Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Odborníci tvrdí: Ženské srdce se podceňuje a muži by porod nezvládli

Zdroj: Shutterstock.com

Příslušníci obou pohlaví snášejí nemoci různě. Ať už jde o příznaky choroby, její průběh, léčbu nebo o prognózu. Ví se také, že ženy bolest vnímají více a dříve než muži. Přesto ani lék proti třeštění hlavy nenajdeme v růžové a modré krabičce. Rámcově se zkrátka léčíme stejně. Proč rozdíly nereflektuje současná medicína?

Tématem se stále častěji zabývají různé týmy po světě. Už se mluví o „genderové medicíně“ jako o moderním přístupu v tomto tisíciletí. Podrobně se otázkou zabývali italští experti univerzity v Padově, kde pomocí rozsáhlé studie mapovali stovky medicínských postupů. „Chtěli jsme poukázat na některé zásadní problémy v pěti obrovských oblastech medicíny: kardiovaskulární onemocnění, farmakologie, onkologie, onemocnění jater a osteoporóza,“ uvádí se ve studii, na které pracoval tým lékařky Giovannelly Baggi.

Ženské srdce se podceňuje

Například infarkt: kromě toho, že se příznaky akutního stavu u žen a u mužů projevují jinak, u příslušnic něžného pohlaví je náhlá příhoda srdeční závažnější a má komplikovanější průběh. Lékaři mají u žen hlavně větší potíže s rozeznáním prvních symptomů a vyšetření EKG jim předepisují později, protože se domnívají, že jde o jinou chorobu. Zjistilo se také, že ženy trpí rakovinou tlustého střeva častěji ve vyšším věku, než je tomu u mužů, a také v odlišných částech střeva. Závěr italských lékařů potvrzuje i Tejinder Singh, onkolog v nemocnici Fortis v indickém Mulundu. Domnívá se, že tento druh rakoviny je lépe diagnostikován u mužů. „Pánové vykazují příznaky rakoviny tlustého střeva, jako je krev ve stolici nebo nepravidelný pohyb střev, zatímco u žen je krvácení neviditelné, okultní. A to je důvod, proč rakovina tlustého střeva u žen probíhá z velké části bez povšimnutí,“ varuje.

Opačný případ je osteoporóza

U silnějšího pohlaví je často přehlížena. A rozdíly na základě pohlaví se projevují i u léků, třeba u kyseliny acetylsalicylové. Ukázalo se, že aspirin je metabolizován jinak u žen než u mužů (těm může preventivně snížit riziko srdečního infarktu).

Léky jen pro muže?

Ve Velké Británii se nyní diskutuje, nakolik jsou běžné a známé léky testovány a přizpůsobeny z hlediska příslušnosti k pohlaví. Tamní lékaři upozorňují na fakt, že u žen se projevuje více nežádoucích účinků. „A to až dvakrát,“ prohlásila pro britský Daily Mail Anita Holdcroftová, anestezioložka Imperial College v Londýně. „Může to být proto, že léky nejsou na ženách dostatečně testovány. Není ovšem ani vyloučeno, že ženy jen vnímají nežádoucí účinky silněji než muži, mohou být citlivější a data jsou tak zkreslena. Ale ani toto nebylo nikdy řádně zkoumáno. Ačkoli zákony nijak neomezují výběr dobrovolníků do klinických studií, farmaceutický průmysl z testů příslušnice něžného pohlaví spíše vylučuje. Třeba u prášků proti bolesti se na studiích podílejí jen z osmi procent. Ženy mají hormonální cykly, tedy častější výkyvy v organismu, což komplikuje pozitivní výsledky. A to farmaceutické společnosti nepotřebují.“

Nedávná nizozemská studie zjistila, že v případě diuretik (pilulky předepisované na snížení krevního tlaku) ženy trpí čtyřikrát častěji nežádoucími účinky než muži. Šlo především o nevolnost, zmatenost a prudký pokles hladiny sodíku. Některé pacientky dokonce upadly do kómatu. Výzkum probíhal u 7 000 pacientů, kteří byli hospitalizováni kvůli nečekané reakci na lék.

Britský specialista doktor Peter Dewland, nezávislý farmaceutický konzultant, který se 30 let pohybuje v oblasti vývoje nových léků, potvrzuje problémy také u antihistaminik (tabletky k léčbě alergií) staršího typu. „U žen vyvolávají ospalost. U opačného pohlaví tento účinek pozorujeme v menší míře. Novější třída antipsychotik, která se nasazují proti psychickým problémům, jako jsou schizofrenie, bipolární poruchy, těžké úzkosti a deprese, zejména ženám způsobuje metabolický syndrom, tedy zvýšení tělesné hmotnosti a diabetické problémy, a ovlivňuje srdeční rytmus.“ Peter Dewland dále upozorňuje, že ženské tělo může stejný lék vstřebat jinak než mužské. Důvody vidí minimálně tři. Za prvé ženský organismus má vyšší podíl tělesného tuku. Mnoho prášků se váže na tukové molekuly, a tak může být absorbováno větší množství účinné látky. Za druhé příslušnicím něžného pohlaví pomaleji pracují ledviny, tudíž chemikálie zůstává v jejich oběhu déle. A za třetí ženy mají méně kyselý žaludek, což mění účinky.

Bolest: kdo víc trpí?

Různé účinnosti si všímá také prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., český fyziolog specializující se na neurofyziologii. „Pokud jde o farmaka, je rozdíl mezi muži a ženami například v reakci na opioidy,“ potvrzuje. „Na morfinové preparáty jsou ženy méně citlivé. A měly by se určitě dávkovat podle pohlaví. Bohužel se tak většinou neděje.“

Richard Rokyta je expert v oblasti bolestivých stavů a poodkrývá otázku rozdílného vnímání bolesti. „Je skutečně prokázáno objektivními a statisticky významnými studiemi, že ženy mají nižší práh bolesti,“ říká. „Bolest vnímají více a dříve. Mají ovšem mechanismy, které toto vnímání snižují. Jsou to především endorfiny, jakési vnitřní morfiny, které jsou produkovány v mozku a v míše u příslušníků obou pohlaví. U žen ale jejich hladina kolísá, zejména se to projevuje v těhotenství, kdy se sekrece endorfinů zvyšuje těsně před porodem a při něm. To samozřejmě porodní bolesti neodstraní, ale určitým způsobem je omezí. Stejně tak u některých žen (bohužel ne u všech) se produkce endorfinů zvyšuje v období menstruace. Menstruační cyklus je také příčinou toho, že ženy mají po většinu svého života určitý trénink snášet bolest. Navíc většina lidských společností má psychologický přístup k bolesti u žen takový, že musejí snášet bolest lépe než muži. To se projevuje u původních afrických kmenů, ale i v naší společnosti -srovnejme si péči o nemocného muže a nemocnou ženu v našich domácnostech. Žena vaří čaj, podává léky a stará se v obou případech.“ Rozdílné jsou případy chronických bolestí u nemocí, které jsou typické pro ženy a jiné naopak pro muže. „U žen je to například daleko větší výskyt bolestí čelistního kloubu, která se u mužů vyskytuje minimálně,“ pokračuje Richard Rokyta. „Stejně tak je tomu u fibromyalgie, což je typické onemocnění doprovázené mnoha příznaky, kde je dominantním faktorem bolest. Ta se vyskytuje také mnohem častěji u žen. Podobně i komplexní regionální bolestivý syndrom je častější u žen. U všech těchto onemocnění a u mnoha dalších se musí vzít v úvahu specificita bolesti u žen a u mužů.

Otázka celkové nemocnosti

Studie a statistiky ukazují, že ženy si častěji stěžují na špatný zdravotní stav, uvádějí víc tělesných i duševních potíží a chodí více k lékaři. Může to být ovšem dáno tím, že se ke svému zdraví chovají zodpovědněji a více chodí na preventivní prohlídky. Větší zodpovědnost se možná podílí i na tom, že se dožívají vyššího věku (v průměru o šest let).

Nemocnost také kromě rozdílné stavby těla souvisí s tím, že obě pohlaví mají různé společenské role. Ukazuje se to třeba na rakovině plic. Lékařka z berlínské univerzity Beata Schultzová si všímá skutečnosti, že dříve tato choroba postihovala spíše muže, nyní rostou i počty pacientek. Přičítá to faktu, že kouření propadá stále více žen. Mnohem více než v minulosti je přepadají také žaludeční potíže a bulimie, protože jsou pod větším tlakem, aby odpovídaly současnému ideálu štíhlosti.

A jak je to s muži a jejich rýmičkou, o kterých koluje celá řada vtipů? Podle britské neuroložky Amandy Ellisonové mají pánové v mozku speciální teplotní receptory, které u nich způsobují, že prožívají příznaky nachlazení mnohem výrazněji. „Pokud se vaši drazí při běžném onemocnění chovají, jako by umírali, pak jim to nemůžete zazlívat. Oni se tak opravdu cítí!“ tvrdí.

JAK BY CHLAP ZVLÁDAL POROD? OBTÍŽNĚ!

Ke kurióznímu pokusu se začátkem loňského roku propůjčili Dennis Storm a Valerio Zeno, moderátoři jedné nizozemské televize. Na břicho si nechali dát elektrody, které měly simulovat bolesti při porodních kontrakcích. Experimentu se zúčastnily také dvě porodní asistentky. „Porod se budeme snažit napodobit elektrostimulací,“ vysvětluje jedna z nich mužům na videu, které je k dispozici na YouTube. „To způsobí, že tlak budete cítit uvnitř břicha. Mělo by to vyvolávat až nesnesitelnou bolest. Experiment proběhne po dobu dvou hodin s tím, že elektrické šoky budou probíhat přerušovaně a budou se stupňovat tak, aby simulovaly průběh porodu.“A myslíte, že budeme i křičet?“ ptal předem jeden z moderátorů. „Ano, jsem si jistá.“ Mužům poté umístila čtyři elektrody na břišní svaly a usedla za ovladače, kde začala simulovat kontrakce přidáváním a ubíráním proudu. „Dýchejte dovnitř a zhluboka,“ radila, když se chlapci už po pár záškubech začali kroutit. „A můžete popsat, co cítíte.“ „Jako kdyby mi v břiše někdo kroutil ostnatým drátem!“ líčil Dennis. S tím, jak se bolesti stupňovaly, přecházel dobrovolníky smích a raději s porodními asistentkami spolupracovali a učili se patřičně dýchat, hledali úlevové polohy. Mezitím jim asistentky popisovaly jednotlivé fáze porodu. Později už oba muži hlasitě řvali, tvářili se značně vyděšeně, svíjeli se na posteli a potřebovali kyslíkovou masku! Zhruba po hodině a půl to Valerio vzdal a důrazně poprosil o odpojení. Experiment ukončil s tím, že dál by to už nevydržel. „Porod“ tak nezvládl. O chvíli později ho následoval Dennis. Ten však dostal do náruče panenku, prý si vedl o něco lépe! „Nejsem si ale jist, jestli po takovém zážitku svou ženu chci přivést do jiného stavu!“ popsal dojmy „rodící“ muž. Video, kde se pokusili rodit moderátoři nizozemské televize: http://youtu.be/ZlsPXpR2ORU

DUŠE BOLÍ JINAK

Odpovídá psychiatr MUDr. Radkin Honzák, CSc.:

Všímáte si rozdílných projevů u žen a u mužů v oblasti duševních poruch? V psychiatrii je to zvlášť nápadné zejména u poruch emotivity, tedy depresí a úzkostných stavů, jimiž ženy trpí dvakrát až třikrát častěji než muži. Rozdíl je rovněž u sebevražednosti: ženy mají několikanásobně více sebevražedných pokusů, zatímco muži mají několikanásobně více úspěšných sebevražd. To souvisí s rozdílným stupněm agresivity, který je podmíněn biologicky. Ale třeba psychotické poruchy (okruh schizofrenie a podobné problémy) se vyskytují u obou pohlaví stejně. Totéž platí pro bipolární poruchu (dříve maniodepresivita).

TOTO TRÁPÍ VÍCE ŽENY

MIGRÉNA -Ženy představují až dvě třetiny pacientů. Jedním z důvodů je zřejmě fakt, že příroda jim dala mnohem citlivější systém vnímání vnějších podnětů.

ZÁCPA - Jen třetina pacientů jsou muži, 16 % žen trpí zácpou před menstruací. Ženský hormon gestagen může totiž zpomalovat pohyb stolice.

ROZDÍLY ŘEČÍ STATISTIK

* Muži mají v každém věku vyšší úmrtnost než ženy, nejvýraznější je to v kategorii 15 až 29 let.

* Muži v Česku častěji onemocní AIDS. Mezi HIV pozitivními je jich 80 až 85 procent.

* Z pohledu výdajů za regulační poplatky ženy za návštěvu u lékaře utratí více. Podle tabulky ČSÚ je největší rozdíl ve věku 35 až 39 let, kdy ženy v průměru zaplatí 170 Kč, muži 99 Kč. Po osmdesátce se poměr obrací mírně ve prospěch žen: 266 Kč ku 291 Kč.

* U zhoubných nádorů z hlediska poměru onemocnění u obou pohlaví hrají důležitou roli věk a typ karcinomu. Třeba rakovinou tlustého střeva ve věkové kategorii 35 až 39 let onemocní 5 žen a u mužů jen 2,6 ze 100 000, ovšem ve věku 80 až 84 let je to u žen 204 případů a u mužů 375,4 ze 100 000.

* Mezi diabetiky převládají ženy: v roce 2000 bylo léčeno 357 745 žen a 296 419 mužů, o 10 let později 429 187 žen a 377 043 mužů.

* Podle posledních zveřejněných statistik z roku 2011 bylo hospitalizováno více žen (1 228 100) než mužů (967 576). (Zdroj: ČSÚ)

POZOR, NENÍ INFARKT JAKO INFARKT!

MUŽI

Cítí svíravou bolest na hrudi, která vystřeluje do levé horní končetiny.

ŽENY

Často je postihne nauzea (pocit nevolnosti a nepohodlí v žaludku a hlavě, s nutkáním ke zvracení) a popisují bolest v oblasti břicha.

 

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky