„Udělali jsme reprezentativní výzkum, kde mimo jiné více než polovina Češek a Čechů uvedla, že někdy v životě navázali sexuální vztah na pracovišti. A není na tom vlastně ani nic divného, protože v práci strávíme v kontaktu s kolegy a kolegyněmi daleko více času než se svými partnery nebo manželi,“ říká sexuolog Petr Weiss. „Víme, že dvě třetiny českých ženatých mužů a 46 procent vdaných žen uvádí, že byli alespoň jednorázově v manželství nevěrní. A velké procento těchto nevěr přirozeně vzniká právě na pracovišti,“ dodává a připomíná, že podle statistik sledování pornografie jsou videa s obsahem „sex na pracovišti“ nadprůměrně vyhledávanou adresou, což svědčí o tom, že tato aktivita je pro lidi lákavá.

Lepší koncentrace, lepší motivace

A nejen lákavá, ale částečně i prospěšná. Jak totiž zjistil ve své studii profesor Keith Leavitt ze státní univerzity v americkém Oregonu, publikované v časopise Journal od Management, hormony dopamin a oxytocin, vylučované při sexuální aktivitě, výrazně pozitivně ovlivňují jak sebekontrolu, tak celkovou koncentraci při práci. Kromě toho mají pracovníci po milování lepší náladu a větší motivaci. „A zajímavé je, že to funguje i naopak,“ tvrdí Keith Leavitt. „Když se nám celý den daří v práci, máme večer daleko větší chuť na sex, než když se potýkáme s nějakými pracovními lapáliemi. A když se nám daří v sexu, máme zas větší chuť do práce.“

Chtíč jako prokletí

Odvrácenou stranou sexuálních povyražení na pracovišti je jejich dopad na partnerské vztahy. „Zajisté to ubližuje manželům, manželkám, partnerům nebo partnerkám těch, kdo se sexuálně angažují v práci. Právě navázání vztahu na pracovišti je častou příčinou krachu původního svazku,“ varuje Petr Weiss.

Sex v práci má navzdory své atraktivitě ještě mnohá další úskalí. Tím nejnebezpečnějším je riziko, že jej začne někdo vyžadovat po druhém proti jeho vůli a zneužívat při tom své postavení a moc. „Sexuální obtěžování a zneužívání je velice závažným a poměrně častým fenoménem, který je bohužel v poslední době v českých médiích zesměšňován. Ve skutečnosti to je pro mnohé lidi, a obzvláště pro ženy, velký a těžko řešitelný problém,“ vysvětluje sexuolog Petr Weiss.

O sexuálním zneužívání podle něj mluvíme zejména v případech, kde se zneužívá asymetrické pozice zúčastněných, jako například ředitel – sekretářka, učitel – studentka, trenér – sportovkyně. „A právě na pracovišti mohou být pro tento druh sexuální agrese vhodné podmínky, protože podřízené ženy jsou často existenčně i jinak závislé na nadřízených mužích, takže nejsou ochotny nebo schopny svěřit se nebo oznámit, že k něčemu podobnému dochází,“ dodává.

„Jako soudní znalec s tím přicházím do styku poměrně často,“ potvrzuje Weissův kolega Ondřej Trojan. „Před pár lety za mnou z vlastní iniciativy přišel majitel jedné významné české firmy, jehož náměstek se choval nepatřičně hned k několika ženám, které tam byly zaměstnány, a požádal mě, abychom jim poskytli psychologickou pomoc. Je chvályhodné, když se majitel takto jednoznačně postaví za své zaměstnankyně, případně upraví vnitřní kodex firmy tak, aby k něčemu podobnému nemohlo docházet,“ zdůrazňuje.

Čeští zaměstnanci mají podle Ondřeje Trojana tendenci náznaky sexuálního obtěžování podceňovat nebo si netroufají vůči němu vystoupit. Přitom každý by měl mít nastavenou svoji hranici, kterou okolí nedovolí přestupovat.

Sexuální obtěžování

CO TO JE:

V antidiskriminačním zákoně se jím rozumí nežádoucí chování, které má sexuální povahu a jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího či urážlivého prostředí. Od ledna 2010 je závažná forma sexuálního obtěžování kvalifikována jako trestný čin sexuálního nátlaku. Dopustí se ho ten, kdo jiného přiměje k pohlavnímu styku, k obnažování nebo podobnému chování a zneužije při tom jeho závislosti nebo svého postavení a vlivu. Za spáchání trestného činu sexuálního nátlaku pachateli hrozí trest vězení od půl roku do čtyř let.

CO DĚLAT:

Z právního pohledu by se měl zaměstnanec ohradit hned poté, co mu začne být chování druhého nepříjemné – jednoznačně, důrazně a tak, aby to protějšek pochopil. Pokud nátlak pokračuje, je třeba hledat řešení s nadřízeným nebo vedením firmy. Dalším krokem je sbírat důkazy, například ve formě e-mailů nebo SMS zpráv, najít případného svědka a obrátit se na policii. „O sexuálním zneužívání mluvíme zejména v případech, kde se zneužívá asymetrické pozice zúčastněných, jako například ředitel – sekretářka, učitel – studentka, trenér – sportovkyně.“

Autor: Ondřej Mrázek