Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Nepleťte si depku s depresí, mohlo by to mít pro vás fatální následky

Zdroj: shutterstock
Prohlédněte si všechny fotografie (20)

Pochmurné podzimní počasí s sebou nese i pochmurné myšlenky. Co když tyto stavy trvají déle a často se opakují? Smutná a sklíčená nálada přetrvává, je doprovázená dalšími příznaky, jako je například apatie, myšlenkami temné budoucnosti, nezájmem, ztrátou radosti ze života? Pozor na možný nástup depresivního onemocnění. Není ale depka jako depka. 

Přečtěte si o deseti hlavních příznacích, které deprese provázejí. Pokud u vás některý z nich přetrvává delší dobu, vyhledejte odbornou pomoc. Pamatujte, že dlouhotrvající a neléčená deprese může vést až k sebevražednému pokusu.

Deprese jsou velmi často zaměňovány s pochmurnou nebo přechodně smutnou náladou. Tyto stavy mohou být způsobeny pocity zklamání, smutku, nemoci nebo ztráty blízké osoby. Každý člověk si prožije během svého života mnoho takových situací a událostí. Přechodně smutnou náladu často zaměňujeme s depresemi. Deprese, respektive depresivní poruchy patří mezi závažné onemocnění s výraznými negativními vlivy na zdraví. Jsou to takové poruchy nálady, které navozují dominující a přetrvávající smutek po výrazně delší dobu, tj. týdny či měsíce. Statistiky uvádějí, že některou z forem deprese onemocní až 20 % celosvětové populace, přičemž se vyskytuje 2–3x častěji u žen než u mužů. V České republice depresemi trpí až 15 % populace, přičemž vyšší nárůst těchto stavů byl zjištěn u nějak ohrožených skupin obyvatel. Například u nezaměstnaných (19 %), obyvatel větších měst (19–20 %), u osaměle žijících osob (21 %) nebo u osob s nižším příjmem (21 %). U každého pátého člověka se alespoň jednou za život objeví klinicky významná porucha nálady.

Příčiny depresí je velké množství a nejsou zcela objasněny. Je dokonce možné řici, že depresivní stavy jsou obecnou reakcí našeho mozku na řadu různých stavů. Mezi nejčastěji diskutované příčiny patří například vrozené faktory, podmínky vývoje v dětství, stres, psychologické faktory, současná rodinná a pracovní situace.

Mezi hlavní příčiny patří:

  1. Chronická únava – cítíte se vyčerpaní, máte pocit ztráty životní energie, ozývají se vám chronické bolesti, máte problémy v intimním životě? Dlouhodobá chronická únava je velmi silným spouštěčem depresivních poruch.
  2. Ztráta zájmu, náhlá ztráta zájmu téměř o cokoliv nebo ztráta schopnosti prožívat radost z čehokoliv, celková apatie. 
  3. Pesimistické smyšlení, vše vidíte černě, máte vize temné budoucnosti. Říkáte si „bude hůř“, „nic dobrého mě už nečeká“ nebo „život stejně nemá smysl“.
  4. Pocity viny a vlastní méněcennosti, připadáte si zbytečně a přehlíženě.
  5. Problémy s příjmem potravy, nápadné změny tělesné hmotnosti, náhlý úbytek váhy nebo naopak její nárůst.
  6. Smutná nálada, sklíčená nálada ovlivňující psychiku po většinu dne trvající týdny až měsíce.
  7. Poruchy spánku, nespavost, problémy s usínáním, časté buzení nebo nadměrná ospalost.
  8. Zhoršená schopnost soustředění se, nerozhodnost.
  9. Nápadně snížená aktivita, psychomotorické tempo nebo naopak přílišná agitovanost.
  10. Opakované myšlenky na smrt nebo sebevraždu.

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky