A co se 14. února vlastně slaví?

Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví v anglosaských zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi intimními partnery. Je to den, kdy se tradičně předávají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce jako symbolu lásky. Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.

Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven právě 14. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek.

Podívejte se, jak Valentýn vypadá u zamilovaného páru a jak u single. :-D

Zdroj: Youtube

#clanek|3522593|3522585#

Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!