Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Jak probíhá kosmetická operace prsů?

Jak probíhá kosmetická operace prsů?
Jak probíhá kosmetická operace prsů?
Zdroj: Kniha Estetická chirurgie a Profimedia.cz

Při operacích kosmetických vad prsů je nutno mít na zřeteli, že plastická chirurgie neřeší tyto vady pouze z hlediska estetického vnímání, ale mnohdy operace přinese i velké zdravotní úlevy.

Týká se to především velmi zbytnělých a těžkých prsů a prsů s výraznou asymetrií, kde váha většího prsu vede k jednostrannému přetěžování páteře. K podobnému stavu dochází po jednostranném odstranění velkého prsu pro zhoubné onemocnění.

Plasticko-chirurgické výkony na prsech se liší podle typu vady, pro kterou je žena operována. Podle vady prsů a jejich chirurgického řešení rozeznáváme augmentace prsů neboli zvětšení nedostatečně vyvinutých prsů, redukci neboli zmenšení velkých prsů, modelaci povadlých prsů a korekci velikosti prsů při jejich asymetrii. Do samostatné a velmi významné kapitoly jsme zařadili i rekonstrukční výkony po odstranění celého prsu či jeho části podmíněné onemocněním prsní žlázy. Jedná se o obnovu tvaru a velikosti prsu po předchozím chirurgickém zákroku.

Redukce prsů

Mezi vady prsů, které často vyžadují intervenci plastického chirurga, patří zbytnělé neboli hypertrofické prsy. Při nadměrném zbytnění prsů hovoříme o gigantomastii.

Rozlišujeme dvojí druh hypertrofie. Prvním typem je zbytnění především tukové tkáně, které doprovází často celkovou alimentární i hormonální obezitu.

Zmenšování takových prsů je co modelace snadnější pro poddajnost tkání. Druhou formou je hypertrofie žlázová s převahou mléčné žlázy, zde bývá prs tužší a modelace při redukci obtížnější.

Zmenšovací operace zbytnělých prsů je většinou plně zdravotně indikovaná, protože odstraněním hmotnosti prsů docílíme výrazného zmírnění všech předoperačních obtíží. Týká se to především bolestí hlavy, bolesti krční, hrudní i bederní páteře, otoků dolních končetin, plísňových infekcí a ekzémů v podprsních rýhách nebo bolestivých až krvavých pruhů od podprsenky. Proto je operace hrazena zdravotními pojišťovnami. Předcházet však musí doporučení k operaci od ortopeda, neurologa a mammologa.

Věk doporučený pro zmenšení hypertrofických prsů nelze opět přesně stanovit. Nejčastěji je operace provedena u žen středního věku po proběhlém těhotenství, méně často u žen starších 50 let. Ty však musí být v relativně dobrém zdravotním stavu. Výjimečně redukujeme prsa u velmi mladých dívek, a to na doporučení dorostového nebo jiného odborného lékaře. Pokud dívka ještě nedovršila věk 18 let, musí být vždy k operaci souhlas rodičů.

  • Všechny ženy před operací musí absolvovat mammologické, sonografické a případně u žen starších i mammografické vyšetření.

Příprava

Operace nevyžaduje speciální přípravu.

  • Tři týdny před výkonem ale nelze užívat léky snižující krevní srážlivost (acylpyrin, aspirin, anopyrin, antirevmatika apod.). Před operací je nutno podstoupit mammologické vyšetření.
  • Od půlnoci před zákrokem nejíst, nepít, nekouřit. Kůži si nemazat žádným krémem ani tělovým mlékem. Oholit podpaží.
  • Operaci vylučuje výsev akné na kůži, ekzémy, plísně v podprsních rýhách a špatný celkový zdravotní stav.

Operace

Existuje celá řada různých operačních postupů, lišících se způsobem redukce zbytnělé tkáně prsu a technikou posunu dvorce, který je u velkých prsů uložen nízko na hrudníku. Preference zvoleného operačního postupu by měla vycházet jednak z potřeby docílit příznivého tvaru prsu po redukci, jednak ze snahy maximálně omezit pooperační komplikace. K nim patří např. narušení výživy přesunovaného dvorce v průběhu operace nebo ztráta jeho citlivosti.

Redukci zbytnělých prsů provádíme v celkové anestézii. Podstatou operace je vysunutí dvorce do normální polohy a redukce přebytečné tkáně prsu v požadovaném rozsahu. Postranní ponechané cípy spojíme ve středu prsu jejich sešitím, a docílíme tak velikost a tvar prsu menšího. Po dvou dnech odstraňujeme odsávací drény, délka hospitalizace je obvykle 2–5 dnů. Výsledná jizva má nejčastěji tvar převráceného T.

Charakteristickým znakem po redukci prsů je téměř okamžité vymizení nebo zmírnění převážné většiny předoperačních obtíží.

Pooperační průběh

Pátý pooperační den si pacientka vymění obvaz za speciální podprsenku, kterou nosí po dobu pěti týdnů. Stehy, které jsou vedeny pod kůží, odstraňujeme 17. – 21. den od operace. Bezprostředně po skončení operace přikládáme na sešité rány nedráždivé náplasťové pásky, které chrání rány a napomáhají vytvořit jemné jizvy. Náplasti doporučujeme aplikovat nejméně šest týdnů.

Větší fyzická zátěž je možná za 5–6 týdnů po operaci, menší zátěž po 3–4 týdnech. I u redukce prsů je doporučeno spát v poloze na zádech po dobu 4–5 týdnů, po stejnou dobu potom užívat podprsenku bez kostic.

Komplikace

Z komplikací v bezprostředním pooperačním průběhu se můžeme setkat opět s vytvořením krevního výronu, výjimečně s částečnou ztrátou dvorce u extrémních gigantomastií.

Jako u jiných operací i zde může dojít k infekci v ráně, případně prodlouženému hojení v podprsní rýze v místě spojení vertikálního a vodorovného řezu, které obvykle do 2–3 týdnů vymizí.

Při redukci zbytnělých prsů se někdy setkáváme s přílišným radikalismem zákroku, kdy plastický chirurg redukuje více tkáně a prs ztrácí na své hmotnosti a tvaru. Chybné je také nepřiměřené vysunutí dvorců během operace vzhůru, které potom nezakryje ani podprsenka či výstřih plavek. Současně bývá nadměrně prodloužena vzdálenost dvorců od podprsní rýhy.

Korekce je velmi obtížná a vyžaduje velkou zkušenost operatéra. Jako komplikaci pooperačního průběhu je nutno uvést i zbytnění pooperační jizvy, které je často nepředvídatelné a většinou souvisí s individuální odlišností hojení pacienta. Toto zbytnění jizvy může být dočasné (vymizí do 12–18 měsíců po operaci), výjimečně přetrvává i delší dobu a vyžádá si následnou léčbu.

Modelace prsů

Zvláštní postavení, co do četnosti žádostí o úpravu prsů, zaujímají pokleslá a ochablá prsa. U některých žen, zvláště po opakovaných těhotenstvích nebo po velké redukci váhy, dochází k úbytku hmotnosti prsní žlázy a k poklesu prsu. Kůže prsu je relativně v nadbytku, mnohdy neesteticky volně visí a zbytek žlázy se na hrudní stěně sesune. Žena trpí pocitem méněcennosti, ztrácí sebevědomí, často bývá narušen i sexuální vztah s partnerem.

Estetická chirurgie

Odhalte tajemství plastické chirurgie

Knihu „Estetická chirurgie a ostatní výkony estetické medicíny“ sepsal tým předních plastických a estetických chirurgů pod vedením docenta MUDr. Jana Měšťáka. Mezinárodně uznávaný plastický chirurg, který pravidelně zasedá v porotách soutěží Miss, a na jehož zákroky spojené s plastickou chirurgií se objednávají nejen české, ale i zahraniční celebrity,

Příprava

Operace nevyžaduje speciální přípravu, je ale třeba tři týdny před výkonem neužívat léky snižující srážlivost krve (acylpyrin, aspirin, anopyrin, antirevmatika apod.).

Před operací je nutno podstoupit mammologické, sonografické a případně i mammografické vyšetření. Od půlnoci před operací nejíst, nepít, nekouřit. Kůži si nemazat žádným krémem ani tělovým mlékem. Oholit podpaží. Operaci vylučuje výsev akné na kůži, ekzémy a plísně v podprsních rýhách a špatný celkový zdravotní stav.

Operace

Modelace ochablých prsů je vždy velmi efektní a přináší velké uspokojení jak pro pacientku, tak i pro operatéra. V písemnictví opět nacházíme velký počet operačních postupů, které napravují různým způsobem tvar a pevnost ochablých prsů. Podstatou operace je vysunutí nízko uložených dvorců do normální polohy a zmenšení nadbytečného kožního krytu pod dvorcem.

U prsů s výraznou ztrátou objemu žlázy využíváme celý přebytečný kožní kryt pod dvorcem (po odstranění nejpovrchnější vrstvy kůže) k doplnění obsahu novotvořeného prsu. Tím získáme prs mladistvě vyhlížející a budící dojem prsu většího. Záleží však vždy – jako při jiných vadách – na podrobném rozboru stupně vady prsů a na zkušenostech plastického chirurga, jaký postup si zvolí, aby konečný výsledek byl pro tvar prsů co nejpříznivější.

Výsledné jizvy po operaci se liší podle operačního postupu, který si plastický chirurg zvolí. Rozhodující pro volbu operačního postupu je tvar a velikost prsů před operací. Jizvy tak mohou být pouze cirkulární, umístěné kolem dvorce, nebo doplněné šikmou vertikálou od dvorce směrem k podprsní rýze. Nejčastěji to však bývá jizva obráceného tvaru T, kde horizontální rameno je umístěno v podprsní rýze. Z vlastních zkušeností víme, že při snaze o minimalizaci jizev, a to zvláště tam, kde je velké napětí prsu po operaci, dojde k vytvoření velmi nápadných jizev. 

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky