Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Nezletilé nevěsty: Ohavný zvyk, který je ale stále pravidelně praktikován

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Zdroj: shutterstock.com a pinterest.com
Prohlédněte si všechny fotografie (7)

Aby mohla dívka v České republice vstoupit do manželství, musí jí být osmnáct let (v některých speciálních případech i 16 let, ale o tom rozhoduje soud). Toto pravidlo má ale každá země na světě trochu jinak. Budete se asi divit, ale v některých koutech světa je tento věk velmi nízký. Přitom se očekává, že nevěsta bude své povinnosti muset plnit prakticky hned po uzavření sňatku...

Přečtěte si, kde všude mohou oficiálně děti, nebo dívky, s nimiž teprve začala mlátit puberta, vstoupit do manželství se všemi povinnostmi z toho pramenícími. Navíc někde jsou kvůli manželství i brutálně zohyzděny.

V Jemenu není minimální věk stanoven

V převážně muslimském Jemenu je dovoleno vstoupit do manželství dívce mladší pouhých osmi let. Tento věk vychází čistě z náboženské tradice, protože oficiálně není přesně stanoven. Důvodem pro takto domluvené sňatky dětí je především chudoba. Intimní kontakt takto sezdaných je možný až teprve, když to rodiče dovolí. UNICEF odhaduje, že je v zemi vdaných 32 procent dívek mladších osmnácti let.

V americkém Massachuusetts se mohou brát chlapci ve 14 a dívky ve 12 letech

V řadě států USA je věk stejný jako v ČR, tedy 18 let, ale někde dovolují sňatek i nezletilým. V Massachusetts například není tento věk přesně stanoven, ale existuje precedens z roku 1854, kdy byl sňatek povolen chlapci ve věku 14 let a o dva roky mladší dívce. Platí však, že svatbu musí schválit oba rodiče. Tento souhlas ale není nutný, pokud rodiče dítě opustili.

V Japonsku je věk stanoven na 13 let

Oficiálně je věk pro sňatek stanoven na 13 let, ale některé regiony mají speciální zákony o "možném zkažení nezletilých" nebo "obscénnosti", které tento věk podstatně zvyšují. U dívek na 16 a u chlapců na 18 let a to vždy se souhlasem rodičů. Ve věku 20 let již tento souhlas mladý pár nepotřebuje.

Ilustrační foto - nevěsta v Keni

V Súdánu se mohou vdávat dívky v pubertě

I manželství v Súdánu je úzce spjato s náboženstvím. Rozdílné věky platí pro muslimy a pro jiná náboženství. Muslimka se může provdat, jakmile dosáhne puberty, a uvádí se, že dokonce i 10 leté děti mohou provdat za své opatrovníky se svolením soudce. Nicméně, nemuslimové, kterých je v zemi kolem 30 procent, to mají jinak. Manželský věk pro dívky je 13 a pro chlapce 15 let. UNICEF odhaduje, že jedna ze tří súdánských dívek se vdala před 18. narozeninami.

Saúdská Arábie nemá zákon upravující věk u dívek pro manželství

V této muslimské zemi neexistuje pro dívky minimální věk pro vstup do manželského svazku. V zemi jsou hlášeny i nevěsty mladší osmi let. V roce 2014 vznikl návrh, aby byl manželský věk pro ženy stanoven na 15 let a že žádost o sňatek s mladší dívkou vyžaduje konzultaci lékařů. Ale absolutní vládce Salmán bin Abd al-Azíz s tím zásadně nesouhlasil a vše tak zůstalo při starém...

Litva vyžaduje věk nejméně 16 let, ale vyjímky jsou i pro 14 leté

Litevský zákon stanovuje zákonný věk pro manželství 18 let nebo 16 let, pokud je partner či partnerka osoby starší 18 let. Ale po mnoho let se muži i ženy mohli legálně brát již v 15 letech. Navíc, pokud je dívka těhotná, může být pro vstup do manželství ještě mladší - musí dosáhnout pouhých 14 let.

Keňa schválila věk 18 let, přesto jsou zde provdávány děti proti jejich vůli

V březnu 2014 schválil parlament věk pro vstup do manželství pro ženy i muže na 18 let. Ale dle průzkumů UNICEFu z roku 2016 je v zemi stále přes 4 procenta vdaných dívek mladších 15 let a 23 procent dívek mladších 18. Navíc se u některých dívek stále praktikuje komplexní ženská obřízka, aby si pro manžela uchránila panenství, a často vstupují do sňatku proti své vůli.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky