Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Manželství – má v dnešní době ještě smysl?

Manželství – má v dnešní době ještě smysl?
Manželství – má v dnešní době ještě smysl?
Zdroj: Thinkstockphotos.com

Institut manželství má svoji největší slávu pravděpodobně za sebou, každý rok se bere stále méně párů. Proč už pro nás nemá manželský slib takovou váhu? Nebo už jsme zapomněli na to, jaké benefity manželství skýtá?

Část populace zastává názor, že svatba je dnes pouze přežitek z dob dávno minulých, a tak preferuje žít na psí knížku. Počet uzavřených sňatků totiž rok od roku klesá. Příčin tohoto trendu může být hned několik. Například budování kariéry, cestování či studium jazyků. Co se týče něžného pohlaví, ženy studují, chtějí být úspěšné v zaměstnání, užívají si života a určují si, kdy založí rodinu. A co především – jsou finančně soběstačné.

„Doba, kdy ženy na trhu finančních produktů žily ve stínu mužů, patří už neodvratně minulosti. V dnešním světě využívají ženy služeb českých bank stejně intenzivně jako muži,“ potvrzuje vývoj Pavla Hávová, tisková mluvčí ČSOB, a dodává: „Na úrovni jednotlivých produktů samozřejmě existují rozdíly, které vycházejí z jiných životních hodnot nebo stylu a prokazatelně nejsou důsledkem nižší finanční gramotnosti či sebevědomí. Ženy obecně mají vyšší odpor k riziku, z čehož vyplývá jejich nižší zastoupení ve skupině investorů nakupujících cenné papíry a nezajištěné podílové fondy, ve které dnes mají zhruba třetinové zastoupení. Oproti tomu mezi investory do zajištěných fondů již mají s výsledkem 56 % ženy převahu nad muži. Dalším charakteristickým rysem žen ve světě financí je orientace na zajištění sebe a své rodiny do budoucna. Tuto orientaci potvrzuje například vyšší podíl žen mezi účastníky penzijního připojištění.“

Pro ženy je rozvod fatálnější

Pokud v dnešní době vztah nefunguje, partneři se zkrátka rozejdou. Zní to jednoduše, ale rozvést manželství, rozdělit majetek a se vším se vyrovnat i emočně už tak snadné není. Nedávný průzkum Národohospodářského ústavu také ukázal, že rozvedené ženy přijdou v průměru až o 21,5 % příjmu. Nejohroženější skupinou jsou při rozvodovém řízení ženy mezi 20 až 29 lety, které si v příjmech pohorší až o 37 %. Oproti tomu muži ve stejné věkové kategorii si o 34 % polepší, jelikož svůj příjem už nadále nesdílejí s manželkou. S přibývajícím věkem jsou rozdíly v příjmech stále menší, protože právě ženy okolo 30 let jsou nejčastěji na mateřské dovolené a finanční chod domácnosti musí zaštítit manžel. Matky mají příjem obvykle jen z rodičovské nebo z práce na zkrácený úvazek. Podle Jiřího Šatlavy z Národohospodářského ústavu se však nedá říct, že by muži na rozvodech reálně vydělali: „K tomu chybí spousta dalších dat, nevidíme například vůbec dopady rozvodů na majetek.“ Právě muži jsou často ti, kteří po rozvodu opouští domácnost.

Manželství má stále své výhody

I přes emancipaci žen skýtá manželství stále mnoho výhod. Finanční zvýhodňování novomanželů už tolik netáhne, avšak stát a jeho zákony stále zvýhodňují svazek manželský. Na společném jmění „vydělá“ hlavně manželka. Je-li doma a pečuje o dítka, má ze zákona nárok na polovinu manželova příjmu. Pokud by láska byla slepá a manželka měla doma gamblera, který seká dluhy, kde může, sdílela by stejným dílem i tyto jeho problémy. Zákon je nekompromisní a v těchto případech myslí jen na sezdané partnery. Rovněž podávání informací o zdravotním stavu partnera může být relativně složité, nejste-li manželi. V neposlední řadě bývají rodiče rádi, když oni i jejich děti mají stejné jméno, a dávají tak světu najevo, že k sobě patří.

Do vdávání se nijak neženeme

Pro sňatek existuje spousta pádných důvodů, proč ale statistiky hovoří jinak? „Velký podíl na poklesu uzavírání manželských sňatků má také vzrůstající procento mladých lidí, kteří vyrůstali v neúplné rodině, a neosvojili si tak klasický model rodiny,“ potvrzuje ze své terapeutické praxe psycholožka Tamara Svrčková a dodává: „Naše společnost také nežije podle křesťanských hodnot, je velice tolerantní k promiskuitě a i nemanželské děti jsou vnímány zcela jinak než dříve.“  K manželství pak zbývá jediný důvod, a tím je láska, což je ovšem emoce, která se v čase mění.

Nevěra už byla i vyčíslena!

Nevěra a nemanželské děti se objevovaly snad v každé historické etapě. V dnešní společnosti však nevěra není tolik tabuizována a děti, které nepocházejí z manželství, nejsou znevýhodňovány, jak tomu bývávalo. Průzkum Ery dokonce ukázal, že nevěra jednoho z partnerů stojí ročně v průměru 20 tisíc korun a je třetím největším finančním ohrožením domácnosti, hned po přílišné zadluženosti a špatném hospodaření. A záletník není vždycky muž! V dlouhodobém vztahu totiž zahne každý třetí a obě pohlaví jsou na tom stejně. Ačkoli je většina záletných Čechů a Češek spíše „škrtů“, i tak je utajovaný partner ročně stojí asi jako rodinná dovolená. Pokud je záletník k milence či milenci štědřejší, mohou se měsíční výdaje vyšplhat až na úroveň průměrných rodinných nákladů na potraviny nebo bydlení. To už dokáže udělat v rodinném hospodaření velkou mezeru. „Ve chvíli, kdy začne jeden z partnerů ukrajovat z rodinného rozpočtu pro milenku či milence, je finanční rovnováha domácnosti ohrožena,“ varuje Martina Slavíková, tisková mluvčí Ery.
 

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky