Staňte se předplatitelem našich časopisů
mojepredplatne.cz

Posvátný indický horoskop: Jaké znamení odpovídá vašemu znamení zvěrokruhu

Indický horoskop
Indický horoskop
Zdroj: Shutterstock.com

Indové věří, že hvězdná znamení ovlivňují nejen charakter, ale celkovou osobnost člověka. Jejich astrologie byla vyvinuta před 5000 lety a od počátku pomáhá lidem, kteří hledají své místo pod sluncem. Chcete poznat sami sebe? Potřebujete vědět něco víc o svém chování, přirozených vlohách a charakterových vlastnostech? Najděte si své indické znamení.

Zdroj: Shutterstock.com MESHA / MÉŠ

21. března – 20. dubna (Beran)

indický symbol: kozel / beran

Buďte sami sebou. Braňte svá práva. Nenechte se omezovat ani ovlivňovat ostatními. Pozor i na vlastní zastaralé způsoby myšlení.

Charakteristika znamení
Moudrá a dynamická síla, mužství, pevná vůle, autorita, průkopník, vůdčí schopnosti, dobrodružnost, skutečná velikost člověka. Můžete si dovolit být silní. Neschovávejte se,  projevte svou osobnost bez falešné zdrženlivosti. Prosaďte se, pokud víte, že jste v právu. Rozhodujte se podle svého vnitřního vědomí. Jednáte-li s druhými jednoznačně, přímočaře a láskyplně, budou vám důvěřovat. Vymezte svoje území a dbejte na to, aby je nikdo nepřekročil bez vašeho pozvání.

Konkrétní výpověď
První znamení indického horoskopu odpovídá instinktivnímu  popudu k životu a světlu. Symbolizuje advent, nenadálý zjev nebo vyražení ze země,  nenadálý výbuch nebo proměnu. Je znamením nadšení, odvahy a síly ženoucí se vpřed a uchvacující budoucnost.

Zdroj: Shutterstock.com VRISHABHA / VRŠABHA

21. dubna – 21. května (Býk)

indický symbol: býk

Během života vás čeká popálení ega, čímž je myšlen naprostý rozpad představ o tom, kým jste doposud byli. Tak objevíte svou pravou podstatu.

Charakteristika znamení
Vůdce, vnitřní moudrost a vedení, porozumět životu, naslouchat vnitřnímu hlasu, učit sebe i druhé. Následujte volání své duše. Nechte se vést svou vnitřní moudrostí. Všímejte si vnitřních podnětů a znamení života. Jakmile k tomu dozrajete, potkáte moudrého člověka, který významně podnítí vaši životní cestu. Poznáte ho podle toho, že se vám nesnaží vnucovat svoje myšlenky a názory, ale podporuje vás v tom, abyste odhalili svoji pravdu a rozvinuli vlastní moudrost.

Konkrétní výpověď
Symbolizuje značnou akceptující pasivitu spolu s neporušitelným klidem, trpělivostí a stálostí, které jsou  ujišťující,  protože veškerá charakteristika tohoto znamení naznačuje nespornou trvanlivost, pokračování a sílu, a zároveň  odstrašující, neboť tyto vlastnosti poukazují na nepřátelský odpor ke změnám všeho druhu. Jediný vývoj je možný plozením,  společenstvím a stykem s přírodou.

Zdroj: Shutterstock.com MITHUNA

22. května – 21. června (Blíženci)

indický symbol: dvojice, intimní spojení 

Nenechte se citově vydírat, odevzdejte sebe i druhé do rukou života. Osvoboďte se.

Charakteristika znamení
Důvěra v lásku a blízkost, přitažlivost, erotika, sexualita, zamilovanost, vztahy, spojení protikladů skrze lásku, laskavost k druhým lidem. Buďte otevření milostným setkáním. Svěřte se lidem, kteří jsou pro vás důležití. Následujte volání přitažlivosti a dovolte se zamilovat nově. Upřímně a svobodně projevujte svoje city. Buďte připraveni jít s partnerem, který se vám otevře hlouběji. Nic nezadržujte a nechte se vést silou lásky. Buďte zamilovaní – do sebe, do života a všech lidí, které potkáte.

