Přechod bohudík neznamená konec všemu příjemnému ale bohužel ani otravnému

Když na dovolené přijdou „naše dny“, není to pro většinu žen žádná radost, ale ani ty, které překročily hranici zvanou menopauza, nemají od různých nepříjemných příznaků pokoj.

Pobyt v cizím prostředí, změna klimatu a někdy i náročný cestovatelský program může obvyklé příznaky přechodu ještě zvýraznit.

Obecně platí, že každá žena prožívá toto náročné období jinak. Mnohé nepociťují téměř žádné potíže, jiné trpí bolestí hlavy, návaly horka a pocení, nespavostí, nočním pocením, pocity brnění končetin či záchvaty bušení srdce. V některých případech se objevuje i bolest na hrudi připomínající infarkt myokardu. Jsou ženy, které v klimakteriu sužuje i dříve bezvadně fungující zažívání. Časté jsou psychické problémy, které se projevují nervozitou, plačtivostí, sklony k depresím, náladovostí nebo nespavostí. Suché sliznice – další důsledek hormonálního stárnutí organismu ženy – však nemusí znamenat ztrátu chuti na sex.

Tento mýtus, který se k přechodu pojí, vyvrátili před časem výzkumníci z oblasti sexuality Masters & Johnsons. Zjistili, že libido není spojené s hladinou estrogenu, která v období menopauzy výrazně klesá. Více než 50 % žen, které se zúčastnily průzkumu, žádný pokles zájmu o sex nezaznamenalo. Výrazný nedostatek chuti na sex přiznalo jen méně než 20 % jeho účastnic. To však může být způsobeno i předsudky a očekáváními s menopauzou spojenými.

Obecně platí, že délku a intenzitu klimakteria ovlivňuje řada faktorů. Mezi ně patří například genetika, životní styl, ale také zeměpisná poloha. Čím severněji žena trvale bydlí, tím se zvyšuje i riziko klimakterických potíží.

V souvislosti s tím však často také záleží na barvě pleti. Opět platí, že čím světlejší typ ženy, tím intenzivnější příznaky přechodu se mohou dostavit. Kromě toho mohou mít na klimakterium vliv také stravovací návyky. V zemích, které mají stravu bohatou na mořské ryby a potraviny obsahující rostlinné estrogeny, se klimakterické potíže objevují prokazatelně méně často. Na emocionálním prožívání menopauzy se významně podílí také celkový zdravotní stav a reprodukční historie ženy, ale i to, zda sportuje, jestli kouří nebo holduje alkoholu.

Klimakterium se většinou objevuje 6 až 7 let před poslední menstruací, která bývá průměrně mezi 49. a 51. rokem života. Dřív nebo později se mu nevyhne žádná. To, jak je bude prožívat, však může do značné míry sama ovlivnit a některým typickým projevům i například užíváním přírodních estrogenů dokonce předcházet.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky