Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Doplňte... (40)

Nový rok je zde a s ním i další díly našeho kurzu angličtiny. Od ledna má kurz novou podobu. Pracovní týden odstartujeme vždy písničkou, ve středu Vás čeká nová gramatika a slovní zásoba vč. cvičení s českým lektorem a v pátek pak poslech rodilých mluvčí.

Doplňte chybějící slova dle poslechu

Todd: So, Lucinda, you have a very natural family, I mean they're really into nature and the ____________1).
Lucinda: Yeah, pretty much. I think they call us tree huggers or whatever they call them now these days.
Todd: Oh, tree ____________2)! So, do you guys do anything special for like for being sick or anything like that?
Lucinda: Yeah, my auntie is a naturopath?
Todd: A naturopath?
Lucinda: Yeah, I think that's a new word for, it used to be a homeopath.
Todd: Oh, I see, and what does naturopath ____________3)?
Lucinda: It basically means a person that is involved with natural medicine kind of like a doctor but with natural remedies instead of pharmaceutical medicine.
Todd: Right
Todd: OK, so let's assuming that I get a cold and I'm really sick. What would a natural-path ____________4) me?
Lucinda: Basically there is certain, well there is certain drugs that you would give a person that was, had a flu if you were a ____________5) and there would be a specific drug for that flu or they might just give you penicillin or something strong, with a natural-path they would give you a different range of remedies considering what exact symptoms you had, so they'd give you Echinacea if you just had, if you were just feeling down.
Todd: I'm sorry. What's that called?
Lucinda: Echinacea (Echinacea) Yeah.
Todd: What is Echinacea?
Lucinda: Ah, that is a, it's for your immune system. It gives you a boost, basically. If you're feeling kind of down or sick or you're just not very, have much energy.
Todd: Is it a plant?
Lucinda: It's, I think it's a type of a root.
Todd: Oh, I see.
Lucinda: Yeah, it's a type of ____________6). They, it's crushed up and put into tablets, and you can actually, most people now take, not most people, but people that take Echinacea now, they often, you can every day of your life.
Todd: Every day
Lucinda: Yeah. It's very popular in America.
Todd: And it makes you healthy?
Lucinda: Yeah, yeah, yeah.
Todd: So, you're very young, so and ____________7) that some day, when you have your family, and if you have child that's sick, would you ever use Western medicine, or would you strictly use the natural-path way?
Lucinda: Well, actually, it depends on how sick the child is. I mean, whenever I was sick as a child, I'd go to the doctor, but it's not like I wouldn't give them Western medicine, but if they just had a small ____________8) I would use natural medicines first but if it was anything serious I would give them, I would take them to the doctor definitely and use Western medicine.
Todd: Now your aunt who is a natural path, does she ever use Western medicine?
Lucinda: Oh, yes, yes. Every day people use this natural path medicine. I mean it's not for, you know natural medicine freaks or anything like that. It's everyday business people use their medicine. It's now very ____________9) to be healthy and to eat, to have certain things in your diet that you should be eating and even such as health drink shakes, they sell them in stores such as Starbuck's now so that is actually a part of natural-path ____________10), are those health food energy drinks that have protein powder and stuff.
Todd: OK, well sounds good.

Řešení

  1. environment
  2. huggers
  3. mean
  4. give
  5. doctor
  6. plant
  7. assuming
  8. cold
  9. popular
  10. medicines

Překlad

Todd: Tak Lucindo, ty máš velice přírodní rodinu. Tím myslím, že se hodně zajímáte o přírodu a životní prostředí.
Lucinda: Ano, docela dost. Myslím, že teď nám říkají “objímači stromů” nebo tak nějak.
Todd: Aha, objímačí stromů. Takže děláte něco zvláštního proti nemocem nebo tak něco?
Lucinda: Jo, moje teta je přírodní léčitelka.
Todd: Přírodní léčitelka?
Lucinda: Ano, myslím, že to je nové slovo pro homeopata.
Todd: Aha, je mi to jasný. A co teda přírodní léčitelka znamená?
Lucinda: Dalo by se říct, že to je člověk, který je spjat s přírodní medicínou. Je to někdo jako doktor, ale s přírodními léky místo farmaceutickými léky.
Todd: Správně
Todd: OK, tak předpokládejme, že dostanu chřipku a jsem opravdu nemocný. Co by mi přírodní léčitel dal?
Lucinda: V podstatě jsou určité léky, které by si jako doktor dal člověku, který by měl chřipku nebo nějaký lék přímo pro tu chřipku nebo jen penicilin. Přírodní léčitel by ti dal jinou škálu léků podle přesných symptomů, které si měl. Kdyby ses cítil špatně, dali by ti echinaceu.
Todd: Pardon, jak se to jmenuje?
Lucinda: Echinacea (echinacea) Jasně.
Todd: Co je echinacea?
Lucinda: No, je to pro tvůj imunitní systém. Dalo by se říct, že to je pro tebe takové povzbuzení. Pokud ti není dobře nebo jsi nemocný nebo pokud nemáš prostě dost energie.
Todd: Je to rostlina?
Lucinda: Ano je, je to druh kořenu.
Todd: Jasně.
Lucinda: Ano, je to druh rostliny. Je to rozdrcené a nacpáno do tabletek. A můžeš to brát jako většina lidí, ne většina, ale lidé, kteří berou Echinacea každý den svého života.
Todd: Každý den?
Lucinda: Ano, v Americe je to velice populární.
Todd: A to tě udělá zdravým?
Lucinda: Ano, ano, ano
Todd: No, ty jsi hodně mladá, ale představ si, že jeden až budeš mít rodinu a dítě, které onemocní. Použila by si západní medicínu nebo by si použila cestu přírodního léčitelství?
Lucinda: To by záleželo na tom, jak nemocné to dítě je. Tím myslím, že když jsem byla nemocná jako dítě, tak jsem šla k doktorovi. Ale neznamená to, že bych mu západní medicínu nedala, ale když bude mít malou chřipku, použila bych nejdřív přírodní léky. Ale kdyby to bylo něco vážného, vzala bych je k doktorovi a určitě použila západní medicínu.
Todd: A co tvoje teta, která je přírodní léčitelka, používá někdy západní medicínu?
Lucinda: Oh, Ano, ano. Každý den lidé užívají tuto přírodní léčitelskou medicínu. Myslím, že to není, víš, pro fanatiky přírodního léčitelství nebo tak něco. Tyto léky užívají lidé v každodenním životě. Nyní je velmi oblíbené být zdravý a jíst zdravě, mít ve výživě pár věcí, které by člověk měl jíst, dokonce takové věci jako zdravé nápojové koktejly, prodávají se v obchodech jako Starbuck's, tak i to je tak trochu část léčiv přírodní medicíny, jsou to ty energetické nápoje, které mají proteinový prášek a tak.
Todd: OK, to zní dobře.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Beyonce-Broken Hearted Girl (41)

Nový rok je zde a s ním i další díly našeho kurzu angličtiny. Od ledna má kurz novou podobu. Pracovní týden odstartujeme vždy písničkou, ve středu…

Akční letáky