Podmínky a nápověda k registraci na Kafe.cz

Podmínky, nápověda, aneb proč se registrovat na Kafe.cz

Proč se registrovat na Kafe.cz

Jako registrovaný uživatel se budete moci zúčastnit soutěží o zajímavé ceny, nebo si změnit avatar/obrázek.

Podmínky registrace na Kafe.cz

Registrace na Kafe.cz je zdarma. Registrací vyjadřujete souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to pro obchodní a marketingové účely společnosti VLTAVA LABE MEDIA a. s., která si rovněž vyhrazuje právo poskytnout osobní údaje pro tytéž účely třetím osobám. Podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji najdete zde a podrobné podmínky registrace najdete zde.

Při zaškrtnutí položky: Souhlasím s podmínkami užití Kafe.cz souhlasí uživatel s tím, aby mu společnost VLTAVA LABE MEDIA a. s. zasílala obchodní týkající se jejich výrobků a služeb a rovněž výrobků a služeb třetích stran, prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou v registraci. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné.

Při zaškrtnutí položky: Souhlasím s podmínkami užití Kafe.cz souhlasí uživatel s tím, aby společnost VLTAVA LABE MEDIA a. s. zpracovávala jeho osobní údaje poskytnuté v registraci a na profilu v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, věk a pohlaví, za účelem zasílání svých obchodních sdělení a rovněž obchodních sdělení třetích stran. Souhlas je udělen bez časového omezení a může být kdykoli odvolán a to formou zaslání e-mailové žádosti na adresu: osobni.udaje@astrosatmedia.cz. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné.

Změna pravidel vyhrazena.

Nápověda k registraci

Proč musím vyplňovat email?

Váš email bude sloužit jako základní komunikační nástroj mezi Kafe.cz a vámi. Do vaší schránky například dostanete aktivační email s potvrzením registrace, email s oznámením o výhře v soutěžích a pokud si budete přát, budete dostávat i pravidelné zprávy, co je na Kafe.cz nového.

Vaše emailová adresa nikdy nebude veřejně vidět. Slouží pouze pro komunikaci mezi námi a vámi!

S jednou emailovou adresou může být registrován právě jeden uživatel.

Co je to Avatar?

Avatar je vaše malá fotka nebo oblíbená ikonka, kterou si nahrajete ke svému profilu na Kafe.cz.

Co je přezdívka?

Pod přezdívkou budete vystupovat na všech stránkách webu. Pokud chcete být pro ostatní uživatele vidět pod svým jménem, napište místo přezdívky vaše jméno.

Každý uživatel bude mít unikátní přezdívku. Pokud tedy budete chtít vystupovat pod přezdívkou Jan Novák, zaregistrujte se rychle :)

Pravidla pro diskutování na Kafe.cz

V diskusních fórech a při komentování článků, fotek a dalších součástí Kafe.cz doporučujeme řídit se pravidly netikety a slušného chování obecně. Konkrétně platí v diskusích zákaz

  1. napadání uživatelů v jakékoliv podobě,
  2. napadání rasy, národa a přesvědčení,
  3. úmyslných provokací k hádce a příliš emotivních názorových přestřelek aneb "ohnivých válek" (flame war),
  4. nerespektování tématu dané diskuse (off topic),
  5. vulgarismů (ve všech jazycích),
  6. spamování,
  7. nepovolené reklamy,
  8. nerespektování pravidla nového tématu ve vybraných poradnách, 
  9. vkládání nevhodného obsahu (erotické obrázky a pod.)

Redakce si vyhrazuje právo příspěvek odstranit, upravit či přesunout dle vlastního uvážení.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek