Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Pondělní písnička (38)

Nový rok je zde a s ním i další díly našeho kurzu angličtiny. Od ledna má kurz novou podobu. Pracovní týden odstartujeme vždy písničkou, ve středu Vás čeká nová gramatika a slovní zásoba vč. cvičení s českým lektorem a v pátek pak poslech rodilých mluvčí.

 

Doplňte chybějící slova do textu

Úvodní slovo

This beautiful city seems ____1)
All the people in the world
And you can still feel lonely
What´s the point of having it all
Without the _____2) you love
Sometimes you just need to start again
In order to fly

Used to dream of being a millionaire, without a care
But if I’m seeing my dreams and you aren’t there
’cause it’s over
That just won´t be ____3)
Darling,
Rather be a poor woman living on the street,
No food to eat,
Cause I don't want no pie if I have to ____4).
Cause it's over
When you said goodbye!

All at once...
I had it all
But
It doesn’t mean anything
Now that you’re ____5)
From above seems I had it all
But it doesn’t mean anything
Since you’re gone

Now i see myself through different ____6),
It's no surprise!
Being alone will make you realize
When it's over!
All in love is fair I shoulda been there, I shoulda been there, I shoulda shoulda.

All at once...
I had it all
But
It doesn’t mean anything
Now that you’re gone
From above seems I had it all
But it doesn’t mean anything
____7) you’re gone

I know I pushed you away
What can I do that would save our love
Take these material ____8)
They don’t mean nothing
It´s you that I want

All at once...
I had it all
But it doesn’t mean anything
Now that you’re gone
From above,
Seems I had it all
But it doesn’t mean anything
Since you’re gone

All at once...
I had it all
But
It doesn’t mean anything
Now that you’re gone
From above seems I had it all
But it doesn’t mean anything
Since you’re gone

Klíč

  1. empty
  2. person
  3. fair
  4. cry
  5. gone
  6. eyes
  7. since
  8. things

Překlad

Úvodní slovo

Toto krásné město se zdá být prázdné
Všichni ti lidé na světě
A ty se přesto cítíš osamělá
Jaký má smysl, že má člověk vše
Bez toho, koho miluje
Někdy prostě potřebuješ začít znovu
Abys mohla létat

Snívala jsem o tom být milionářem, bez starostí
Ale když vidím své sny a ty tam nejsi
Protože je konec
To prostě nebude fér
Drahoušku
Radši bych byla chudá žena a žila na ulici
Bez jídla
Protože nechci žádné peníze, jestliže musím plakat
Protože je konec
Když jsi řekl sbohem

Najednou
Jsem měla všechno
Ale
Nic to neznamená
Teď, když jsi pryč
Ze shora se zdá, že jsem měla všechno
Ale nic to neznamená
Od chvíle, co jsi odešel

Teď se vidím jinýma očima
Žádné překvapení
Když jsi sám, tak si to uvědomíš
Když je konec
Vše v lásce je fér, měla jsem tam být, měla jsem tam být
Měla měla

Najednou
Jsem měla všechno
Ale
Nic to neznamená
Teď, když jsi pryč
Ze shora se zdá, že jsem měla všechno
Ale nic to neznamená
Od chvíle, co jsi odešel

Vím, že jsem tě odstrčila
Co můžu udělat, abych zachránila naši lásku
Vezmi si tyhle materiální věci
Nic neznamenají
Jsi to ty, koho chci

Najednou
Jsem měla všechno
Ale
Nic to neznamená
Teď, když jsi pryč
Ze shora se zdá, že jsem měla všechno
Ale nic to neznamená
Od chvíle, co jsi odešel

Najednou
Jsem měla všechno
Ale
Nic to neznamená
Teď, když jsi pryč
Ze shora se zdá, že jsem měla všechno
Ale nic to neznamená
Od chvíle, co jsi odešel

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Pokrokový test (39)

Nový rok je zde a s ním i další díly našeho kurzu angličtiny. Od ledna má kurz novou podobu. Pracovní týden odstartujeme vždy písničkou, ve středu…

Akční letáky