Nechce se mnou mít dítě! Co teď?

Mnohokrát jste to spolu řešili, zkusila jste nátlak i přesvědčování. Babičky a tetičky se vás ale stejně stále marně ptají, kdy že budou ta vnoučátka... On je zkrátka nechce.

Průměrný věk matek i otců v Česku stále roste. Podle údajů Českého statistického úřadu byl při narození prvního dítěte průměrný věk matek v roce 1991 22 let, v roce 2007 průměrný věk matky stoupl na 27 let. Každý rok přitom přibližně vzrůstá o jeden další rok navíc. Rodičovství totiž máme tendenci stále odkládat.

Nároky stále rostou

Psychologové vidí odkládání rodičovství jako důsledek mnoha aspektů. Jednou z příčin je i rostoucí složitost lidské společnosti. Průměrnému jedinci trvá mnohem déle než dřív zařadit se do pracovního procesu, najít stabilní zaměstnání, vytvořit si zázemí, začít se sám živit a převzít zodpovědnost nad svým životem.

Kdy přebíráme zodpovědnost?

Psychologická dospělost tak nastává u většiny jedinců až kolem 25. roku, kdy se vyrovnají se svou osobností, okolím a vztahy. Sociální dospělost, která je charakterizována nezávislostí na pomoci rodičů a schopností zabezpečit sám sebe i děti, však přichází ještě později. Současný svět nabízí stále více možností vlastní seberealizace, kterých využíváme, dokud je to možné, i proto se nám často nechce pořizovat si děti ani po třicítce.

Vše si vyjasněte

Ani zralost dvou osobností a materiální zázemí ale ještě neznamenají automatickou shodu mezi partnery o otázkách rodičovství. Na názorové rozpory pak můžeme narážet dlouho poté, co jsme získali stabilní zázemí a podmínky vhodné pro přivedení potomka na svět. Například psycholog Petr Šmolka doporučuje vyjasnit si postoje k rodičovství již na počátku na vztahu. O možnosti mít děti by měla panovat alespoň obecná shoda, že je někdy v budoucnu partneři neodmítají.

Dítě není hračka

Někteří partneři na počátku vztahu děti neřeší a potomek přijde spontánně, jiní ale dospějí k rozhodnutí pořídit si miminko až po dlouhém zvažování a plánování. Řadu párů odrazuje odpovědnost, kterou na sebe především ženy přebírají. Dítě představuje závazek na celý život, jeho výchova a péče o něj je výsledkem kompromisů, které jsme nuceni udělat v oblasti kariéry a vztahů.

Zvládneme to vůbec?

Mnozí jedinci tak odkládají rodičovství z obavy, zda vůbec zvládnou být dobrými rodiči. Tlak společnosti na matky a otce se ve vztahu k výchově a bezpečnosti dětí stále zvyšuje. Uvědomujeme si až příliš dobře, že mít dítě je práce na plný úvazek a ostatních aktivit budeme nuceni se vzdát. Často se tak děsíme, zda péči o děti vůbec zvládneme ve společnosti, která rodině jako takové příliš výhod a usnadnění nepřináší.

Sobci, nebo odpovědní jedinci?

Muže odmítající děti, tak můžeme považovat za sobce, kteří odmítají vzdát se svého dosavadního životního stylu, za přehnaně uvědomělé jedince, kteří nechtějí pochybit, či za zbabělce s nechutí převzít odpovědnost za výchovu a péči o dítě. Ať už se jedná o kterýkoliv z případů, řešením není tajné vysazení antikoncepce. Přestože v některých případech muž nechtěné těhotenství partnerky přijme, riskovala byste až příliš mnoho.

Odkládat těhotenství není ideální

Zejména u žen však může být odkládání otěhotnění velmi problematické ze zdravotních důvodů. Ženy v pozdějším věku mohou již mít s otěhotněním problémy, těhotenství může být rizikové, vyloučen není ani potrat, předčasný porod či komplikace při porodu. I proto je dobré rozdílný postoj ve vztahu k mateřství s partnerem společně probrat. Nátlak se nevyplácí, ovšem na skutečnost, že vy dítě chcete a nemůžete čekat kvůli partnerovi až do čtyřicítky, byste jej upozornit měla. Jiný partner může být na dítě zralejší.

Kafe.cz doporučuje:

  • Skočovský, K. : O těhotenství tatínků, Psychologie dnes č. 12
  • Sobotková, I.: Psychologie rodiny, Praha, Portál, 2007

Další články

čtenářů si právě čte tento článek