Za přímého zakladatele nauky o číslech, tedy numerologii, je pokládán řecký filozof Pythagoras. Základními čísly jsou 1, 2, 3 a 4. Jednička je božská, dvojka představuje spojení, trojka a čtyřka vyjadřují náš svět. Když tato čísla sečteme (1+2+3+4), vychází božské číslo 10, jednička s nulou, která vyjadřuje nekonečnost a mnohotvárnost univerza.

Podle numerlogů mají čísla stejnou váhu jako slova…

Chcete vědět, pod jakou vibrací POSVÁTNÉHO ČÍSLA jste narozeni?

Sečtěte datum svého narození:

19. 4. 1963 = 1 + 9 + 4 + 1 + 9 + 6 + 3 = 33 = 3 + 3 = 6

Vaše posvátné číslo je 6.


Posvátné číslo 1

Představuje božskou prapodstatu a jednotu. Je také mužským principem stvoření, které pochází z ničeho – z nuly. Tvarem připomíná falický symbol. Je počátkem všeho, silou, která vše stvořila a také zhmotnila ve fyzickém světě. Východní národy vidí ve vibraci tohoto čísla spojení mužského a ženského principu (jang a jin). Jednička je neměnná stejně jako prapříčina, tedy božská energie. Můžeme ji násobit (1x1), odečítat (1-1) a její hodnota zůstává stále stejná.

Okultní význam tohoto čísla je ZASVĚCENÍ (tarotová karta Mág).

 • Barva – červená
 • Symbol – tečka
 • Den – pondělí
 • Planeta – Slunce
 • Znamení – Beran

Posvátné číslo 2

Znázorňuje rozdělení nebo také dualitu, protiklady, které se navzájem přitahují a doplňují. Tedy vše, co je mužské a ženské, pozitivní a negativní, ale také den a noc, světlo a tmu atd. Je číslem napětí, ze kterého vzniká čin a kreativita. Značí rovněž neustálý vývoj a proměnu, důležitost harmonie a vyrovnanosti. Představuje také poznání a propojení nejen viditelného hmotného světa, ale i oblasti duchovních, alchymickou svatbu duše a těla.

Okultní význam tohoto čísla je JEDNOTA (tarotová karta Velekněžka).

 • Barva – oranžová
 • Symbol – vodorovná čára
 • Den – úterý
 • Planeta – Luna
 • Znamení – Rak

Posvátné číslo 3

Představuje trojjedinost Božství, otce, matku a syna, je spojením jedničky s dvojkou. Jde o trojici, která vyjadřuje božské, duchovní kvality. Je to číslo dokonalosti, tří základních ctností – víry, naděje a lásky. Odráží i časovost našeho fyzického světa – minulost, přítomnost a budoucnost, vše má svůj počátek, střed a konec. Značí inteligenci a lásku, které se spojují v moudrost, pomoc a ochranu.

Okultní význam tohoto čísla je SPOJENÍ (tarotová karta Císařovna).

 • Barva – žlutá
 • Symbol – trojúhelník
 • Den – středa
 • Planeta – Merkur
 • Znamení – Panna

Posvátné číslo 4

Symbolizuje fyzický svět, strukturu všeho hmotného. Odráží čtyři základní živly (oheň, země, voda, vzduch), máme také čtyři roční období (jaro, léto, podzim, zima), čtyři světové strany (sever, jih, východ, západ) a čtyři lidské temperamenty (cholerik, melancholik, flegmatik, sangvinik). Čtyřk představuje pořádek, uskutečnění, vůli a odhodláni, praktické dovednosti a fyzickou zdatnost. Je to číslo rovnosti a spravedlnosti.

Okultní význam tohoto čísla je VLÁDA (tarotová karta Císař).

 • Barva – zelená
 • Symbol – čtverec
 • Den – čtvrtek
 • Planeta – Mars
 • Znamení – Beran

Posvátné číslo 5

Jako první z čísel se skládá z ženského a mužského principu (2+3) a představuje rovněž duši člověka, která je směsicí dobrého i zlého. Odráží pětici smyslů, díky kterým vnímáme okolní svět (zrak, sluch, čich, chuť, hmat). Symbolizuje tzv. pátý element – živel, který je neviditelnou esencí všeho – éter, duch. Východní nauky hovoří o přírodním koloběhu živlové pětice (oheň, země, kov, voda, dřevo), které se doplňují. Celý makrokosmos představuje numericky desítka. Mikrokosmos člověka zastupuje právě 5.

Okultní význam tohoto čísla je USKUTEČNĚNÍ (tarotová karta Velekněz).

 • Barva – modrá
 • Symbol – pentagram
 • Den – pátek
 • Planeta – Merkur
 • Znamení – Váhy

Posvátné číslo 6

Je dělitelné třemi čísly (1, 2, 3), jejichž součet je šest. Vynásobíme-li je (1x2x3), dostaneme opět šestku. Je tak symbolem dokonalosti a božského stvoření světa (bůh stvořil svět v šesti dnech, sedmý odpočíval). Jedná se o číslo vyrovnanosti dobra a zla. Grafickým znázorněním šestky je tzv. hexagram, také Davidova hvězda nebo Šalamounova pečeť, dva propojené trojúhelníky, které představují průnik a propojení polarity božského ducha a fyzických sfér.

Okultní význam tohoto čísla je DOKONALOST, KRÁSA (tarotová karta Zamilovaní).

 • Barva – indigo
 • Symbol – hexagram
 • Den – sobota
 • Planeta – Venuše
 • Znamení – Blíženci

Posvátné číslo 7

Tajemné a mystické číslo, které je součtem trojky (duchovnost – božská trojice) a čtyřky (hmota – svět). Symbolizuje 7 planet Sluneční soustavy. Máme 7 dnů v týdnu, 7 ctností a smrtelných hříchů. Existuje 7 hlavních čaker, lidské tělo se obnovuje v sedmiletých cyklech. Je sedm životních období 1.–7. rok (Luna dětství), 7.–14. rok (Merkur učení), 14.–21. rok (Venuše láska), 21.–42. rok (Slunce kariéra), 42.–49. rok (Mars vrcholná energie), 49.–56. rok (Jupiter zralost), 56.-63. rok (Saturn stáří).

Okultní význam tohoto čísla je TRIUMF (tarotová karta Vůz).

 • Barva – fialová
 • Symbol – trojúhelník ve čtverci
 • Den – neděle
 • Planeta – Saturn
 • Znamení – Kozoroh

Posvátné číslo 8

Osmička je vyjádřením nekonečna, stále se měnících cyklů přírody i našeho života. Symbolizuje přechod toho, co je pozemské a omezené časem k božskému a věčnému. Představuje sféru intelektu, úsilí překonat osud nebo také karmu. Ležatá osmička tzv. lemniskáta je znakem věčnosti, stále proudící a obnovující se energie. Duše vstupuje do fyzického světa zrozením a smrtí přechází zpět do neviditelného světa – barda. Propojuje nebeské věci s pozemskými.

Okultní význam tohoto čísla je VÍTĚZSTVÍ (tarotová karta Síla).

 • Barva – růžová
 • Symbol – osmiúhelník
 • Den – čtvrtek
 • Planeta – Jupiter
 • Znamení – Střelec

Posvátné číslo 9

V symbolice značí univerzum, které se skládá z devíti sfér. Je to číslo plodnosti a početí, obsahuje všechna předešlá čísla. Člověk přichází na svět v devátém měsíci těhotenství, do té doby je chráněn a vyživován matčiným tělem. Devítka je klíčem k našemu osudu, k naší budoucnosti, je vyjádřením dokonalosti a poznání tajemství života. Toto numero odráží zákon rovnováhy božského univerza.

Okultní význam tohoto čísla je OSVÍCENÍ (tarotová karta Poustevník).

 • Barva – bílá
 • Symbol – tři propletené trojúhelníky
 • Den – středa
 • Planeta – Neptun
 • Znamení – Ryby