Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Dětská mozková obrna: Tři děti z tisíce!

Zdroj: Profimedia.cz

Na tisíc narozených dětí připadají dvě až tři trpící dětskou mozkovou obrnou. V roce 1990 se u nás narodilo dokonce 261 takto postižených dětí a dodnes se číslo příliš nesnížilo. Proč?

Dětská mozková obrna (DMO) je v podstatě jakýkoli stupeň pohybového postižení dítěte – od nenápadného, až po závažné. Označuje skupinu chronických onemocnění, které jsou charakterizované poruchou kontroly hybnosti. Její vznik je vázán na poškození nezralého mozku, a to jak v průběhu těhotenství, při porodu, tak i během prvních měsíců života. Její záludnost spočívá v tom, že se poškození nemusí projevit bezprostředně, ale až v období, kdy se dítě učí správné pohybové motorice.

Důležité je přijít včas

Podstatné pro úspěšnost léčby DMO je její včasné rozpoznání. Proto pokud si u svého dítěte všimnete jakýchkoli pohybových problémů, neváhejte navštívit lékaře. DMO se může projevovat různě, například problémy s chůzí, udržením rovnováhy, v lehčím případě může jít pouze o drobnou motorickou neobratnost. Některé děti ale mohou být navíc postiženy dalšími zdravotními problémy, jako jsou epileptické záchvaty, poruchy mentálních funkcí, hydrocefalus nebo růstové problémy.

Zdroj: Profimedia.cz

Vojtova metoda – vysoká účinnost

DMO bohužel není vyléčitelná, ani před ní neexistuje žádná spolehlivá prevence. V současnosti medicína nabízí takto postiženým dětem pouze zmírnění projevů nemoci. DMO je většinou léčena reflexní lokomocí, tzv. Vojtovou metodou. Metoda dr. Vojty je postavena na neurofyzickém základě. Díky ní se do funkce vracejí svaly, které dítě při pohybu nedokáže vědomě používat, ačkoli je má vyvinuté. Léčba vychází z poznatku, že pohyb se děje v pohybových vzorech, které jsou u dítěte vrozené. Při léčbě se právě tyto vzory provokují určitými polohami těla. Vojtova metoda působí nejen na pohybový aparát, ale i na nervový systém. V případě dětí se ji učí rodiče, kteří s nimi několikrát denně cvičí. Důležitá je totiž pravidelnost. Pokud je porucha správně rozpoznána v prvních měsících života, je úspěšnost léčby pomocí Vojtovy metody velmi vysoká. Dle závažnosti od 45,7 % (těžké poruchy 4. stupně) až po 100 % (lehké poruchy 1. stupně).

Nejrozšířenější ve světě je Bobath

Další variantou léčby je Bobathova terapie, která je založena na spolupráci pacienta s terapeutem. Jedná se o metodu, s níž přišli Britové Karl Bobath a Berta Bobathová. Cílem každého terapeuta je umožnit dítěti získat správnou senzomotorickou zkušenost. Neučí dítě provádět pohyb pasivně, ale snaží se dosáhnout stavu, kdy je schopné přebrat aktivní kontrolu nad svým pohybem. Snaží se zlepšit pohybové funkce, a tak i život dítěte. Vojtovu i Bobathovu metodu lze vzájemně kombinovat.

Zdroj: Profimedia.cz

Záludná DMO

Záludnost DMO spočívá v tom, že nemusí být rozpoznána pediatrem, přesnou diagnózu může stanovit pouze speciální vyšetření dětského neurologa. Pokud máte jakékoli podezření, neváhejte rychle navštívit lékaře.

Informace na internetu
www.dmoinfo.cz
www.rl-corpus.cz

Zdroj: Profimedia.cz

Tip Kafe.cz

Dětská mozková obrna

Nejen pro odborníky, ale i pro rodiče postižených dětí, je určena odborná publikace, v níž se dozvědí vše o příčinách a léčbě dětské mozkové obrny, stejně jako o struktuře péče o dítě s DMO.

Cena: 489 Kč (grada.cz)

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky