Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Rinoplastika - operace nosu

Jak probíhá operace nosu
Jak probíhá operace nosu
Zdroj: kniha Estetická chirurgie a Profimedia.cz

Mezi kosmetickými vadami zaujímá nos výjimečné postavení. Je dominantou obličeje a jakékoli nápadnější změny v jeho tvaru a velikosti mohou mnohdy vyvolat škodolibou pozornost a posměch okolí a být příčinou velkých duševních útrap.

Jen málokterý jedinec, který je nositelem normálního nosu co do tvaru a jeho velikosti, může pochopit člověka, kterému nadělil osud nos v některém směru extravagantní. A právě úkolem plastického chirurga je napravit vadu nosu, zbavit jeho nositele nápadné odlišnosti, a posílit tak i jeho sebevědomí a sebeuspokojení ze sebe sama. 

Dobrý výsledek rinoplastiky je ovlivněn mnoha faktory. Na prvním místě lze jmenovat odbornou zdatnost a zkušenost plastického chirurga s jeho manuální zručností a estetickým cítěním. Významnou roli zde hraje bezesporu zkušenost plastického chirurga s operacemi nosu, a to především pro získání tolik potřebné sebejistoty důležité pro úspěšný výsledek operace. Navíc zkušený plastický chirurg je schopen řešit na rozdíl od méně erudovaného chirurga některé situace, které mohou v průběhu korektivní rinoplastiky nastat. A to ať již u nosu poúrazového, vrozeně deformovaného nebo který byl dříve operován.

Zdroj: kniha Estetická chirurgie a Profimedia.cz

Je třeba zde opět zdůraznit, že dobrý výsledek operace může být nepříznivě ovlivněn neočekávanou individuální odlišností hojení pacienta v pooperačním období, a to i přes technicky výborně provedenou rinoplastiku. Toto atypické hojení se projevuje otoky kořene a kostry nosu, zbytnělou okosticí doprovázenou drobnou nerovností v oblasti kořene nebo výrazným otokem měkkých tkání hrotu nosu. Tyto komplikace, vyskytující se skutečně ojediněle, mohou nastat bezprostředně po operaci či v odstupu několika měsíců i let. Obvykle malý operační zákrok tuto situaci vyřeší.

Pro úspěšnost rinoplastiky je nutné také seznámit pacienta se všemi atypiemi, které nos před operací doprovázejí. Týká se to např. přílišné mohutnosti kostry, která neumožní provést rinoplastiku v podobě malého a jemného nosu, stejně jako silná a pórovitá kůže vylučuje drobný a úzký hrot nosu. Je třeba upozornit i na všechny větší asymetrie hrotu, nosních dírek, kostry či úponů nosních křídel.

Operace kosmetických vad nosu se nemohou, a ani nesmějí, řídit šablonou.

Každý nos se liší svým tvarem a velikostí, a proto musí být provedena pečlivá předoperační rozvaha a zvolen optimální operační postup. Kosmetický efekt operace je výraznější u nápadných vad, například při velikém a dlouhém nose s hrbolem. Naproti tomu jinak musíme postupovat u malého nosu s bambulovitým hrotem, kde rozdíl před a po operaci není tak nápadný. Přesto jakákoli operace, kterou uskutečňujeme, musí přinést jednoznačně pozitivní efekt. Podmínkou také je, aby nebyla narušena identita operovaného. To znamená, že blízké a do operace nezasvěcené okolí (přátelé, spoluzaměstnanci, příbuzní) vnímá na člověku něco nového a hezkého, ale nemůže definovat, co to je, proč tomu tak je.

Operační postupy, které užíváme ke korekci kosmetických vad nosu, se liší podle toho, zda při operaci provádíme kompletní rinoplastiku se zásahem i do kostry nosu, nebo korigujeme pouze jeho měkkou část, to je hrot nosu.

Příprava na operaci

Podmínkou k operaci je dobrý celkový stav pacienta i vhodné místní poměry. Neměli bychom operovat ženy v době menstruace, kdy rány více krvácejí, ale není to nutnou podmínkou. Menstruace úspěšnost operace rozhodně neovlivní, i když se vyskytují názory, že po operaci snadněji vznikne krevní výron, který může způsobit zbytnění měkkých tkání s prodlouženým hojením.

Rozhodně neoperujeme pacienty s rýmou a se zánětem nosní sliznice, vedlejších nosních dutin, dýchacích nebo slzných cest. Stejně tak silná a mastná kůže s početnými póry, nebo naopak kůže příliš tenká a suchá či kůže s pavučinami drobných žilek je posuzována jako k operaci méně vhodná. Operaci vylučuje akutní výsev akné v obličeji a zvláště v okolí nosu nebo přímo na nose. Nosní krajina je totiž bohatě zásobena krevními a mízními cévami a infekce se snadno šíří do krajiny víček, očnic, vedlejších dutin obličejových a na pleny mozkové.

Zdroj: kniha Estetická chirurgie a Profimedia.cz

U pacientů psychicky labilnějších a se sklony k depresím doporučujeme vyšetření odborným lékařem s vyjádřením k vhodnosti operace. I přes kladné vyjádření a doporučení psychiatra k operaci může být toto onemocnění příčinou pozdějších komplikací. Také chronické alergické stavy, endokrinní onemocnění, vysoký krevní tlak mohou nepříznivě ovlivnit výsledek rinoplastiky. Nejméně dva týdny před operací je třeba vysadit všechny léky podporující sníženou srážlivost krve (acylpyrin, anopyrin, některá antirevmatika aj.).

Pokud pacient prodělal virové onemocnění nebo onemocnění léčené antibiotiky, odstup pro plánovanou rinoplastiku by neměl být kratší jak 3–4 týdny. Poslední konzumace jídla před operací je možná večer předcházejícího dne.

Jak probíhá operace nosu

Operaci nosu provádíme většinou v celkové anestezii, jen někteří plastičtí chirurgové, vycházející z tradice svých učitelů, upřednostňují místní znecitlivění. Celková anestezie se nám jeví komfortnější pro pacienta i operujícího.

Po uvedení do celkové anestezie (narkózy) následuje při kompletní rinoplastice zmenšení a zúžení kostry nosu a jeho celkové zjemnění. Snížením chrupavčité nosní přepážky a snesením hřbetu (případně hrbolu) se zmenší profil nosu, uvolněním postranních nosních kůstek a jejich přiblížením se zúží kostra nosu. K celkovému zjemnění nosu přispívá i korekce hrotu nosu s redukcí jeho chrupavčitých struktur. Při korekci pouze měkkého nosu nezasahujeme do jeho kostry, ale většinou odstraňujeme jen části křídlových a hrotových chrupavek.

Pro zkušeného, „vyoperovaného“ a manuálně zručného plastického chirurga trvá kompletní a nekomplikovaná rinoplastika do 45 minut. U reoperací, u kterých je velmi obtížné uvolňování kůže od kostry pro těžké zjizvení, jsou operační časy delší. Stejně tak u těžkých poúrazových deformací nosu. Naproti tomu při korekci pouze měkkého nosu je čas operace výrazně kratší.

Co jistě uvítá každý perspektivní zájemce o rinoplastiku, je ta skutečnost, že operovaný nos nebolí. Nepříjemná je snad nutnost dýchat ústy po dobu nejméně dvou dnů pro zavedení nosní tamponády. Jen výjimečně je operace doprovázena většími otoky víček a modřinami. Ty obvykle do doby sejmutí sádry vymizí.

Doporučená doba hospitalizace je u kompletní rinoplastiky dva dny, při korekci pouze měkkého nosu provedené v celkové anestézii postačí jeden den, při operaci v místním znecitlivění nehospitalizujeme.

Strava je první pooperační den tekutá, v dalších dnech kašovitá. Později přecházíme na normální stravu. Po operaci je nutná poloha na zádech
s vyvýšenou horní polovinou trupu. Při přetočení na bok může dojít k výraznému jednostrannému otoku očnice a víček.

Estetická chirurgie Estetická chirurgie Zdroj: kniha Estetická chirurgie a Profimedia.cz

Odhalte tajemství plastické chirurgie

Knihu „Estetická chirurgie a ostatní výkony estetické medicíny“ sepsal tým předních plastických a estetických chirurgů pod vedením docenta MUDr. Jana Měšťáka. Mezinárodně uznávaný plastický chirurg, který pravidelně zasedá v porotách soutěží Miss, a na jehož zákroky spojené s plastickou chirurgií se objednávají nejen české, ale i zahraniční celebrity,

Pooperační průběh

Na závěr operace se na nos přikládá sádrová dlažka, která je ponechána 14 dní. Dále je do nosních průduchů zavedena tamponáda (pruhy mastného mulu), která se odstraňuje druhý den po operaci. Po dobu zavedení tamponády je znemožněno dýchání nosem. Po 14 dnech se snímá sádrová dlaha s tím, že je třeba ji přikládat ještě alespoň 14 dní na noc, aby nedošlo ve spánku k narušení tvaru operovaného nosu. Do 14 dnů mizí modřiny a hlavní otoky, ještě asi 1–6 měsíců může nos občas otékat, definitivní výsledek, již zcela stabilizovaný, je možno očekávat po půl roce. Po třech týdnech je možno začít s uvolňováním kůže na hřbetu nosu masážemi podle návodu operatéra.

Komplikace

Komplikace po operacích kosmetického nosu jsou velmi rozmanité a mohou se vyskytovat již v průběhu operace, bezprostředně po ní a nebo
v odstupu několika měsíců až let.

Při operaci může dojít k většímu krvácení, které se téměř vždy zastaví tamponádou. Pokud krvácení přetrvává, podobně jako u jiných operací, podají se léky proti krvácení a to obvykle v relativně krátké době ustane. Jen zcela výjimečně se může v průběhu 1–2 týdnů po operaci objevit větší krvácení, a to v důsledku oslabení organizmu (menses, virové onemocnění apod.) nebo mechanických příčin. V tomto případě je nutné konzultovat plastického chirurga, který zajistí potřebnou pomoc a léčbu.

Ještě vzácněji může v bezprostředním pooperačním období vzniknout infekce, která je v dnešní době skutečnou výjimkou. Pokud však nastane, je třeba zahájit okamžitou antibiotickou léčbu, která stav rychle upraví. K prevenci možného vzniku infekce nosu je i doporučováno po dobu několika měsíců zabránit vniknutí vody do nosních průduchů (moře, bazén apod.).

Méně závažnou komplikací v tomto pooperačním období jsou neočekávaně velké otoky kořene nebo i jiných částí nosu, které mohou být podmíněné alergií, endokrinním či jiným onemocněním. Téměř vždy, při správně prováděných masážích, otoky v časovém odstupu vymizí.

U mastné, silné a pórovité kůže může dojít často k víceméně očekávané komplikaci v podobě výrazného zbytnění hrotu nosu. Také nápadnější červenání kůže nosu po operaci doprovází ojediněle pooperační období, a to zvláště u kůže s rozšířenými a zmnoženými cévními vlásečnicemi.

Ke komplikacím je nutno počítat i různý stupeň deformace nosu po neúspěšně provedené rinoplastice. Příčinou je obvykle nedokonalá operační technika operatéra, méně často potom individuální odlišnost hojení pacienta. Tyto komplikace spojené s nepěkným tvarem nosu po operaci mohou být velmi rozmanité a jsou zapříčiněny buď přílišnou redukcí tkání nosu, nebo naopak její nedostatečností.

Korekce pooperačních deformací nosu je často velmi obtížná a vyžaduje značnou zkušenost plastického chirurga, který reoperaci provádí. Protože počet těchto opravných operací nosů neúměrně přibývá, vystupuje stále více do popředí otázka správné volby plastického chirurga před operací. 

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky


ZAVŘÍT REKLAMU