Saturn ve znamení Berana

Omezuje energii, sebedůvěru, touhu po úspěchu, ctižádostivost. Člověk může mít často strach, že ostatní zklame, že se jeho plány nezdaří. Jsou zde i problémy s přijetím autority rodičů nebo učitelů. V dospělosti potíže s nadřízeným či obecně se zákony. Tenhle zrozenec je rebel. Chce vidět, vyniknout nad ostatními, což mu přináší problémy. Pokud je však od dětství veden k trpělivosti, disciplíně a ovládání výbušného jednání, je Saturnův úkol splněn.

Saturn ve znamení Býka

Často způsobuje problémy v materiální oblasti. Nedodržení dohod, termínů, smluv a také závazků s ostatními přináší člověku s tímto postavením Saturna velké potíže. Tento zrozenec by se měl učit prakticismu a i zcela pragmatickému postoji v běžném životě. Stejně tak by měl projít „kurzem“ správného hospodaření s penězi. Pokud je už naznačený úkol dlouhodobě nezpracován, přetrvávají finanční problémy a z toho vyplývající frustrace. Každý, koho se to týká, pak příliš ulpívá na materiální sféře.

Saturn ve znamení Blíženců

V tomto vzdušném znamení může přinášet problémy s vyjadřováním a komunikací. Na druhé straně dává „nadlehčeným“ zrozencům punc opravdovosti, soustředění, disciplínu a veledůležitou sílu k překonání překážek. Při zdolání tohoto úkolu člověk dokáže realizovat svoje myšlenky a plány. V případě, že úkol nebyl splněn, může začít hrát podstatnou roli strach z nových věci, skepticismus a obavy z osobního nebo pracovního neúspěchu.

Saturn ve znamení Raka

U citlivého vodního znamení může tohle působení přinášet blokaci citů a jejich vyjádření. Člověk si sám vytváří různé emocionální problémy a je s nimi posléze konfrontován. Odkrývány jsou závislosti na druhých, majetnické hry či manipulace. Saturn přináší poznání, že člověk má mít kladný vztah k sobě i k ostatním. Touhy po vlastnění jiného člověka jsou slepou cestou. Toto poselství také praví: žádné stoprocentní jistoty račí ulity neexistují!

Saturn ve znamení Lva

V ohnivém znamení může významně blokovat tvořivost a hravost. Blízko má také k ovlivňování uměleckého nadání. Člověk pod tímto vlivem si zpravidla nedůvěřuje, je omezována základní lví vlastnost, totiž sebevědomí. Saturn nás zde vede k trpělivosti a soustředění na jeden konkrétní cíl. Zvládne-li zrozenec tento zkušební krok, dokáže mnohé ve svém životě vykonat, a nejen ve vlastní prospěch. V opačném případě se často lituje a zlobí na „osud“.

Saturn ve znamení Panny

Pragmatický postoj zemní vibrace se v tomto případě posiluje saturnským principem. Úkolem tohoto postavení planety Saturn je omezování kritiky vůči druhým lidem. Člověk by měl uznat, že není dokonalý, proto nemůže tak ostře hodnotit druhé. Jestliže tak činí, setkává se ve svém životě s mnoha překážkami, nepochopením nebo odmítnutím. Měl by se naučit, že kritika druhých musí být konstruktivní. Teda taková, aby ji druzí přijali. Tito zrozenci by měli vážit slova a pak budou mít život jednodušší.

Saturn ve znamení Vah

Právě tohle postavení planety Saturn vede člověka k pevnému a jasnému vyjádření. Poněkud vágní energie Vah je v tomto případě zformována do krystalicky čisté podoby. V pozitivním případě přináší upevnění charakteru. Souvisí s důrazem na průhledné vztahy mezi partnery, ale i mezi ostatními lidmi. Tito zrozenci preferují duševní soulad a příliš nehledí na vnější obal. Pokud nepřijmou saturnskou lekci, objeví se u nich například tendence k udržování partnerského vztahu za každou cenu.

Saturn ve znamení Štíra

Zrozenec tohoto typu je školen v emocionálním sebeovládání. Dostane se mu dostatek příležitostí k tomu, aby dokázal sám sebe v citové oblasti zvládnout. Měl by být zodpovědnější v záležitostech, které se týkají financí a vůbec všeho materiálního. Leckteří z těchto jedinců se potýkají se spory o dědictví. Některé jejich problémy mohou skončit u soudu. Svou roli zde hraje silné spojení bojovného Štíra s „krutým“ Saturnem, což často přináší napětí.

Saturn ve znamení Střelce

Spojení, které většinou přináší touhu po studiu. Preferována jsou filozofická a náboženská témata. Přísný Saturn vede k rigiditě a také k moralizujícímu přístupu. Tito lidé chtějí být autoritami a rádci ostatních. Rádi by vynikali, a někdy i za každou cenu. V tomto případě jsou obvyklé postoje nadřazenosti, samolibosti a rovněž přesvědčení o zneuznané genialitě. Pokud dotyčný zvládne tuto lekci, zařadí se mezi lidi, kteří dokáží druhým pomáhat bez jakéhokoliv očekávání.

Saturn ve znamení Kozoroha

Tady pozor. Saturn se totiž nachází ve svém znamení. Proto je posílen. Tito lidé mohou být pragmatiky. Zvýšený důraz je u nich kladen na materiální zabezpečení, úspěch a dobré postavení ve společnosti. Snaží se být samostatní, nezávislí, dobře zabezpečení. Zrozenec se pod tímto vlivem učí zodpovědnosti, ale také vyjádření citu, což může přinášet problémy. O těchto lidech se dá říct, že jsou konzervativní. Nemají rádi velké změny, spíše se drží tradice a jistot.

Saturn ve znamení Vodnáře

Novátorství a pokrok, který přináší Vodnář, se zmírňuje působením planety Saturn. Tito lidé jsou klidnější a vytrvalejší, dokáží své plány dovést do zdárného konce. Bývají také ctižádostivější a jsou spokojení, když pracují na místě, ze kterého lze „velet“ a mít pocit zodpovědnosti. Při nezvládnutí Saturnovy lekce se mohou snažit ovládat ostatní lidi, nedokáží druhým naslouchat a hlavně mají problém s přijetím odlišných názorů. Jejich touha prosazovat své postoje může být i nesnesitelná.

Saturn ve znamení Ryb

Všeobecně známá citlivá vibrace Ryb se tímto působením snižuje. Důležité je, že tohle spojení pozitivně působí na schopnosti empatie. Saturn totiž ohlídá sebeobětující tendence některých zrozenců. Ale pozor, v nezpracovaném postoji, při nezvládnutí Saturnovy lekce, působí tito lidé na druhé velmi bojácně a ustaraně. Někdy pak mívají tendence k obviňování a velkým nárokům na morální aspekty mezilidského soužití. Což může vyústit i do neurotických nebo tělesných zdravotních problémů.

Jak zjistit, ve kterém znamení máte Saturn?

  • Napište SMS ve tvaru: VLA(mezera)SATURN(mezera)dennarozeníměsícnarození(mezera)roknarození
  • SMS odešlete na číslo: 900 11 07
  • Den narození zadávejte vždy pouze jako dvoumístné číslo. Pokud jste se narodili například pátého, napište číslo 05. Pokud jste se narodili třináctého, napište číslo 13.
  • Měsíc narození zadávejte vždy pouze jako dvoumístné číslo. Pokud jste se narodili v březnu, napište číslo 03. Pokud jste se narodili v listopadu, napište číslo 11. Název měsíce nevypisujte slovně!
  • Rok narození zadávejte vždy jako čtyřmístné číslo. Prostudujte si důkladně příklad SMS!
  • SMS bude tedy vypadat například takto: VLA SATURN 1612 1950, což znamená, že osoba je narozena 16. prosince 1950.
  • Mezi čísly nedělejte tečky ani pomlčky či jiná znaménka, pouze mezery podle vzoru!
  • Pokud zašlete SMS ve špatném tvaru, přijde vám zpráva, která vás na tuto skutečnost upozorní.
  • Pokud zašlete SMS ve správném tvaru, přijde vám zpráva, v jakém znamení máte Saturn

Cena za 1 SMS je 9 Kč. Technicky zajišťuje ATS, s.r.o. Uvedenou SMS službu lze využívat pouze na území ČR prostřednictvím mobilních operátorů O2, T-MOBILE a VODAFONE. Help linka 776 999 199. Více informací na www.premiumservices.cz.