Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

IF – pokud, když, jestli (22)

Učte se angličtinu online s Kafe.cz a studiumONLINE.cz - každé pondělí, středu a pátek přinášíme videokurz pro začátečníky i mírně pokročilé. Dnes se podíváme IF – pokud, když, jestli.

Gramatika

IF – pokud, když, jestli

If I see him, I will tell him. Když ho uvidím, řeknu mu.

Fráze

It depends. Přijde na to. Záleží na tom. Podle toho...

Dialog

How often do you go to restaurants? How often do you go to restaurants?
I go quite often, maybe once a week. Chodím docela často, možná jednou týdně.
Me too. It costs a lot of money though. Já taky. Ale stojí to hodně peněz.
Yeah. It is too expensive to eat out all of the time. Ano. Je příliš drahé jíst pořád v restauracích.
I usually cook at home. Obvykle vařím doma.
What kind of food do you like to cook? Jaké jídlo rád vaříš?
If I am alone I just boil some soup and make a sandwich. Když jsem sám, uvařím nějakou polévku a sendvič.
That does not seem very interesting. To nezní zajímavě.
I know. But I do not feel like cooking a big meal for myself. Vím. Ale nemám moc náladu vařit si sám pro sebe velké jídlo.
What about if you invite friends over? A co když pozveš přátele?
If I invite a friend over I usually try to make something special. Pokud pozvu kamaráda, snažím se udělat něco speciálního.
What kind of things do you make if a friend comes over? A co tedy uděláš, když přijde kamarád na návštěvu.
It depends. It might just be a salad and steak. Sometimes I will try to cook a gourmet meal. To záleží. Může to být salát a steak.
Steaks are easy and always taste good.  
Steaky jsou lehké a vždy chutnají dobře.  
I will usually open a bottle of wine with the meal.  Obvykle si k jídlu otevřu láhev vína. 
What if you go out? What kind of restaurants do you like to go to? A co když si vyjdeš? Do jakých restaurací rád chodíš?
I like all kinds of restaurants. I like Chinese food, Italian food, sushi, steaks, all kinds of food.   Mám rád všechny restaurace. Mám rád čínské jídlo, italské jídlo, sushi, všechny druhy jídla.  
Me too. I like to eat different kinds of food.   Já také. Jím ráda různé druhy jídla.
Yeah but I like some kinds of food more than other kinds. I think I like Italian food best of all. Ano, ale některá jídla mám radši než jiná. Ze všeho nejvíc mám rád italská jídla.
I like my mother's cooking best of all. Nejvíce mi chutná jídlo od mé maminky.
Of course. So do I.   Samozřejmě. Já také.  

 

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Christmas (23)

Učte se angličtinu online s Kafe.cz a studiumONLINE.cz - každé pondělí, středu a pátek přinášíme videokurz pro začátečníky i mírně pokročilé. Dnes tu…

Akční letáky