Pane doktore, chtěla bych prodloužit linii života, trošku zmírnit její rozvětvení a odstranit z jejího okolí ty ostrovy. Kartářka mi řekla, že kvůli tomu budu vážně nemocná!“ líčí v ordinaci plastického chirurga mladá žena. „Ano, rozumím vám. Není to problém, nebojte se. A rýhu srdce také nějak poupravíme?“ táže se lékař. „Ráda bych. Mohla by začínat pod ukazováčkem? Prý se mi pak zlepší prožívání milostného aktu.“ „Určitě, neměl by to být problém.“ V podobném duchu patrně probíhají rozhovory mezi lékařem a pacientem před pozoruhodným zákrokem. Že se to jeví jako vtip?! V Japonsku to možné je.

Čtení z ruky tam patří k vyhledávanému způsobu věštění. Na základě přání nešťastníků s nepříznivými čárami osudu se místní kliniky rozhodly provádět takzvanou palm surgery, tedy plastiku dlaně. Spočívá v úpravě rýh i tvorbě nových podle přání pacienta.

Trik původem z Koreje

Podle serveru The Daily Beast se s tím začalo v roce 2011, kdy na kliniku Shonan Beauty Clinic Shinjuku přišla žena žádající úpravu čar své dlaně. Plastický chirurg Takaaki Matsuoka byl nejprve překvapen a nebyl si jist, jestli lze něco takového provést. Zapátral ale v lékařských časopisech i na internetu a zjistil, že takové operace dělají v Jižní Koreji. Zkoumal způsoby a techniku zákroku. Teď už ví, že se musí použít elektrický skalpel, který na pokožce vypaluje rýhy.

Od ledna 2011 do léta 2013 bylo na japonské klinice takto operováno 37 dlaní, z nichž 20 provedl sám Takaaki Matsuoka. Cena předělání dlaně k příznivějšímu osudu se pohybuje v přepočtu kolem 19 300 Kč. Celý proces trvá 10 až 15 minut a asi 10 čar na dlani se podaří změnit hned. Není to náročný zákrok, ale musí být udělán precizně. Ostatně lékař má v rukou osud pacienta. Operaci už nabízí údajně několik dalších klinik v Japonsku, ale kvůli vysoké poptávce a nedostatku kapacit službu nijak neinzerují. Možná se také bojí ztráty serióznosti v očích ostatních klientů.

Muži chtějí peníze, ženy muže!

Muži si obvykle přejí změnit rýhy tak, aby měli obchodní úspěchy a vydělali víc peněz,“ popisoval novinářům Takaaki Matsuoka. „Ženy zase dávají přednost mezilidským vztahům a chtějí čáry upravit tak, aby se dobře vdaly. Jedna pacientka, mohlo jí být kolem 30 let, přišla za mnou s tím, že její svatební linka je nízká, proto se nezdálo, že by ji partner v dohledné době požádal o ruku. Tak jsem na její žádost rýhu vyzdvihl natolik vysoko, aby se vdala během jednoho až tří let po zákroku.“

Stane se tak ale opravdu? Lékař sám na věštění příliš nevěří, upozorňuje však na placebo efekt, který v tomto případě patrně funguje velice dobře. Pokud prý lidé věří, že budou mít štěstí, tak se i pozitivně chovají a svým způsobem se opravdu cítí šťastní. Nenaráží tolik na neúspěch, stejně tak se mohou odhodlat k odvážným krokům.

Japonský chirurg potvrzuje, že dotyčná žena se vdala asi půl roku po zákroku. V ordinaci a na sále měl také klienta, který po úpravě čáry štěstí nedlouho po operaci vyhrál v loterii v přepočtu zhruba 579 000 Kč! „Hlubší analýzu osudu mých pacientů po zákroku ale teprve vypracuji. Zatím uběhla příliš krátká doba,“ uvádí lékař.

Stejné nadšení ale nesdílí třeba londýnský věštec Subodh Gupta. Otevřeně říká, že jakákoli operace je zbytečná. „Slyšel jsem o tom a celkem mě to překvapilo. Chirurgickou úpravou přece nelze změnit osud! Chcete-li více štěstí, chovejte se pozitivně, chcete-li zlepšit své zdraví, radši cvičte.“

Neuvádí však, zda by přeoperovanou dlaň vůbec poznal a jestli by takové osobě budoucnost líčil vždy stejně. Skeptický je i Yannis Alexandrides, zkušený britský chirurg: „Placebo efekt možná pozitivně změní něčí postoj, ale to nemůže ospravedlnit zbytečný chirurgický zákrok. Zkuste radši talisman a vyjde vás to levněji a bez bolesti.“

CO LZE PŘEČÍST Z DLANĚ?

Kromě umístění a síly čar na naší ruce se sleduje i jejich křížení a vzniká tak celá řada kombinací. Následující výklad je tedy jen jeden z mnoha možných…

ČÁRA ŽIVOTA

Nejvýznamnější ze všech drah, čím je silnější, tím jsme odolnější.

* Výraznější půlkruh značí nadšení.

* Čím je blíž k okraji dlaně, tím jsme ve vztazích opatrnější.

* Krátká a nevýrazná linie značí, že se necháme snadno zmanipulovat.

* Pokud jsou uprostřed životní linie ostrovy, musíme očekávat dlouhé a obtížné nemoci, případně ochrnutí.

ČÁRA OSUDU

Hovoří o naší budoucnosti, vykazuje velice složité tvary.

* Začíná-li uprostřed ruky, nečeká nás moc dobrého.

* Pokud má podobu křivky, náš život je plný změn a kolísání.

* Přerušení jak u hlavové, tak u srdeční rýhy naznačuje, že neuzavřeme rozumné manželství.

* Jestliže má ve svém středu větve směřující dolů, znamená to v polovině života obrat k horšímu.

ZDRAVOTNÍ ČÁRA (někdy také žaludeční)

* Hnědě zbarvená ukazuje na onemocnění jater.

* Ostrov na čáře značí chronickou chorobu.

* Rozříznutá a přerušená ukazuje na velice častá onemocnění.

ČÁRA SRDCE

Poukazuje na citový a milostný život.

* Čím zřetelnější je, tím se pokládáme za poctivější.

* Pokud začíná pod ukazováčkem, náš milostný život je uspokojující.

* Dotýká-li se čáry života, jsme ve vztazích více zranitelní.

* Vlnitá linka znamená mnoho milenců.

* Každé přerušení rovná se nové manželství.

Kde se vzala CHIROMANTIE?

* Čtení z ruky se praktikovalo už ve staré Číně, Indii a Egyptě.

* Ve středověku bylo na čas zakázáno, protože katolická církev měla za to, že ho praktikovali hlavně čarodějové a uctívači ďábla.

* V 17. století se o toto věštění začali zajímat i vědci. Vznikla palmistrie, nauka zkoumající tvar ruky, znaky na dlaních a prstech, čáry a otisky prstů.

* Odborníci našli během let údajně souvislost mezi neobvyklým značením na ruce a genetickými abnormalitami. Další studie se snažily potvrdit, že existuje spojitost mezi některými rýhami a srdečním onemocněním.