Dračí hlava a dračí ocas nejsou hmotná nebeská tělesa, ale body, v nichž protíná dráha daného nebeského tělesa (v tomto případě Luny), rovinu ekliptiky. Uzly jsou dva: severní Dračí hlava - a jižní, který se označuje jako Dračí ocas. V místě, kde je v horoskopu umístěn, se dají čekat skvělé příležitosti, neobyčejné šance a štěstí, které si vlastně ani nezasloužíme. Jižní uzel je oproti tomu povahy saturnské, takže tam, kde je umístěn, můžeme čekat nejrůznější zdržování, promarněné příležitosti a pocit, že jde o oblast, kde máme na noze kouli.

Oba uzly jsou v horoskopu umístěny přesně naproti sobě a fungují v plné součinnosti. Karmická astrologie učí, že jižní uzel ukazuje okolnosti, ve kterých jsme žili v minulém životě, zatímco úkoly, které na nás klade současné vtělení, symbolizuje uzel severní. Uzly mají ještě jednu zajímavost: horoskopem se pohybují přirozeně opačně než všechny jiné planety – tedy od Ryb přes Vodnáře a všechna ostatní znamení až k Beranu. Pokud jste přetrpěli teorii, můžete si přečíst, co se po vás v tomto životě chce.

Když je jižní uzel ve Vahách a severní v Beranu

Co bylo: Patřili jste k lidem, kteří samostatnost moc nemuseli. V rodině, kmeni či klanu jste se cítili bezpečně, vždy se našel někdo, kdo vám řekl, co máte dělat. Příbuzenstvo se o vás postaralo. Společenství diktovalo i morálku a učilo vás, co je dobré a co už není. Vy jste se jim sice museli přizpůsobit, ale to vám nijak zásadně nevadilo. Pohodlí prostě vedlo.

V tomto životě se máte naučit spoléhat jen sami na sebe. Bylo by dobré, abyste odložili pesimismus a přestali o sobě pochybovat. Rady blízkých vyslechněte (je zbytečné, abyste opakovali staré rodinné chyby), ale sami se rozhodněte, jestli se jimi budete řídit. Síly a energie severního uzlu v Beranu využijete jen tehdy, když z vás bude samostatný a rozhodný jedinec, který si od nikoho nenechá nic diktovat. Pokud je potřeba, nebojte se ani špetky agresivity. Když navíc dokážete kultivovat svůj smysl pro spravedlnost a lidi kolem sebe zbytečně nezraňovat, najdete sebevědomí, získáte nezávislost a úctu svého okolí.

Když je jižní uzel ve Štíru a severní v Býku

Co bylo: Z minulosti, kdy jste se setkali nejen s problémy, ale i s neprobádanými hlubinami lidské povahy, vášněmi a problémy ve vztazích, si nesete strach z blízkosti druhého člověka. Každý milostný cit provází obavy z přílišné otevřenosti, která vás partnerovi vydá na milost a nemilost. Potíže vás provázely i ve finanční oblasti, kde jste mohli půjčovat na hodně vysoké úroky a potom své dlužníky vyždímat do poslední kapky bez ohledu na cokoliv.

V tomto životě je potřeba, abyste si uvědomili, že vaším největším a nejcennějším majetkem je vlastní tělo - a měli byste se o něm náležitě starat. Místo honby za majetkem se zaměřte na objevování drobných radostí a krásy. Práci byste si měli hledat kolem zemědělství, půdy a květin; partnera tak, aby vám s ním bylo dobře a do života vnášel stabilitu. Smutky a deprese se vás sice mohou potrápit, ale když si uvědomíte, že jsou to jen ozvěny minulosti, dokážete je zvládnout. Pozor na žárlivost, která může zbytečně narušit vztahy s blízkými.

Když je jižní uzel ve Střelci a severní v Blížencích

Co bylo: Patříte k lidem, kteří potřebují mít za všech okolností svobodu a moc je nezajímá, jaké to má pro okolí následky. Toužíte po dobrodružných cestách do neprobádaných končin. Stále se učíte něco nového, někam pospícháte, najednou se věnujete spoustě rozličných věcí, snažíte se staré bourat a nové vytvářet. Pokud se povede a žijete v období politických změn, přiřadíte se k disidentům, kteří narušují stávající řád.

V tomto životě přestaňte přemýšlet o státních převratech a začněte se věnovat svému nejbližšímu okolí. Bude dobré, když si život rozdělíte, abyste část roku pobývali v přírodě, kde hledáte a nacházíte klid a část ve městě, které vám skýtá inspiraci. Partnerovi, který vás hlídá, se nedivte. Kouzlo vaší osobnosti, jímž jste si v minulosti podřizovali masy, funguje stále, takže stačí, když se na někoho podíváte a je váš. Uvědomte si, že patříte k lidem, bez jejichž vysokého osobního nasazení by se rozvoj světa podstatně zpomalil nebo i zastavil.

Když je jižní uzel v Kozorohu a severní v Raku

Co bylo: V minulosti jste se hnali za kariérou a ani vás nenapadlo, abyste se ohlíželi na rodinu. Při dosahování cíle vám byl každý prostředek dobrý a ani jste se moc netajili opovržením, které jste cítili k těm, co byli méně výkonní a méně schopní. Když se vám něco nepodařilo, dokázali jste ze sebe udělat nevinnou oběť okolností. Se svými nezdary jste se smiřovali opravdu těžko a pokud to šlo, obvinili jste z nich svého partnera či jiného blízkého člověka.

V tomto životě se váš život dělí na dvě etapy: v mládí převládá egocentrismus, tah na branku a touha po kariéře za každou cenu, v dospělosti vám spadnou klapky z očí a začnete oceňovat to, co pro vás bez nejmenšího nároku na odměnu vykonala vlastní rodina. Je potřeba, abyste pochopili, že peníze jsou sice příjemné, ale ty nejdůležitější věci si za ně stejně nekoupíte. Povzbuzujte partnera i děti, že se nemají čeho bát a dávali jim víru jak v jejich štěstí, tak ve vaši podporu, kterou je budete při hledání nezávislosti zahrnovat.

Když je jižní uzel ve Vodnáři a severní ve Lvu

Co bylo: Neuměli jste žít bez kamarádů, s nimiž jste probírali i tu nejmenší maličkost. Přátel jste měli hodně a spolu s nimi jste bojovali za svobodu a nezávislost. Sami jste se intenzivním vztahům spíše vyhýbali, protože by vás mohly spoutat. Veškeré ohledy na partnera a na to, co si přeje, jste považovali za zbytečnost, která vás jen zdržuje a bere vám čas na vaše životní dílo, jímž je proměna světa k lepšímu.

V tomto životě na jedné straně milujete samotu, protože jen tak leccos vymyslíte, na straně druhé ji nemáte rádi, protože se bojíte, že o vás svět ztrácí zájem. Své blízké milujete, ale občas máte pocit, že vás zbytečně obírají o čas. Ve vašem případě je optimální, když si najdete někoho, jehož společnost vám nevadí, ani když nad něčím důležitým přemýšlíte. V další etapě je nutné, abyste si uvědomili, že láska k druhému člověku je naplněním života. V tomto životě máte pochopit, že sdílení života s druhým člověkem vám nic nevezme, ale naopak vás obohatí.

Když je jižní uzel v Rybách a severní v Panně

Co bylo: Soucit, milosrdenství, práce v charitě a obdobné sklony máte z minula hluboko pod kůží. Dříve jste pracovali ve prospěch těch nejchudších, o které se nikdo nestaral a štědrou rukou jste jim rozdávali všechno, co jste jenom mohli. Zvládli jste toho hodně, ale přesto jste si mysleli, že jste spoustu času proplýtvali a že jste toho mohli udělat víc.

V tomto životě je potřeba, abyste poskytování pomoci navázali na zvládnutí praktických vědomostí a schopností. Vyniknete jako organizátor a provozovatel různých chráněných dílen, budete děti z dětských domovů učit, jak za sebe odpovídat. Při této činnosti využijete jak silnou intuici, tak smysl pro praktické záležitosti, který musíte propracovat teď. Nejde o to, abyste lidem, o které se staráte, dali každý den najíst, ale o to, aby se naučili pracovat. Smysl pro povinnost a odpovědnost nejdříve zvládnete sami a pak ostatním ukážete, že i jim jejich dodržování vnese do života vyrovnanost a svobodu.

Když je tedy jižní uzel v Beranu a severní ve Vahách

Co bylo: Je možné, že jste úspěšně vedli rodinu či klan, ale byli jste tak tvrdí, že se vás báli nejen vaši nepřátelé, ale i vlastní lidé. Vaše vůle byla nezlomná, tvrdost k sobě i ke svému okolí naprosto výjimečná. Individualisticky jste přistupovali i k práci, kde jste si nejraději všechno udělali sami, protože jste nesnesli pocit, že jsou věci, které nemáte pod přímou kontrolou.

V tomto životě toho umíte spoustu, ale spolupráce a vyrovnaný přístup vám dělá potíže. Ať děláte cokoliv, prosazujete nový přístup, nové pracovní metody. Musíte se však naučit, že i ostatní mají svou pravdu. Měli byste si uvědomit, že patříte k lidem, kteří vybuchují na první našlápnutí a s nimiž se spolupracuje opravdu nelehko. Je potřeba, abyste se vystříhali zbytečných výbuchů a hrubých komentářů, které sice zle nemyslíte, ale přesto vás mohou velmi nepříjemně zkomplikovat život (zejména partnerský, protože ani sebetrpělivější miláček nebude vaše výbuchy do nekonečna snášet bez odporu).

Když je jižní uzel v Býku a severní ve Štíru

Co bylo: Většinou patříte k lidem, kteří se vyhýbali založení rodiny, protože měli pocit, že je rodinné povinnosti budou zbytečně svazovat. Z minulých kol si nesete v paměti život, kdy jste se museli starat o své blízké, stáda, úrodu a celé hospodářství. Nakonec vám to sice přineslo uspokojení, ale měli jste pocit, že se musíte nejdříve věnovat všem ostatním a teprve pak přijdete na řadu vy a vaše přání.

V tomto životě zápasíte se žárlivostí, lakotou, nenávistí a podobnými nepříjemnými emocemi, které se vás občas zmocňují. Pokud to s vámi parter vydrží, můžete jemu gratulovat k trpělivosti a sobě k výběru. Když se vaše životní tempo trochu zmírní, měli byste zajímat o duchovní hodnoty a uvědomit si, že jsou pro kvalitní život stejně důležité jako to, co máte v hrnci. Pochopíte-li, že se od vás chce, abyste šli kupředu s odvahou a beze strachu a i ve zlém se snažili něco dobrého, splníte úkol, který máte v tomto kole zvládnout, na jedničku s hvězdičkou.

Když je jižní uzel v Blížencích a severní ve Střelci

Co bylo: Z dřívějška máte dar jazyka, který z vás udělal vtipného glosátora všeho, co se kolem vás přihodilo. Ve vztazích vás charakterizovala povrchnost. Pokud jste usoudili, že by vytváření partnerského vztahu bylo namáhavější, než by se vám líbilo, šli jste dál a vůbec vás nenapadlo, že jste za sebou nechali člověka, který se kvůli vám trápí. Umíte poletovat po světě, obchodovat se vším možným, ode všeho víte trochu, rádi mluvíte a navazujete kontakty, věčně riskujete a většinou vám to vychází.

V tomto životě energicky vyškrtněte lehkomyslnost, povrchnost, touhu po vyniknutí bez poctivé práce, která by měla být základem vaší proslulosti. Měli byste si uvědomit cenu vzdělání a na jeho získání a prohloubení nelitovat ani času, ani sil, ani peněz. Je nutné, abyste vzdělání nabyli poctivým studiem (ne z Plzně, kde v tomto ohledu došlo ke skutečnému karmickému zmatku). Když všechno uděláte správně, získáte si uznání a obdiv okolí, ale i proslulost nejen u nás, ale v za hranicemi.

Když je jižní uzel v Raku a severní v Kozorohu

Co bylo: Obavy, strach, zlé sny a neustálé očekávání toho nejhoršího k vám sice patří, ale měli byste si uvědomit, že jde jen o ozvěnu z minula. Je nutné, abyste pochopili, že rodinu sice můžete (a vlastně i musíte) mít rádi, ale to ještě vaše rodiče a starší příbuzné neopravňuje, aby vám do života mluvili i v době, kdy jste podle zákona dospělí a odpovídáte jen sami za sebe.

V tomto životě se trápíte tím, co se stejně nedá změnit. Když budete rozumní, dojde vám, že planým přemýšlením jenom ztrácíte energii, kterou byste mohli vynaložit na něco rozumnějšího – třeba na budování své kariéry. Se severním uzlem v Kozorohu můžete hrát velkou roli v politice a ve veřejném životě vůbec. Přiřadíte se k politikům, jichž si ostatní neobyčejně váží. Z minulosti umíte žít skromně, moc toho nepotřebujete, a jste nepodplatitelní. Občas se sice chováte až moc radikálně, ale protože se o vás ví, že jste na sebe přísnější než na druhé, každý vám to rád odpustí.

Když je jižní uzel ve Lvu a severní ve Vodnáři

Co bylo: Fungovali jste jako lidé, kteří ze svého života učinili dokonalé divadlo a sebe obsadili do hlavní role. Všechno, co se netočilo kolem vás, jste buď znevážili nebo rovnou odvrhli. Z minula vám zbyla smečka obdivovatelů, kteří jsou nadšení vším, co uděláte a chválí vás i za to, co si to ani trochu nezaslouží. V minulých životech jste také mohli být velkorysým mecenášem umělců.

V tomto životě je potřeba naučit se lidi hodnotit podle jejich skutečných kvalit a ne podle toho, jak zručně vám dokážou lichotit. Přátelství bude mít ve vašem nynějším životě největší cenu, ale přesto by nebylo moudré, kdyby se situace vyhrotila tak, že by váš životní druh musel na kamaráda žárlit. Ke všemu co po vás život chce přistupujte střízlivě. Než se rozhodnete zakládat politickou stranu nebo gang, což ve výsledku vyjde nastejno, pouvažujte, zda to neděláte jen proto, abyste se ještě jednou ocitli na tribuně, pod kterou vás budou zdravit jásající davy.

Když je jižní uzel v Panně a severní v Rybách

Co bylo: Z minulosti máte vyvinuté kritické myšlení, rychle odhalíte každou nepřístojnost, pravdu od lži snadno odlišíte. Dříve jste kladli velký důraz na pořádek a disciplínu, dodržovali předpisy a ustanovení a ani vás nenapadlo přemýšlet, zda vůbec mají smysl. Vzorně jste se starali o své zdraví a pokud jste onemocněli, brali jste chorobu jako osobní urážku.

V tomto životě byste se měli přestat považovat za jediného člověka, který ví, co je to povinnost a dodržování zákonů za každou cenu nahradili milosrdenstvím. Přestaňte se bát všeho nového a naučte se, že i změny, které jste si sami nevybrali, mohou pro vás mít pozitivní dopad. V tomto životě je nutné, abyste se zamysleli nad svým duchovním životem. Pokud se naučíte meditovat, přestanete přemýšlet o pomstě i tam, kde by si ji ten druhý opravdu zasloužil a budete pomáhat i na místech, která všichni ostatní lhostejně míjejí, dokázali jste, že jste si vzali poučení z minula a správným způsobem vykročili do budoucnosti.

Jak zjistit svůj lunární uzel?

Protože výpočet jižního* (sestupného)a severního* (vzestupného) lunárního uzlu je skutečně velmi komplikovaný, nabízíme vám zjištění pomocí zaslání SMS. Místo složité tabulky si tam můžete raději přečíst podrobnosti o jednotlivých uzlech.

Co musíte udělat?

  • Napište SMS ve tvaru: ASTRO(mezera)UZEL(mezera)dennarozeníměsícnarození(mezera)roknarození
  • SMS odešlete na číslo: 900 12 09.
  • Den narození zadávejte jako dvoumístné číslo. Pokud jste se narodili například sedmého, napište číslo 07. Pokud jste se narodili třináctého, napište číslici 13.
  • Měsíc narození zadávejte také vždy jako dvoumístné číslo. Pokud jste se narodili v červenci, napište číslici 07. Pokud jste se narodili v listopadu, napište číslici 11. Název měsíce nevypisujte slovně!
  • Rok narození zadávejte vždy jako čtyřmístné číslo!

Příklad SMS: ASTRO UZEL 0707 1930, což znamená, že osoba je narozena 7. července roku 1930.

  • Mezi čísly nedělejte tečky ani pomlčky či jiná znaménka, pouze mezery dle vzoru!
  • Pokud zašlete SMS ve špatném tvaru, přijde vám zpráva, která vás na tuto skutečnost upozorní.
  • Pokud zašlete SMS ve správném tvaru, přijde vám zpět zpráva oznamující, čím jste byli v minulém životě, a vy si můžete přečíst podrobnější informace.

Cena za 1 SMS je 9 Kč. Technicky zajišťuje ATS, s. r. o. Uvedenou SMS službu lze využívat pouze na území ČR prostřednictvím mobilních operátorů O2, T-MOBILE a VODAFONE. Help linka: 776 999 199. Služba je platná od 17. 3. 2010.