Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Alternativní školy: Které najdeme u nás?

Zdroj: Profimedia.cz

Jste nespokojena s nabídkou standardních státních škol a pro své dítě si představujete něco kreativnějšího, jiného, zkrátka alternativního? Přinášíme vám přehled škol, ze kterých u nás můžete vybírat.

Škola hrou

Alternativní školy se snaží o jiný přístup k vyučování, látce i ke vztahu učitele a žáka. Pokouší se hledat, jak neudusit v mladém človíčkovi jeho přirozenou touhu po poznání a naopak tuto touhu podnítit a rozvíjet. Oproti klasické výuce s učebnicí, se snaží maximálně vtáhnout žáky do dění. Vyžaduje aktivní přístup, snahu o vlastní názory, spolupráci a rozvoj komunikace. Alternativní školy jsou jiné už na pohled. Většina se snaží o příjemnější barevnost a výzdobu, předměty jsou uzpůsobeny pro dětskou výšku (třeba knihy na poličce).

Trochu jiný učitel

Učitel už není ten, kdo o všem rozhoduje. Tedy alespoň v alternativních školách. Dětem je svěřena část zodpovědnosti za určitá rozhodnutí. Učitelský sbor se s nimi snaží udržovat přátelský vztah, podporovat jejich individualitu a originalitu a nesrovnávat je s nějakými pomyslnými laťkami.

Slovní hodnocení

Z tohoto přístupu vychází i hodnocení žáků, které je slovní. Snaží se postihnout klady dítěte, jeho nadání a specifické problémy, na kterých je třeba pracovat. I když je daleko přesnější a detailnější než pětibodová stupnice, rodiče zvyklí na klasický způsob jsou z něho někdy zmatení. Tento systém ale neplatí pro všechny alternativní školy, některé ho kombinují se známkami a jiné preferují zaběhlý systém. Zvonění se také často nedočkáte. Učitelé dávají přednost určitým přirozeným pauzám podle potřeb skupiny. Asi nejvýraznější rozdíl je v metodice výuky. Předměty jsou propojené tak, aby se ukazovala jejich vzájemná souvislost.

Kafe.cz zjistilo: Jaké jsou možnosti u nás?

V České republice je možné vybrat si z těchto typů škol:

1. Waldorfská

První škola vznikla již v roce 1919, dnes je jich po světě kolem 870. U nás je nyní devět základních škol, z toho jedna speciální. Děti sedí v lavicích čelem k tabuli. Vyučování začíná tzv. epochou – blokem, který se po dobu 3-4 týdnů věnuje tématu jednoho předmětu. To znamená, že po 3-4 týdnech češtiny následují postupně např. epocha věnovaná matematice, prvouce, vlastivědě a další téma z češtiny se objeví za 10-12 týdnů. Děti se učí nejprve psát, až potom číst, což zvládnou během druhé třídy. Místo učebnic se využívají encyklopedie, vědeckopopulární literatura a pracovní sešity.

2. Montessori

První školu založila v roce 1907 v Římě italská lékařka. U nás se objevují od roku 1998 a v současné době jich tu najdeme šest. Třída je rozdělena na tzv. centra – stolky, ke kterým náleží police s různými pomůckami podle zaměření – psaní, čtení, matematika, kosmická výchova. Výuka pomáhá ve věkově smíšených skupinách (1. až 5. třída). Není vhodná pro hyperaktivní děti, protože vyžaduje velkou schopnost soustředit se a ponořit do tématu – dítě si totiž samo volí, co bude dělat, učitel je neruší a pomáhá jen tam, kde je třeba.

3. Daltonská

První škola se objevila v roce 1919 v USA. U nás je těchto škol šest a vyučuje se v nich v daltonských blocích. Blok Děti si vybírají, kterému předmětu se budou v konkrétním bloku věnovat, a poté plní úkoly z příslušného pracovního listu. Využívají přitom literaturu, v případě, že si nevědí rady, mohou žádat o pomoc spolužáka. Řešení úkolů bývají vyvěšena ve třídě a splnění úkolů děti zaznamenávají na přehledné tabule, díky nimž vidí i učitel kolik a jaké práce komu zbývá.

4. Začít spolu

Původní program Step by Step vznikl v USA v 90. letech 20. století. U nás se objevuje pod název Začít spolu, a to ve školkách od roku 1994, ve školách od roku 1996. V současnosti jich je u nás více než 65.Třída je rozdělena na tzv. centra aktivity. Učivo ve všech centrech se vztahuje vždy k jednomu tématu. Každé dítě si vybírá do kterého centra půjde, ale během týdne musí všechna vystřídat. Hotové práce si děti nejprve samy hodnotí, poté je dávají učiteli, a nakonec je zařadí do své složky, kde se postupně hromadí práce během celého pololetí a rodič či učitel se mohou kdykoli podívat na pokroky dítěte.

5. Zdravá škola

Zdravá škola je projekt Světové zdravotnické organizace pro Evropu, Evropské unie a Rady Evropy. Zatím jich je u nás 92. Každá přihlášená škola si vytvořila vlastní projekt, a tak se od sebe liší. Obecně by ale školy měly být založeny na pohodovém prostředí, zdravém učení a otevřeném partnerství.

6. Integrovaná tematická výuka

Integrovaná tématická výuka vznikla v USA v 90. letech a vycházela z praxe s prací s nadanými dětmi a z výzkumů o činnosti lidského mozku. Výuka probíhá ve věkově smíšených skupinách. Učivo všech předmětů je integrováno k nějakému tématickému celku. Výuka probíhá volným způsobem s možností přirozeného pohybu a s prostorem pro individualitu.

7. Domácí vzdělávání

Domácí vzdělání vzniklo v 60. letech v USA a je legální téměř ve všech zemích EU. U nás je povoleno od roku 1998. Dítě učí rodič podle platných osnov. Jednou za měsíc dochází na konzultaci do školy, dvakrát do roka by mělo být provedeno přezkoušení a vydáno hodnocení. Od roku 2001 se tato forma výuky omezuje na děti se specifickými vzdělávacími potřebami (např. výjimečným nadáním či poruchami učení).

Informace na internetu:

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Horoskop na 2. - 8. 3.

Jak se vám bude dařit v lásce? A co zdraví? Budou se vás držet peníze? A co váš sexuální život, bude uspokojivý? Co na to říkají hvězdy? Čtěte náš…

Akční letáky