Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Člověk a příroda – dramatický vztah, který se neustále vyvíjí

Člověk a příroda – dramatický vztah, který se neustále vyvíjí
Člověk a příroda – dramatický vztah, který se neustále vyvíjí
Zdroj: pribehyceskeprirody.cz

Příroda je plná krásných a překvapivých příběhů. Svou roli v nich hraje i člověk. Výjimečný druh, který při poznávání světa ušel dlouhou cestu. Přírodu se snaží už delší dobu ovládat a kontrolovat. Ano, mnoho zásahů člověka do přírody má negativní dopad na její fungování, ale některé aktivity do jisté míry nahrazují přirozené přírodní procesy, a tím jí pomáhají udržet si svou nenahraditelnou krásu.

Přirozené procesy v krajině

K pestrosti a prosperitě české přírody a krajiny přispívají přirozené procesy jako povodně, vichry nebo přemnožení parazitů v určité lokalitě. Do těchto procesů však člověk často vstupuje a pokouší se je potlačit. Narušuje tím základní principy fungování přírody a dochází k ohrožení mnoha druhů. Pociťuje to například ropucha zelená, která ráda osidluje místa bezprostředně po nějaké „katastrofě“.

Přírodní procesy potřebují mít v krajině prostor, naše porozumění či napodobení. Bude-li člověk přirozené dynamické procesy více respektovat, příroda se mu odvděčí svou krásou a bohatstvím.

Seznamte se s ropuchou.

Zdroj: pribehyceskeprirody.cz

Je různorodost české krajiny důležitá?

Nejvhodnějším vzorem pro českou přírodu je mozaika: Sousedství různorodých typů krajiny, ve kterých si každý druh může najít to své. Česká krajina se za sto let změnila od jemné mozaiky políček a pestrých luk na kubistickou kresbu plnou plantáží smrků a sídelních struktur. Tyto změny vedou ke ztrátě její rozmanitosti. Organismy si složitě hledají své místo k životu. Například modrásek bahenní nepřeletí lány řepkového pole „na jeden zátah“. Krajinu už zpět nevrátíme a není to ani potřeba. Stačí v ní naše přítomnost a aktivní působení.

Seznamte se s modráskem.

Zdroj: pribehyceskeprirody.cz

Druhy mizí a zase přicházejí

Změny ve složení druhů jsou v české přírodě častější, než si myslíme. Tento proces je přirozený, ale člověk ho zrychlil. Svým hospodařením často způsobil, že mnoho druhů ubývá. I když jsme něco pokazili, dokážeme to v některých případech napravovat. Hezkým příkladem je losos, který nejprve z našeho území zmizel kvůli soustavě jezů postavených na Labi. Od r. 1998 Český rybářský svaz a ochranářské organizace, včetně Beleco, vysazují mladé lososy a podílejí se na jejich návratu. I v případě výskytu různorodých druhů tedy platí, že změna je život, je přirozená a netřeba se jí děsit.

Seznamte se s lososem.

Zdroj: pribehyceskeprirody.cz

Co můžeme z přírody mít?

Kvantifikovat část přínosů přírody pro člověka je užitečné. Umíme ocenit hodnotu turismu, čištění vody nebo protipovodňová opatření. Tomuto ekonomickému konceptu se říká ekosystémové služby. Tím se dostáváme k sousedovi, který je nazýván ekosystémovým inženýrem a mezi lidmi není nejoblíbenější. Bobr dokáže totiž aktivně měnit prostředí, ve kterém žije. Jeho hráze ale často fungují jako revitalizace toků zdarma. Všechny služby, které nám příroda poskytuje, úplně vyčíslit nelze. Nezapomeňme, že hodnota přírody je také kulturní, historická a estetická.

Zdroj: pribehyceskeprirody.cz

Projekt Příběhy české přírody je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
 

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky