Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Těhotenství s rakovinou? Ano, jde to

Zdroj: Profimedia.cz

Párů, které mají z nějakého důvodu problém s plodností, rok od roku přibývá. Pokud však za vším stojí vážná nemoc, je vše o hodně horší. I pro onkologické pacientky však dnes existuje řešení jak mít děti!

Naději párům, kde některý z partnerů trpí nádorovým onemocnění, přineslo první Centrum ochrany reprodukce u nás, které vzniklo v březnu ve Fakultní nemocnici Brno. Jako jediné poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny devadesátých let. Za dobu své existence poskytlo některou formu ochrany již více jak stovce žen!

Naděje pro nemocné

Nádorová onemocnění patří mezi nejčastější příčiny smrti, a to i přes obrovský rozvoj metod vyhledávání a léčby v onkologii. S rozvojem nových vyšetřovacích technik dochází k záchytu nádorového bujení ve stále časnějších stádiích a při použití moderních léčebných prostředků přibývá pacientů, které se podaří trvale vyléčit! Často však za cenu trvalých následků, které mohou významně ovlivnit kvalitu jejich života. Mezi významné trvalé následky intenzivní onkologické léčby se řadí poruchy reprodukčních funkcí či trvalá neplodnost v důsledku nevratného zničení zárodečných buněk (vajíček či spermií).

Těhotenství Těhotenství Zdroj: Profimedia.cz

Na pomoc plodnosti

Moderní metody asistované reprodukce mohou dnes nabídnout vyléčeným onkologickým pacientům šanci na vlastní rodinu, často však za cenu kompromisů a nutnosti využití darovaných vajíček či spermií. V moderní reprodukční medicíně dnes existují klinické i experimentální metody, jejichž pomocí je možné těmto poruchám reprodukce předejít nebo je výrazně zmírnit.

Základem je rychlost

Na brněnském pracovišti se nyní podařilo vytvořit centrum, jehož cílem je ochránit reprodukční funkce ještě před zahájením léčby rakoviny. Na řešení problematiky se podílí gynekolog – specialista v oboru reprodukční medicíny, klinický onkolog a embryolog, popřípadě genetik či urolog. Pacientům poskytují první konzultaci v problematice reprodukční ochrany do 24 – 48 hodin od prvního telefonického kontaktu. Cílem je seznámit pacienta s dostupnými možnostmi na záchranu reprodukčních funkcí organismu včetně šancí na úspěch a realizovat doporučené metody reprodukční ochrany tak, aby nedošlo ke zpoždění plánované protinádorové léčby.

Kafe.cz zjistilo:

Jak to funguje u žen

Reprodukční ochrana u žen je komplikovanější než u mužů, zejména z důvodu větší náchylnosti vajíček na mimotělní manipulaci a obtížnější metody jejich získávání z organismu ženy. Přesto existují účinné metody reprodukční ochrany také pro ženy, které musí bojovat s onkologickým onemocněním.

Ultrazvuk Ultrazvuk Zdroj: Profimedia.cz

Zamražení vajíček

Rutině používanou metodou, která vede k záchraně plodnosti u mužů, je zamražení spermií před onkologickou léčbou. Obdobnou analogií u žen je zamražení vajíček. Aby bylo možné takto zamražená vajíčka v budoucnu použít k narození dítěte, je nutné jejich oplodnění spermiemi partnera ženy či dárce spermií – v obou případech je nutný písemný souhlas manžela či partnera léčené ženy. Další nevýhodou této techniky byla zejména vyšší zranitelnost vajíčka při procesu zamražení a rozmražení.

Zamražení embryí

Další běžně používaný postup, který muže vést k záchraně plodnosti před zahájením onkologické léčby, je provedení cyklu mimotělního oplodnění (IVF) a následně zamražení takto vzniklých embryí. Využití je ale limitováno. Předpokladem provedení je poměrně časné stádium onkologického onemocnění a dobrý zdravotní stav pacientky, který dovolí odsunutí zahájení onkologické léčby o 3 až 4 týdny a podstoupení hormonální stimulace vaječníků s následným odběrem vajíček.

Zamražení tkáně vaječníků

Velmi perspektivní metodou se v současnosti jeví technika zamražení tkáně vaječníků, tzv. kryokonzervace ovariální tkáně, před zahájením onkologické léčby. Takto získaná tkáň může být po vyléčení rakoviny transplantována zpět do organismu ženy. Dojde k obnově produkce hormonů a zrání vajíček, které je možné využít k oplození běžnými metodami asistované reprodukce. Ve světě již existují desítky žen, kterým se podařilo pomocí této nové techniky otěhotnět a porodit dítě po úspěšné onkologické léčbě i přesto, že jejích vaječníky byly chemoterapií trvale poškozeny. Výhodou této metody je její rychlost. Zákrok se provádí v krátkodobé celkové narkóze.

Ochrana vaječníků během chemoterapie pomocí léků

Chemoterapie používaná v léčbě rakoviny, působí zejména na pravidelně a rychle se množící buňky, mezi něž řadíme i zárodečné buňky vaječníků. Působením zvláštních injekčních léků, tzv. GnRH analog, je možné ovlivnit pravidelné dozrávání vajíček a uvést vaječníky do klidového stádia, podobně jako u malých dívek či žen po přechodu. Zjistilo se, že vajíčka ve vaječnících ovlivněných těmito léky, jsou méně citlivé na léčbu chemoterapií. Ochranný účinek této techniky ovšem není stoprocentní, selhává zejména u pokročilejších forem rakoviny, kde je k vyléčení nutná vysoce agresivní chemoterapie. Proto se v těchto případech doporučuje tuto metodu kombinovat s jinou formu ochranné léčby.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky