OKO DOKÁŽE PRONIKNOUT TMOU

Na univerzitě v britském Rochesteru provedli obsáhlou studii s několika stovkami dobrovoníků. Přišli při tom na pozoruhodnou věc: člověk zavřený v temné komoře je schopen na základě pokynů vykonávat jednoduché pohyby, při nichž sám sebe vidí! Prokazuje se tak, že spojení mezi očima a mozkem je mnohem složitější, než jsme si dosud mysleli.

Že člověk ve tmě „vidí“ svoji ruku, když si ji dá před oči, to se může zdát být způsobeno pamětí a představivostí. Základ celého „divu“ je ale jinde, naše pohyby totiž rovněž odesílají do mozku signály, které jsou podobné signálům z očí. I po tmě tak mozek přesně ví, kde se jaká část těla právě nachází a čím se zabývá. Dá se tedy říci, že naše oči v té stroprocentní tmě vidí jakousi „fatu morgánu“, byť zcela přesnou. Vědci doporučují zkoušet pohyby rukou po tmě jednou se zavřenýma a jednou s otevřenýma očima. Na vaší schopnosti temnotného vidění by se ani v jednom případě nemělo nic podstatného změnit.

Má takovéhle bádání nějaký praktický dopad?

Není to jen hříčka, při které si mohou malé děti plnit bobříky odvahy? Prý ne, alepsoň to tvrdí novozélandská psycholožka Maia Plassková. „Podle mého názoru by se výcvik v úplné tmě měl stát běžnou součástí výcviku policie, armády, záchranářů apod. Dá těmto profesionálům do ruky novou zbraň, která se může ukázat být neocenitelná třeba při zemětřesení, pádech lavin či záchraně osob v zakouřených prostorech, nočních bojových akcích...“