PR článek - podklady

Jaké podklady k PR článku + technické parametry.

Obrázky

Každý článek má minimálně jednu fotku, nazýváme ji "anotační". Ta slouží k propagaci článku, zobrazuje se vedle titulku soutěže v rubrice a na hlavní stránce v den publikace článku o rozměru 180x120 bodů, verze o rozměru 520x230 bodů se zobrazuje v detailu článku pod perexem, nad textem. Tento obrázek může být dodán:

  • buď přímo v požadovaných rozměrech 180x120 + 520x230 ve formátu JPG nebo GIF nebo jako
  • obrázek (který upravíme sami) ve formátu JPG, TIF, PNG, GIF o rozměru min. 520x230

Obrázky na šířku jsou vhodnější než na výšku (těm musí být velká část odříznuta). V článku mohou dále být:

  • další obrázky, max. 2-5 ks dle délky článku, formát JPG, TIF, PNG, GIF. Rozměry cca 600-1000 bodů
  • je možno zobrazit také logo firmy , dodané jako obrázek ve výše zmíněných formátech, které bude zobazeno ve velikosti do 150 bodů. Logo může být také součástí dodaného anotačního či jiného z obrázků.

Text článku, titulek, perex

Ideální délka článku je jedna normostrana, odpovídající cca 1 A4. Delší texty než 2 normostrany mohou být redakčně zkráceny, minimální délka článku je polovina normostrany.

Text by měl být dodán ve formáru Microsoft Word - .doc, v textu mohou být vloženy odkazy na konkrétní obrázky, pokud záleží na pozici, kde dodané obrázky mají být zobrazeny.

Perex

Úvodní odstavec článku, který slouží jako propagace článku a je zobrazen i na titulní stránce (v den publikace článku) a v rubrice. Jeho délka je 150-300 znaků (počítá se vč. mezer) a pokud není v podkladech definován, redakce jej vytvoří oddělením, příp. úpravou z dodaného textu.

Titulek

Titulek článku může být dlouhý max. 60  znaků, ideální délka je 30 znaků. Dodaný titulek může bý redakčně upraven z důvodu optimalizace a zvýšení čtenosti článku.

Odkazy

Na konci článku je napsáno „Zdroj: Název firmy“ a navíc je možno i do článku vložit jeden či více odkazů (stejný odkaz max. 3x, celkem odkazů max. 5). Odkazy se otevírají do nového okna a je možno na ně i na počet zobrazení detailu článku aplikovat měřící kódy.
 

Korektura a termíny

Podklady k článku je třeba dodat min. 7 pracovních dní před plánovaným publikačním datem. Kliektn pak obdrží min. 3 dny před publikací odkaz na článek k finální korektuře.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek