Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Karcinom předstojné žlázy – onemocnění, které bychom neměli brát na lehkou váhu

Karcinom předstojné žlázy
Karcinom předstojné žlázy
Zdroj: Reklamní sdělení

MUDr. Jarolím pohovořil o nebezpečí onemocnění zhoubným nádorem prostaty, které patří v oblasti onemocnění rakovinou u mužů k nejvíce zastoupeným. V současné době žije u nás s touto diagnózou více než 28 000 pacientů, přičemž z nově diagnostikovaných nádorových onemocnění činí rakovina prostaty téměř 18 %.

Riziko onemocnění vzrůstá s věkem. Mírný nárůst je zaznamenán již ve věkovém rozmezí od 45 do 50 let a postupně se stále zvyšuje, nejvíce ohroženi jsou pak muži od 60 a hlavně pak od 70 let.  Jako varující a znepokojující označil MUDr. Jarolím i fakt, že právě karcinom předstojné žlázy zaznamenal v posledních letech vysoký vzestup.

 

Zdroj: Reklamní sdělení

Gentleman Plus – parametry pojištění

  • Pojistit se může každý muž ve věku od 15 do 65 let, který doposud rakovinu nemá, přičemž pojištění trvá doživotně, to znamená, že nezaniká při dosažení určitého věku.
  • Cena pojistného se odvíjí od věku pojištěného při vstupu do pojištění.
  • U nejmladší věkové hranice (15 – 24 let) činí měsíčně 102 Kč, pro vstupní věk 45 – 54 let pak činí 354 Kč měsíčně. Výše pojistného zůstává po celou dobu pojištění stejná.
  • Plní se při diagnóze 200 000 Kč, po dobu léčení 10 000 Kč měsíčně (až 12 měsíců) a při operaci dalších 100 000 Kč.
  • Z pojištění jsou vyloučeny případy, kdy bylo diagnostikováno nádorové onemocnění před počátkem pojištění.

Podpora Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc veřejná.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ si zároveň uvědomuje závažnost těchto onemocnění, a proto se stala partnerem Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc veřejná a rozhodla se poskytnout část pojistného na výzkum léčby rakoviny, který pod záštitou Nadace RVV provádí Experimentální laboratoř FN v Olomouci.

Zdroj: Reklamní sdělení

Pošli příběh – životní zkušenosti konkrétních lidí, kteří přišli do styku s rakovinou

Moderátor Jan Musil představil také projekt Pošli příběh, který se snaží formou konkrétních lidských příběhů přimět veřejnost k zamyšlení nad závažností, bojem a často bohužel i beznadějí, s níž se lidé trpící rakovinovým onemocněním potýkají. Tento projekt zaštiťuje Nadace RVV. Velmi sugestivní a nadmíru lidské příběhy si lidé mohou přečíst na stránkách www.poslipribeh.cz.

Cílem této iniciativy je, aby si všichni lidé uvědomili, jakou cennou devízou je naše zdraví, a zároveň pocítili vlastní odpovědnost a také pochopení, porozumění a empatii k těm, které to jejich vlastní fatálně zradilo. Rakovina se totiž netýká jen některých jedinců, týká se nás všech a čím více z nás se zapojí svým dílem a i třeba drobným příspěvkem k výzkumu tohoto onemocnění, tím větší šanci všichni dostaneme.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ – o společnosti

Společnost zahájila svou činnost v roce 1993 jako dceřiná společnost České pojišťovny a Vereinte Krankenversicherung AG Mnichov. Je první pojišťovnou na českém pojistném trhu, která se specializuje na soukromé zdravotní a nemocenské pojištění. Od doby svého založení si stále udržuje v tomto segmentu vedoucí postavení.
Jejím cílem je chránit příjmy svých klientů a jejich schopnost splácet závazky v době pracovní neschopnosti, hospitalizace, invalidity či nezaměstnanosti. Předností ČP ZDRAVÍ je schopnost rychle reagovat na potřeby klientů i situaci na trhu a poskytovat ucelený a moderní systém pojistné ochrany.

www.zdravi.cz
www.gentlemanplus.cz
 

Je tedy pravda, že tímto onemocněním je ohroženo stále více mužů, a proto se Česká pojišťovna ZDRAVÍ rozhodla nabídnout produkt, který přinese mužům pocit jistoty a zabezpečení. Tak vznikl Gentleman Plus, v jehož rámci je možné si pojistit pokles příjmu v pracovní neschopnosti po dobu léčení související s tímto závažným onemocněním tohoto závažného onemocnění a mít tak možnost plně se soustředit na léčbu. Prostředky, které ČP ZDRAVÍ v případě diagnózy vyplatí, je možno využít na kvalitní léčbu, rekonvalescenci a kosmetické zákroky, případně na potravinové doplňky a vitamíny, dále k úhradě pravidelných plateb, nájmu, energie, splátek, školného, provozu domácnosti, spoření a dalších nezbytných výdajů, s nimiž může mít muž, potýkající se s tímto onemocněním, zejména je-li živitelem rodiny, problémy.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Jak se bezpečně opálit bez slunce

Jak se bezpečně opálit bez slunce

Zlatavý až hnědý nádech pokožky nezískáte jen pobytem na sluníčku. Ba naopak, nemusíte na slunce ani vkročit! Kafe.cz pro vás zjistilo, jak získat…

Akční letáky