Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

První lekce v roce 2010 (29)

Nový rok je zde a s ním i další díly našeho kurzu angličtiny. Od ledna má kurz novou podobu. Pracovní týden odstartujeme vždy písničkou, ve středu Vás čeká nová gramatika a slovní zásoba vč. cvičení s českým lektorem a v pátek pak poslech rodilých mluvčí.

Doplňte chybějící slova do textu

There are places I remember
all my life though some have ______1)
some forever not for better
some have gone and some remain
all these _______2) had their moments
with lovers and friends I still can recall
some are dead and some are living
in my life I've loved them all.

But of all these friends and_____3)
there is no one compares with you
and these memories lose their meaning
when I think of love as ______4) new
though I know I'll never lose affection
for people and things that went before
I know I'll often stop and think about them
in my life I love you more.

Though I know I'll never lose ________5)
for people and things that went before
I know I'll often stop and think about them
in my life I love you more
in my life I love you more.

Klíč

  1. changed
  2. places
  3. lovers
  4. something
  5. affection

Překlad

Jsou místa, na která vzpomínám
celý svůj život, ačkoli se některá změnila,
některá navždy, ne k lepšímu.
některá zmizela a některá tu jsou stále,
všechna tato místa mají své okamžiky
s láskami a přáteli, které si stále jasně vybavuji,
někdo zemřel a někdo ještě žije,
celý život jsem je měl všechny rád.

Ale ze všech těchto přátel a lásek
se nikdo nemůže přirovnat k tobě,
ale tyto vzpomínky ztrácí svůj význam,
když myslím na lásku jako na něco nového,
i když vím, že nikdy neztratím city
k lidem a věcem, které byly předtím,
vím, že se budu často zastavovat a vzpomínat,
v mém životě tě ale miluji více.

I když vím, že nikdy neztratím city
k lidem a věcem, které byly předtím,
vím, že se budu často zastavovat a vzpomínat,
v mém životě tě ale miluji více,
v mém životě tě ale miluji více.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Can, Must, May (30)

Nový rok je zde a s ním i další díly našeho kurzu angličtiny. Od ledna má kurz novou podobu. Pracovní týden odstartujeme vždy písničkou, ve středu…

Akční letáky