Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Boxing day (21)

Učte se angličtinu online s Kafe.cz a studiumONLINE.cz - každé pondělí, středu a pátek přinášíme videokurz pro začátečníky i mírně pokročilé. Dnes si zkusíme překlad.

Přepis textu

Todd: Nicola, you're from England.
Nicola: Yes, I am.
Todd: OK. Now in England you have something called "Boxing day".
Nicola: Yes, we do.
Todd: So, we don't have that in America. What is Boxing day?
Nicola: Well, boxing day is always on the 26th of December, the day after Christmas day, and it was originally called boxing day because it was the day in England when the very rich people in Victorian times gave presents to their servants, the day after Christmas, and usually it would be something like money, or food but they would give it to them in a small box, and so on December the 26th, servants would receive their boxes,the Christmas boxes, and that's why it was called Boxing day.
Todd: OK
Nicola: Today, people don't really receive money or food so much, sometimes you give extra tips at Christmas, but Boxing day has stuck. So that's the name.
Todd: What do people do on Boxing day?
Nicola: Nothing really. Uh, eat the leftover turkey, turkey sandwiches, watch TV, and in my family we usually go and watch dog racing, grey hound racing. Yeah, and lose some money...
Todd: Lose money!
Nicola: Yeah always. At least I do.
Todd: Wow, cool. Dog track. Is there a dog track near your house?
Nicola: Yeah, there is, where I live, yeah.

Překlad textu

Todd: Nikolo, ty jsi z Anglie.
Nicola: Ano, jsem.
Todd: Dobře, takže v Anglii máte něco, čemu říkáte "Boxing day".
Nicola: Ano, máme.
Todd: Tak to my v Americe nemáme. Co je to tedy Boxing day?
Nicola: No, Boxing Day je vždy 26. prosince, tedy den po Božím hodu vánočním, a říká se mu tak, protože to byl den, kdy v Anglii ve viktoriánské době velmi bohatí lidé dávali dárky svým sluhům, den po Vánocích, a většinou to bylo něco jako peníze, nebo jídlo, ale dávali jim to v malé krabičce, a tak 26. prosince sluhové dostali krabičky, vánoční krabičky, a to je důvod, proč se tomu říká Boxing day (krabičkový den).
Todd: OK.
Nicola: Dnes už lidé se ve skutečnosti nedostávají tak často peníze nebo jídlo, někdy se na Vánoce dává extra spropitné, ale Boxing day zůstal. Tak to je to jméno.
Todd: Co lidé dělají v tento den, Boxing day?
Nicola: Nic. Jí zbytky krocana, krůtí sendviče, dívají se na televizi, a moje rodina se obvykle jde podívat na psí dostihy, dostihy chrtů. Jo, a prohrát nějaké peníze.
Todd: Prohrát peníze!
Nicola: Jo, vždycky. Alespoň já ano.
Todd: No páni. Psí dráha. Je v blízkosti vašeho domu psí dráha?
Nicola: Jo, je, tam, kde bydlím, jo.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


IF – pokud, když, jestli (22)

Učte se angličtinu online s Kafe.cz a studiumONLINE.cz - každé pondělí, středu a pátek přinášíme videokurz pro začátečníky i mírně pokročilé. Dnes se…

Akční letáky