Pokud si myslíte, že předmanželská smlouva (smlouva o úpravě majetkových vztahů) je u nás novinkou, tak se pletete. Do roku 1950 byla v tehdejším Československu jednou z podmínek uzavření manželství. Tento typ smlouvy upravoval poskytnutí věna, výbavy nebo vdovského platu. Pak ho ale komunisté jako přežitek zrušili... Co následovalo? Tisíce rozhádaných lidí, u nichž láska vyprchala a při rozvodu se nebyli schopní na ničem dohodnout. Ne, netvrdíme, že předmanželská (někdy také manželská) smlouva je nutnost. Jen říkáme, že v případě situace, do které se před svatbou nechcete dostat, ale někdy to bohužel nevyjde, může chránit vlastně oba manžele. Tady je přehled nejčastějších otázek a odpovědí:

Co to vlastně je?

Zjednodušeně řečeno, předmanželská smlouva upravuje společné majetkové poměry manželů po uzavření sňatku. Písemná smlouva musí být vždycky uzavřena formou notářského zápisu. Není ji tedy možné uzavřít jen ústně. Dokument lze samozřejmě, podobně jako jiné smlouvy, po oboustranné dohodě měnit nebo opravovat, a to formou písemných dodatků...

Kdy ji odborníci doporučují?

V případě, kdy jeden ze snoubenců očekává v budoucnu výrazně vyšší příjmy, nebo závazky. To platí třeba pro podnikatele.

Co je předmanželská a co manželská smlouva?

Jediný rozdíl je v podstatě jen v okamžiku, kdy je smlouva uzavírána. Lze ji totiž uzavřít také během manželství.

Co všechno může obsahovat?

Tento, u nás na rozdíl třeba od západní Evropy stále poněkud kontroverzní dokument, může teoreticky obsahovat cokoliv, co si snoubenci vzhledem k majetkovým poměrům zamanou, a na čem se dohodnou.

  • Hlavním cílem samozřejmě je sepsání movitého i nemovitého majetku, který oba budoucí manželé přinášejí do společného svazku.
  • Dále například přepsání nemovitosti výlučně na jednoho z manželů a třeba i způsob dělení majetku v případě rozvodu. Je-li předmětem smlouvy nemovitost, nabývá smlouva účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí.
  • Součástí smlouvy může být i dohoda, jak se vypořádat s finančními závazky vzniklými po uzavření sňatku – například, že za ně bude odpovídat ten, kdo závazek sjedná, a to výhradně vlastním majetkem, uvedeným v předmanželské smlouvě.

A co děti?

Ve smlouvě se můžete s partnerem dohodnout, jak to bude s alimenty. Třeba tak, že stanovíte, že při společné či střídavé péči budete oba platit 4000 korun měsíčně. Nebo tak, že když soud přidělí dítě do péče jen jednomu rodiči, bude ten druhý platit 4000 korun měsíčně sám.

A co kuriózní podmínky?

Podle námi oslovených právníků můžete do smlouvy skutečně zakotvit to, že když vám bude partner prokazatelně nevěrný, zaplatí vám třeba sto tisíc. Zákon o rodině naopak neumožňuje dohodnout se na tom, že máte právo jednou ročně »zahnout«.

Šetří peníze, čas i nervy

Kdo si v životě prošel rozvodovým peklem, pravděpodobně se na předmanželskou smlouvu dovede dívat bez zamilovaných růžových brýlí. I když právě ty nám v době sepisování tohoto navýsost praktického dokumentu pomohou v bezproblémové komunikaci, která je mnohdy v závěrečných fázích vztahu nedostatkovým zbožím.

Neoddiskutovatelnou výhodou smlouvy bývá, že v případě rozvodu ušetří oběma stranám čas, peníze za právníky i nervy z popotahování o majetek. A možná vám také pomůže zachovat si v nelehké situaci důstojnost a ušetřit síly k dalším potřebným rozvodovým kompromisům.

Příklady vzorových smluv

Máte předmanželskou smlouvu? Uvažujete o ní? A nebo si myslíte, že je to jen nedůstojná zbytečnost?