Za všechno může mozek

Mnoho výzkumů potvrdilo, že základy genetické výbavy, která rozhoduje o dominanci jedné z hemisfér, se tvoří již v prvních týdnech těhotenství. Nadřazený vliv pravé či levé hemisféry určí, zda bude naší dominantní částí těla levá nebo pravá. Levá hemisféra řídí pravou část těla a naopak pravá hemisféra řídí tu levou. Levá strana mozku pracuje s jazykem a logikou, má na starosti řeč, psaní, matematiku. Pravá hemisféra je zodpovědná za emoce, vnímání, představivost, umění a hudbu.

Leváci ve školních lavicích

Když dítě začíná svou povinnou školní docházku, mělo by už být jednoznačné, zda je levák nebo pravák, protože jeho nerozhodnost by mu mohla způsobit nemalé problémy při psaní prvních písmenek, rýsování, naplňování kreativních úkolů a celkové manipulaci se školními pomůckami.
„Většinou se dominance ruky vyhraní mezi pátým až šestým rokem života dítěte. Nevyhraněná dominance ruky je důvodem k odkladu školní docházky. Zhruba u 2 % populace nedojde k vyhranění dominantní ruky, pak je vhodné řídit se dominancí oka a nohy. Pokud ani ty nejsou vyhraněné, je vhodné přiklonit se právě k pravé ruce. Rozhodně není dobré psát či kreslit oběma rukama," radí speciální pedagožka Mgr. Světlana Drábová.

Pokud jste si všimli, že je vaše dítě levák, nesnažte se ho přeučit na praváka. V mnoha případech se stává, že rodiče – praváci podvědomě podávají dětem předměty do pravé ruky, učí je otevírat věci pravou rukou apod. Případně se dítě snaží napodobit činnosti rodičů nebo kamarádů.

„Nešikovné zvládání školních povinností může mít nepříznivé účinky na samotnou psychiku dítěte. Proto je dobré dítěti na začátku vysvětlit, že to, že je levák, ho nijak neodlišuje od ostatních dětí a že se nemusí před kamarády - praváky kvůli tomu cítit méněcenné," doplňuje Marcela Vodičková, marketingový manažer společnosti STABILO, která je předním výrobcem psacích pomůcek a všechny má důsledně i pro leváky.

Rozhodně je důležité se nepokoušet zasahovat do přirozeného vývoje dítěte - leváka. Aby pobyt ve škole byl pro leváka příjemný, měl by sedět v lavici vždy vlevo, aby měl dostatek prostoru na psaní, a měl by pracovat se školními pomůckami určenými pro leváky.

Na leváky se nezapomíná

Mít doma dítě leváka není žádný problém, protože v současnosti existuje celé portfolio s produkty pro leváky - od tužek, per, barviček až po ořezávátka, pravítka a nůžky. Široký výběr školních pomůcek pro leváky nabízí značka STABILO. Pro ty nejmenší je to například trojhranná grafitová tužka EASYgraph ve variantě speciálně pro leváky a barvičky EASYcolors, které díky trojhrannému designu a prohlubní vedou ke správnému úchopu. Školáky leváky potěší ergonomický roller EASYoriginal a EASYoriginalmetallic, na kterém palec a ukazováček jednoduše zapadnou do ergonomicky vytvarovaných prohlubní z neklouzavého materiálu. Každý prst nasměrují na jeho místo a zajistí správné držení. Kulička na konci hrotu rolleru lehce klouže po papíře a speciální inkoust se nerozmazává, takže zajistí plynulé a čisté psaní bez křečovitého držení pera, "škrábání" nebo šmouh.

TIP: Všechny produkty STABILO určené pro leváky jsou označeny žlutou značkou a písmenem L.

Známí leváci

Mezi známé leváky patří například Aristoteles, Leonardo Da Vinci, Charlie Chaplin, Albert Einstein, Angelina Jolie, Ludwig van Beethoven, Marilyn Monroe, Sting, Napoleon Bonaparte, Winston Churchill, Brad Pitt, KeanuReeves, Julia Roberts a američtí prezidenti George Bush, Bill Cllinton nebo Barack Obama.