Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Po vzoru Angeliny Jolie aneb co víte o mastektomii

Po vzoru Angeliny Jolie aneb co víte o mastektomii
Po vzoru Angeliny Jolie aneb co víte o mastektomii
Zdroj: Thinkstock

V loňském roce pobláznila ženy na celém světě herečka Angelina Jolie, když si nechala preventivně „odstranit“ svá prsa. Od okamžiku, kdy zpráva proběhla médii, se do ordinací plastických chirurgů, chirurgů, mammologů, onkologů a gynekologů hrnou zdravé ženy s přáním, že by si raději též nechaly odstranit prsa, než aby onemocněly rakovinou. Je to ale nutné?

Amputace prsu (mastektomie) nebo jen odstranění prsní žlázy jsou však zákroky poměrně rozsáhlé a mají své indikace. K této problematice se vyjadřuje plastický chirurg MUDr. Libor Kment z kliniky Esthé: „Rozhodně není vhodné provádět tyto zákroky zdravým ženám. Amputace prsu je indikována většinou jen u pacientek s pokročilým nádorovým onemocněním prsu. Z preventivních důvodů nebo u méně pokročilých onemocnění prsu je možné provést subkutánní mastektomii, která je méně radikální, jelikož spočívá “pouze“ v podkožním odstranění mléčné žlázy,“ vysvětluje doktor.

Zdroj: Thinkstock

Boj s rakovinou

Klasická amputace prsu nebo kůži šetřící mastektomie jsou výkony obvykle indikované u pacientek s rakovinou prsu, kterým by nebylo možné nádor dostatečně odstranit částečnou mastektomií nebo v případech, kdy není možné po částečném výkonu provést ozáření. Při klasické amputaci se odstraní celý prs i s kůží a bradavkou a na hrudníku zůstane jen rovná jizva. U kůži šetřící mastektomie se odstraní prsní žláza spolu s částí kůže a bradavkou. Při subkutánní mastektomii je zachován nejen celý kožní kryt, ale také celý dvorec s bradavkou. Je tedy podkožně odstraněna jen prsní žláza. Subkutánní mastektomie je indikována převážně jako preventivní výkon u rizikové prsní žlázy a u některých typů malých karcinomů prsu.

Odstranění prsu jako prevence

Preventivní odstranění prsní žlázy se provádí za účelem minimalizace rizika vzniku karcinomu prsu. Lékaři tento postup volí u pacientek se zvýšenou pravděpodobností vzniku nádorového onemocnění. 10 % karcinomů prsu vzniká na podkladě genetické dispozice. V dnešní době známe již řadu genů, které podmiňují zvýšenou pohotovost k sledování vzniku karcinomu prsu. Nejznámější jsou geny BRCA1 a 2. Tyto geny mohou přenášet jak ženy, tak i muži. Jejich děti pak mají 50% pravděpodobnost, že geny zdědí. U ženy s vrozenou mutací těchto genů je až 85% pravděpodobnost, že v průběhu života onemocní karcinomem prsu. Mutace genů se může zjistit genetickým testováním, které probíhá na doporučení genetika u podezřelých osob.

Zdroj: Thinkstock

Nová prsa

Vedle dědičné dispozice může být také preventivní odstranění prsů doporučeno z důvodu různých onemocnění prsní žlázy, při kterých je riziko vytvoření karcinomu v nemocné žláze zvýšené. Je-li pacientce doporučeno odstranění prsu nebo prsní žlázy, měla by ji být nabídnuta i možnost rekonstrukce prsu. Ta může být provedena ihned při stejné operaci nebo s odkladem několika měsíců. Existují různé typy výkonů, z nichž operatéři na klinice Esthé vybírají. V potaz musí vždy brát tvar a velikost prsů před operací, celkové faktory, očekávání pacientky a technické možnosti. K doplnění objemu prsu může být využita vlastní tkáň, nebo je prs rekonstruován pomocí cizího materiálu. Nejčastěji se používá silikonový implantát. Rekonstrukce prsu implantáty představuje technicky nejjednodušší způsob obnovení objemu prsu. „Kombinace s odstraněním prsní žlázy metodou subkutánní mastektomie, kdy je zachováno dostatečné množství kožního krytu, umožňuje dosažení kosmeticky velmi dobrého výsledku. Při operačním výkonu odstraňujeme žlázu a implantát vkládáme převážně pod prsní sval,“ vysvětluje MUDr. Libor Kment. Mezi další techniky patří modelace, využití břišních laloků, rekonstrukce tkáňovými expandéry nebo přenos vlastní tukové tkáně tzv. fatgrafting. Více informací získáte na webu kliniky www.esthe-plastika.cz.

Zdroj: Thinkstock

Jen na doporučení

Preventivní odstranění prsní žlázy musí být provedeno vždy jen na doporučení odborníka a na základě konkrétní diagnózy. Díky pokroku v diagnostice jsou jak patologické nálezy v prsní žláze, tak i genetické odchylky zvyšující rizika karcinomu prsu stále častěji a včas zjišťovány. Preventivní odstranění prsní žlázy tudíž nabývá na významu a dotýká se stále většího počtu žen. „Na druhou stranu by měly ženy zůstat klidné a v případě jakýchkoliv pochybností by měly navštívit svého mammologa nebo gynekologa a podstoupit adekvátní vyšetření. Není nutné zbytečně podléhat mediální panice a vidět se ihned na operačním stole,“ ujišťuje ženy zkušený plastický chirurg MUDr. Kment.
 

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Nový testovací článek za Janu Š.

Nový testovací článek za Janu. Nový testovací článek za Janu. Nový testovací článek za Janu. Nový testovací článek za Janu. Nový testovací článek za…

Akční letáky