Jaký je váš systém hodnot? Ti z nás, kteří mají tendenci na první místo žebříčku umístit práci, bývají často velmi silně orientovaní na úspěch. Hned na dalších místech se pak objevuje zdraví, rodina, peníze. Priority jsou pochopitelně v životě stanoveny podle nejrůznějších hledisek. Na prvním místě se většinou neobjevuje to, čeho máme dostatek a co vnímáme jako samozřejmost, ale to, co nám podle našich vlastních představ momentálně přináší největší uspokojení...

Záleží i na výchově

Záleží na výchově, na tom, jak se utvářela naše osobnost a s jakými jsme se setkali lidmi a zkušenostmi. Podle toho si stanovujeme ve svém životě cíle a priority. Určitě stojí za úvahu, co považujte za cíl vy v rámci vašeho života. Někteří psychologové doporučují dobrat se k vlastnímu životnímu cíli prostřednictvím hry.

Hra na vlastní pohřeb

V klidu si představte svůj vlastní pohřeb, jací lidé na něm budou, jaká atmosféra bude panovat... Co byste si vy sama přála, aby se o vás říkalo, až budete po smrti? Jaký byste si sama navrhla epitaf? Pokud měl někdo o vás psát memoáry, co by v nich mělo být? Právě takové představy, které nám pochopitelně připadají v současné situaci předčasné, nejlépe pomáhají uvědomit si, jaký je náš životní cíl.

Je dobré znát své vlastní cíle

Cílů můžeme mít klidně i více, jsme-li si jich vědomi. Určitě byste ale neměla tříštit síly tím, že chcete zvládnout všechno, co život nabízí. Pokud si nestanovíte dostatečně včas priority, můžete brzy zjistit, že jste čas i energii vynakládala zcela zbytečně. Nikdo z nás nemůže zvládnout všechno, a ani to není cílem života.

Papírková metoda

Stanovení priorit s sebou přináší samozřejmě i proces rozhodování. Co je pro mě důležité natolik, že si život jinak neumím představit, co mohu vypustit apod. Zkuste zjistit něco málo o sobě a svých cílech díky papírkové metodě. Napište si na lístečky vše, co byste v životě ráda dělala, čemu byste se ráda věnovala. Pak postupně jeden po druhém papírky odkládejte, až zbudou jeden až tři, které by měly vyjadřovat vaše priority,

Vážně je to tak, jak chcete?

Kolik času trávíte tím, co chcete vlastně dělat? Napište si, kolik vašeho volného času vám zabere rodina, práce, hobby... Je to skutečně takové množství, jaké odpovídá vašim představám? Opravdu chcete věnovat práci 80 % svého času a rodině jen 10 %? Anebo jen 5 % času svým koníčkům, kdežto rodině 30 %? Záleží pouze na vás, jak si zorganizujete čas. Především zapomeňte na to, že byste musela být vždy, všude a u všeho...