Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Cestovní pojištění: Velký přehled cen

Zdroj: profimedia.cz

Náhoda je blbec, říká se. A v případě dovolených to platí dvojnásob. Ať už se sluníte na pláži v Itálii, nebo se potápíte mezi korály v Karibském moři, vždy vás může potkat nemoc či úraz. A právě proto byste neměla vyrazit bez cestovního pojištění.

Na cesty lze zpravidla sjednat pět druhů pojištění, která kryjí různá rizika. Jsou to pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za škody. V případě zájezdu s cestovní kanceláří se pak nabízí ještě pojištění stornovacích poplatků. Pojďme se nyní podívat na jednotlivé druhy pojištění pěkně po pořádku.

1. Pojištění léčebných výloh

Základní pojištění, bez kterého se rozhodně nevyplácí cestovat, je pojištění léčebných výloh. Hradí náklady, které turistům vzniknou s ošetřením úrazu či náhlého onemocnění. Tento druh pojištění většinou zahrnuje ambulantní ošetření, zubní ošetření, dopravu do nemocnice a pobyt v ní, diagnostiku, operace, léky, převoz nemocného do vlasti a v krajních případech i převoz ostatků. Součástí tohoto pojištění bývají i asistenční služby, které zajišťuje přímo pojišťovna, nebo její smluvní společnost. Asistenční služba obvykle funguje 24 hodin denně na telefonu a pojištěným poskytuje komplexní informační servis. Poradí vám, jakým způsobem v nouzi postupovat, zajistí vaši hospitalizaci a vyřídí vše potřebné s lékaři. Bude-li to nutné, zajistí právní servis.

2. Pojištění úrazu

Sjednává se pro případ úmrtí, trvalých následků úrazů a na dobu nezbytného léčení. Prakticky řečeno: Přivodíte-li si na cestě úraz s trvalými následky, zaplatí vám pojišťovna částku odpovídající míře poškození (většinou do 200 tisíc korun). Pokud si úraz vyžádá určitou dobu léčení, bude pojišťovna vyplácet odškodné za každý den léčení. A pokud na následky úrazu zemřete, vyplatí pojišťovna oprávněné osobě sjednanou sumu v plné výši (většinou 100 tisíc korun).

3. Pojištění zavazadel

Vztahuje se na věci osobní potřeby, které si pojištěný vzal na cestu, případně je prokazatelně pořídil během cesty (má k nim patřičné doklady). Pojištění se vztahuje mimo jiné na případy, kdy vám zavazadla ukradnou, zničí je živelná pohroma nebo jsou nenávratně poškozena při havárii vody apod.

4. Pojištění odpovědnosti za způsobené škody

Úřednickou mluvou řečeno, vztahuje se na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou při činnostech běžných v občanském životě. Tedy například za škody způsobené při zábavě a rekreaci, při provozování rekreačních sportů, nebo při jízdě na bicyklu a při chůzi. Vezměte si jednoduchý příklad: Budete-li na dovolené hrát tenis a míčkem rozbijete okno, škodu uhradí pojišťovna.

5. Pojištění storna zájezdu

Toto pojištění se sjednává zároveň při koupi zájezdu s cestovní kanceláří. Kryje riziko, že se zájezdu nebudete moci zúčastnit, protože se vám přihodí nějaká nečekaná událost. Abyste nepřišla o peníze, je tady pojišťovna. Ta za vás uhradí storno poplatky, pokud vás postihne vážné onemocnění, úraz, nebo smrt člena rodiny.

Zdroj: profimedia.cz

V Evropě jsou nižší ceny

Pojištění se člení podle různých tarifních pásem, s ohledem na vzdálenost a charakter zvolené země. Některé pojišťovny dělí svět do tří pásem, jiné pouze do dvou. V nejlevnějším tarifním pásmu jsou v obou případech země evropského kontinentu a většinou i některé státy severní Afriky (Tunisko, Maroko). Cena pojištění se odvíjí od pásma a rozsahu sjednaného pojištění. Jednoduše řečeno, na plážích Chorvatska hrozí jiná nebezpečí, než v pulsujících velkoměstech Brazílie a tomu je zapotřebí přizpůsobit rozsah pojistky.

Kafe.cz zjistilo:

  • Některé pojišťovny poskytují zvýhodněné pojištění pro rodiny s dětmi, anebo pro studenty do 26 let. Pokud patříte do těchto skupin, informujte se, která pojišťovna je pro vás nejvýhodnější. Můžete tak ušetřit až několik set korun.
  • Ušetřit můžete i tehdy, uzavřete-li pojištění přes internet. Celková částka může být i o 15 % nižší.
  • Při výběru cestovního pojištění se vyplatí sledovat nejen ceny, ale i další služby, které jsou v ní zahrnuty. Vždy se informujte také na výši pojistného plnění.

Zdroj: profimedia.cz

Informujte se na krytí

Před uzavřením pojistky se informujte o rizicích, která kryje. Je dobré vědět, kdy z pojišťovny nevymámíte ani haléř – například v případech, kdy si něco způsobíte pod vlivem alkoholu či omamných látek. Stejně tak nedostanete nic při úmyslném poškození nebo sebevraždě. Provedete-li něco v rámci výtržností nebo trestného činu, ani tady vám pojišťovna nepomůže. Zjistěte si i rozsah agendy asistenční služby.

Mějte finanční rezervu

Přihodí-li se vám úraz nebo náhlá nemoc, můžete se v zahraničních zdravotnických zařízeních setkat se dvěma způsoby placení. Buď uhradí veškeré výlohy partner pojišťovny, nebo budete muset zaplatit lékařskou péči v hotovosti a příslušnou částku požadovat od pojišťovny až po návratu. V tom případě si ale musíte vyžádat lékařské potvrzení o své diagnóze, provedených výkonech a předepsaných lécích. Po návratu je pak nutné bez prodlení informovat pojišťovnu.

Zdroj: profimedia.cz

Kafe.cz přináší: Na kolik vyjde desetidenní pojištění v Evropě čtyřčlennou rodinu?

Pojišťovna Limit léčebných výloh Pojistné
Axa 3 000 000 1 557
Allianz bez limitu  1 200
ČPP 2 000 000 1 060
Česká pojišťovna 1 500 000 952
ČSOB Pojišťovna 1 500 000 1 070
ECP 3 000 000 1 680
Generali 3 400 000 700
Komerční pojišťovna 1 250 000 1 200
Kooperativa 1 500 000 600
Pojišťovna VZP 2 000 000 1 060
Slavia 1 000 000 710
Uniqa 2 000 000 560
Vitalitas (OZP) 1 500 000 420
Wüstenrot 2 000 000 575

Poznámky: Až na výjimky zahrnuje léčebné výlohy (LV), repatriaci, odpovědnost za škodu, úrazové pojištění a pojištění zavazadel. Generali – LV, repatriace a přivolání opatrovníka, Kooperativa - jen LV, Slavia pojišťovna – jen LV, Wüstenrot – jen pojištění LV a trvalých následků úrazu, Vitalitas - jen LV.

Zdroj: www.idnes.cz

Tipy Kafe.cz: Pojišťovny, u kterých si můžete sjednat cestovní pojištění

  • Evropská cestovní pojišťovna a.s. (www.evropska.cz)
  • Česká pojišťovna a.s. (www.cpoj.cz)
  • Allianz pojišťovna a.s. (www.allianz.cz)
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a.s. (www.vzp.cz)
  • Kooperativa pojišťovna a.s. (www.koop.cz)

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky