Takto vypadá rakovina prsu, kterou žena podcenila. Ortel lékařů? Amputace ňadra! Pozorněte čtěte níže uvedené rady (jak často chodit navyšetření, jak se rakovina prsou pozná...) a řiďte se jimi. Prevence je základ a je lepší nic nepodcenit. Abyste nedopadla jako žena na obrázku.

Zdroj: mayoclinic.com

Mamograf (někdy se užívá i mammograf) dokáže rakovinu prsu odhalit. Je to lékařské zařízení, které zjednodušeně řečeno vyhodnocuje změny v hustotě tkáně. Pro zvýšení citlivosti metody se vyšetřovaná tkáň stlačuje na vrstvu cca 7 až 10 cm pomocí speciálních kompresních desek, které jsou součástí zařízení.

Zdroj: quickblogcast.com

Další obrázek z vyšetření, které prokázalo rakovinu prsu. Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR má na bezplatnou preventivní (screeningovou) mamografii právo každá žena od 45. do 69. roku věku, a to ve dvouletých intervalech. Podmínkou je žádanka od ambulantního gynekologa či praktického lékaře pro dospělé. Při vyšším riziku vzniku nádorů prsu, například při výskytu nádoru prsu či vaječníků v rodině, je vhodnější provést mamografii každý rok. Mamografické vyšetření každý druhý rok si pak musí žena uhradit sama. Stojí okolo 500 Kč.

Zdroj: somalikudhan.com, mamo.cz

Kafe.cz zjistilo

Loni proběhla tiskem zpráva, že vyšetření mamografem je paradoxně škodlivé a samo může vyvolat rakovinu! Podle lékařů se toto varování týká všech žen do 40 let, které by vyšetření podstupovat neměly, není-li k tomu opravdu závažný důvod. Ostatní ženy pak maximálně jednou ročně.

Takhle rakovinu poznáte!

Jakmile zpozorujete některou z těchto změn, navštivte okamžitě doktora!

A - Trvalý otok nebo boule na ňadrech či v podpaždí.

B - Změny barvy kůže na prsou, dvorcích nebo bradavkách (může se jednat také o důlky, svraštění nebo odlupování kůže).

C - Změna tvaru bradavek.

D - Krvácení nebo výtok z bradavek.

E - Změna velikosti a tvaru prsu.

Zdroj: nursingcrib.com

Kafe.cz zjistilo

Jak rakovině prsu předcházet?

  • Zjistěte si, zda měl někdo ve vaší rodině rakovinu. Se svým lékařem proberte svůj zdravotní stav a rizikové faktory.
  • Pokud máte zvýšené riziko onemocnění rakovinou prsu, měla byste se s lékařem dohodnout, jak často budete docházet na vyšetření. Pokud nemáte zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu, měla byste se od 30. roku života každých 12 měsíců podrobit lékařskému vyšetření ňader. Mezi 50. – 69. rokem života byste měla každé dva roky docházet na mamografické vyšetření.
  • Pravidelně si prohmatávejte ňadra. Sama nejlépe víte, jaká jsou na dotyk a jak vypadají. Pokud zjistíte jakoukoli nesrovnalost, ihned vyhledejte svého lékaře.
  • Dbejte na vyváženou stravu a na dostatek vitamínů, sportujte, vyhýbejte se stresu, omezte alkohol a nekuřte. Prostě dbejte na zdravý životní styl.