Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

VY a ON: Otestujte si chlapa podle jeho písma

Otestujte si chlapa podle jeho písma
Otestujte si chlapa podle jeho písma
Zdroj: grafologie-online.cz a Thinskstock.com

Potřebujete si proklepnout svého partnera? Pak si od něj místo e-mailu nechejte napsat dopis, který potom porovnejte s následujícími údaji. Hned budete vědět, na čem jste.

Písmo o člověku dokáže prozradit víc, než si myslíte. Nevěříte? Napište na papír pár vět a porovnejte je s následujícími údaji. Možná budete překvapená, co rukopis prozradí.

V době esemesek, e-mailů a elektronických diářů je ovšem přakvapivě těžké "ulovi" vzorek rukopisu (a přiznávat, že ho máte k rozboru, asi nebudete...). Rukopis získáte například tak, že si zahrajete s partnerem nějakou hru, kde je psaní nutné, nebo ho vyzvete k vyměňování písemných vzkazů do sešitu, podstrčíte mu na dovolené pohlednici, aby konečně napsal rodičům apod.

Mohlo by vás zajímat: Jak ještě se o partnerovi dozvědět víc

Podle toho, na co vás pozval do restaurace

Podle toho, jakou pije kávu 

Sklon řádku

Přímý řádek. Písmo, které udržuje stálý, pevný přímý řádek, patří člověku kontrolujícímu své nálady. Je vyrovnaný a přímočarý.

Písmo

Řádek směrem nahoru. Jestliže linka směřuje směrem nahoru, ukazuje to na ambice a optimismus. Čím výše linka směřuje, tím optimističtější a ambicióznější pisatel je.

Písmo

  • Řádek směrem dolů. Když linka směřuje dolů, znamená to deprese, pesimismus nebo únavu.
  • Měnící sklon řádku. Jestliže se sklon linek mění, znamená to náladovost. Pisatel může být impulzivní, pocity často převládají nad rozumem. Typická je pro něj nespolehlivost.

Písmo

Mezery

  • Úzké mezery mezi slovy ukazují potřebu plného společenského života a lidí kolem. Jsou také známkou chabého organizačního talentu. 
  • Široké mezery mezi slovy představují jistou rezervovanost a opatrnost při volbě přátel. Také ukazují schopnost hledět objektivně do budoucna.

Počáteční a koncové črty (tahy)

  • Črty (tahy) na začátku. Pisatel, který má črty na začátku, bývá méně přizpůsobivý novým myšlenkám a projektům, často raději přilne k vyzkoušeným a zaběhnutým metodám, minulost má na něj značný vliv.
  • Črty na konci ukazují osobu, která jen velmi těžko nechává jiného odejít, a často byly zjištěny u osob, které se jen stěží loučí při telefonním hovoru. 
  • Žádné črty. Písmo, které se nevyznačuje těmito črtami ani na začátku ani na konci mívají lidé, kteří se rychle a bez zbytečného plýtvání energií umí dostat k jádru věci.

Vázání písma

Vázání písma je způsob, na jehož základě se spojují základní tahy písma.

Girlandové vázání

O co jde: Je to způsob vázání písmen obloučky otevřenými nahoru (špička nahoře, oblouček dole).
Co to znamená: Lidé bývají nenucení, veselí, spontánní, přirození, často však i netaktní. Jsou bezstarostní a důvěřiví, diplomatičtí. Mají schopnost lehce vycházet s ostatními, adaptabilitu, laskavost, sympatii. Jsou ale také vrtkaví, nerozhodní a nesamostatní. Nechají se i snadno zneužívat. Lehce se nadchnou i rozčílí, rozesmutní i rozveselí.

Písmo


Arkádové vázání

O co jde: Je to způsob vázání písmen obloučky otevřenými dolů (oblouček nahoře, špička dole).
Co to znamená: Tito lidé jsou převážně uzavření a tajemní. Je pro ně typická izolace, držení se zpět, mlčenlivost, sebevláda, vyrovnanost, nedostatek bezprostřednosti. Dodržují konvence a dbají o dobrou pověst. Jsou nezávislí, samostatní, hrdí. Bývají dobří diplomaté. Mají ale sklon ke lžím a jsou často neupřímní. Vázání takového člověka naznačuje jeho umělecké sklony, smysl pro tvar a styl.

Písmo

Vázání úhlové

O co jde: Je to způsob vazby písmen se špičkou nahoře i dole. Je kombinací arkády a girlandy, pokud z obou jmenovaných vezmeme špičatou část. Působí tvrdě a stroze.
Co to znamená: Tito lidé jsou energičtí, průbojní, mají pevnou vůli, snadno se dostávají do konfliktu, ale svou vinu nepřipustí. Jsou cílevědomí, pracovití, ale i bezohlední a nedostatečně citliví. Někdy vidí věci černobíle a vůči názorům jsou odmítaví a slepí. Dost se pozorují. Jsou stateční, vytrvalí a houževnatí.

Písmo

Nitkové vázání

O co jde: Rukopis připomíná ležící mírně zvlněné vlákno. Písmena m a n jsou ztracená do nitek.
Co to znamená: Tito lidé jsou manipulátoři a organizátoři. Jsou ale také bystří, inteligentní, vysoce intuitivní a vnímaví. Vyhýbají se konfliktům. Mají psychologické schopnosti a dokáží manipulovat s lidmi. Jsou nevypočitatelní, také všestranní. Jsou tvořiví, nemají rádi omezování. Mohou být labilní až hysteričtí.

Písmo

Sklon písma

Pravoběžné písmo

Tento typ písma má sklon vpravo, vyskytují se i další znaky např. interpunkční znaménka vpravo, písmo bývá spojité a zjednodušené.
Lidé s tímto typem písma jsou obětaví, aktivní, činorodí, podnikaví a učenliví. Jsou ukvapení v jednání. Nedostatkem je slabá vůle, nesamostatnost, snadná ovlivnitelnost. Sklon rukopisu doprava je také znakem extroverze. Tato osoba potřebuje pěstovat mezilidské styky, má touhu poskytovat a přijímat náklonnost.

Levoběžné písmo

Levý sklon písmen, a a o jsou točená doleva. U počátečních písmen jsou ozdoby, koncové tahy úplně odpadají, vyskytují se přebytečné čáry.
Tito lidé jsou nedůvěřiví, soběstační, ale také chamtiví a závistiví. Bývají silně vázaní na minulost. Sklon písma vlevo je znakem introvertního člověka, který se řídí více rozumem než srdcem.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky