Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Jak to udělat, abychom se dožili 120 let, na které je lidské tělo stavěné

Zdroj: shutterstock
Prohlédněte si všechny fotografie (20)

Lidé se dožívají mnohem delšího věku než v minulém století. Jen za posledních 15 let se průměrný věk mužů prodloužil o 4,2 roku, průměrný věk žen o 3,4 roku. Střední délka dožití, jak zní statistický termín, je dnes u žen téměř 82 let a u mužů téměř 76 let.

V galerii najdete návod, jak si udržet mladistvý vzhled.

Český statistický úřad předpovídá, že kolem roku 2050 by v Česku mohlo být 15 000 stoletých lidí. Jak často připomínají odborníci, nejde však o to „přidávat léta k životu, ale život k rokům“. Leccos ovlivnit nelze, to, co máme zapsané v genech, „nevymažeme“, ale mnohé pro to, abychom žili dlouho a plně, dělat můžeme.

Odborné studie naznačují, že dlouhověkost je založena na dvou hlavních faktorech - genetice a volbě životního stylu. Odhaduje se přitom, že přibližně 20 až 30 % života jednotlivce souvisí s genetikou, zbytek závisí na individuálním chování a faktorech životního prostředí.

Poslední výzkumy ukazují, že zásadním „anti-aging“ prostředkem je pohyb. Australští vědci například po dobu delší než šest let zkoumali životní styl skoro 9 000 dospělých lidí. Zjistili, že každá další hodina sledování televize denně byla spojena s nárůstem úmrtnosti na všechny různé příčiny o 11 %. Jiná studie, publikovaná v časopise Journal of the American Medical Association, se zabývala rychlostí chůze u starších dospělých osob. Ukázalo se, že ve věku 75 let mělo naději na přežití dalších 10 let pouze 19 % těch, kteří patřili do skupiny lidí chodících nejpomaleji.

Ze skupiny „rychlochodců“ však vyhlídku dalších 10 let života mělo 87 %. Vědecké studie potvrzují, že náš organismus je uzpůsoben tak, abychom mohli žít až 120 let.

Pravidelný pohyb je hlavní podmínkou, abychom tak dlouho chodit po tomto světě opravdu dokázali. Mezi další patří zdravé stravování. Za růst délky života vděčíme například také každodennímu přístupu k čisté pitné vodě. Nezanedbatelnou roli hraje kvalitní zdravotní péče a lepší pracovní podmínky. Šance na dlouhý život nejčastěji maříme kouřením, nestřídmým pitím alkoholu, nevhodným užíváním léků a vystavováním se stresu. Dostatečně a kvalitně spát, naučit se relaxovat, zklidnit mysl meditací je rovněž cesta vedoucí k dlouhověkosti. Povolený je na této „maratonské dráze“ i „doping“ v podobě vhodných doplňků.

B. Ch. Inlander, prezident People‘s Medical Society a autor knihy 100 způsobů, jak se dožít 100, říká: „Výživové doplňky nám napomáhají ke zdraví a dlouhověkosti. U starších lidí se věk prodlužuje také konzumací vitaminů C a E. Během jedné tříleté studie vyšlo najevo, že ti, co pravidelně tyto vitaminy užívali, měli o 42 % menší pravděpodobnost úmrtí na jakoukoli nemoc než ti, kteří je nebrali.“

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky