy.
  4. Než pustíte exekutora do bytu, vyžádejte si jeho služební průkaz a exekuční příkaz.
  5. Nebraňte vstupu exekutora do bytu, spolupracujte s ním.

Co se děje se zabavenými věcmi

Zabavené věci exekutor vydraží. Movité věci se prodávají v dražbě za 1/3 odhadní ceny, nemovitosti pak za 2/3 odhadní ceny. Například Exekutorský úřad Přerov provádí dražby movitých věcí jednou měsíčně a draží vždy okolo 500 věcí. Nemovitosti se draží průběžně každý týden, přičemž v průměru je měsíčně nařizováno okolo 50 dražeb nemovitého majetku. Exekutorské úřady mají povinnost o konání dražeb informovat na úřední desce úřadu. Některé úřady, včetně přerovského, informují o dražbách i na webových stránkách či v médiích.

Exekutoři i pomáhají

„Věděl jsem, že ji v útulku nechat nemůžu!“

Za prací exekutorů se ukrývá i celá řada obyčejných lidských příběhů.

Přerovští vykonavatelé například nedávno odhalili nelegální pěstírnu marihuany nebo zachránili týraného psa, kterého si jeden z vykonavatelů vzal nakonec domů do péče. V minulosti se jim mnohokrát podařilo vypátrat dlužníky, kteří byli celostátně hledanými osobami, odhalili černou stáčírnu lihu, přispěli ke zlepšení osudu zanedbaných dětí. Dokazují, že zdaleka nejsou těmi arogantními nevzdělanci, za které jsou často považováni.

„Stejně jako každý den jsem s kolegou Polákem vyjel na exekuci,“ vypráví zaměstnanec Exekutorského úřadu Přerov Michal Popelka a pokračuje: „Hned druhý spis v pořadí nás zavedl do menší vesničky poblíž Bílovce. Jednalo se o celkem zchátralý rodinný domek, přičemž majitele a dlužníka v jedné osobě jsme doma nezastihli. Zato jsme si za oknem tmavé místnosti všimli uvázaného pejska se smutným výrazem v očích.“ Dlužníka exekutoři asi po deseti minutách našli u souseda a šli s ním do domu na výkon soudního rozhodnutí. Při provádění výkonu narazili na zmíněného pejska. Michal k tomu říká: „Jednalo se o bígla, tedy o fenku této rasy slyšící na jméno Dixi. Byla ve strašném stavu. Podvyživená, uvázaná za provaz ve sklepním prostoru, kde neměla ani vodu ani jídlo a okolo samé výkaly. Zde prý žila asi jeden měsíc.“ Michal to tak nemohl nechat a ihned volal na policii. Po příjezdu policie a veterináře bylo rozhodnuto, že v těchto podmínkách pes zůstat nemůže. Veterinář navrhoval jeho převezení do útulku, ale Michal byl proti. „Věděl jsem, že fenku v útulku nechat nemůžu! Nabídl jsem se, že se o ni budu starat. Pejska jsem si naložil do auta, koupil jsem potřebné věci, abych ho mohl přes den vyvenčit a dát mu napít a najíst. V odpoledních hodinách jsem zajel s Dixinkou na veterinu, kde byla řádně prohlédnuta a ošetřena. Pak jsme ji s přítelkyní vykoupali, zašli do parku na menší procházku a večer fenka usnula jak mimino.“ Dle sdělení veterináře bude Dixi za dva týdny vypadat opět k světu, z čehož má Michal i jeho přítelkyně obrovskou radost.