Konkrétní výpověď
Znamení Mithuna umožňuje zrozencům všechny druhy spojení a páření. Je založeno na objevování a lásce jiného člověka.  Toto setkání s druhým povede k objevení podstaty sebe samého, bez kterého bytost nemůže žít v souladu a klidu a nemůže dosáhnout splnění své touhy. Důležitou roli budou u tohoto znamení hrát zvídavost a vědomosti o rozličných a mnohotvárných stránkách světa.

Zdroj: Shutterstock.com KARKATA

22. června – 22. července (Rak)

indický symbol: krab 

Uvědomte si, kým skutečně jste. Hledejte pravdu a sebedůvěru. Nenechte se vláčet vlastními pochybnostmi, ani názory druhých.

Charakteristika znamení
Sebezkoumání, připravenost na něco nového, síla a jasnost, meditace, duchovní cesta. Jste připraveni na nový začátek? Všechno ukazuje na změnu k lepšímu ve vašem životě. Pohlédněte do sebe a naslouchejte moudrosti svého vnitřního hlasu. Chce vám něco sdělit a připravit vás na průlom do nové fáze  života. Využijte všech zkušeností, které na vás čekají, k rozvinutí svých schopností.

Konkrétní výpověď
Značí podněcování citů, představivosti, emocí  a schopností, které je přinášejí. Jsou způsobeny neoprávněným strachem z budoucnosti, z nevyhnutelných změn bytostí a věcí, z nepřetržitě se obnovujícího cyklu života, který prochází jakousi smrtí a destrukcí. Úzkostlivost a obavy  inspirují a podněcují vzpomínky i touhu po minulosti.

Zdroj: Shutterstock.com SINHA

23. července – 22. srpna (Lev)

indický symbol: lev 

Udělejte to, co je vám vlastní. Nenechte se nikým a ničím spoutat

Charakteristika znamení
Živost, osvobození, síla a tvořivost, sexualita, radost, láska, extáze všeobjímající jednoty. Největší rozkoš spočívá ve svobodě být sami sebou, se vším, čím jste. Dejte průchod životní síle, která se vyjadřuje vaším tělem, vašimi pocity a myšlenkami. Pokud milujete a přijímáte sami sebe, poznáte, že nic špatného neexistuje. Radujte se ze své divoké a nespoutané vitality.

Konkrétní výpověď
Odpovídá triumfu, vítězství nad přírodními silami, smrtí a nad sebou, což umožní sklízet plody života  tím, že člověk plně využívá své osobní kvality a nadání. Vývoj jedince v jeho  poli působení přinese moc a ovládání okolí.

Zdroj: Shutterstock.com KANYA / KANJÁ

23. srpna – 22. září (Panna)

indický symbol: mladá dívka, panna 

Přijměte samotu jako dar. Nebraňte se jí a nezahánějte ji vyhledáváním společnosti. Neinvestujte svou energii do vztahů. Ten, kdo vás miluje, vás neopustí.

Charakteristika znamení
Hledat a najít vnitřní světlo, osamělost, připravenost setkat se s vnitřními stíny, čas žní. V důležitých životních situacích je nutné spojení se sebou samými. Využijte čas samoty, abyste se hluboce vcítili a zaposlouchali do sebe. Jestliže všechno v sobě přijímáte a milujete, váš strach ze života se rozpustí. Potom dokážete být s druhými, aniž byste ztratili spojení se sebou.

Konkrétní výpověď
Toto znamení nastupuje po etapě instinktivního panování a značí nové období, ve kterém se dostaví pochyby. Neměnný zákon přeměny všech bytostí a věcí přinese zpět do reality ty, kteří se považovali za nepotřebné ničeho a nikoho. Člověk touží po pocitu zabezpečení a zajištění, o které se bude pokoušet  odhadem svých schopností a prostředků. Jeho nevinnost by mohla být obětována nebo ztracena v boji o život.

Zdroj: Shutterstock.com TULÁ

23. září – 23. říjen (Váhy)

indický symbol: rovnováha / váhy  

Najděte v sobě odvahu a vykročtš na cestu s důvěrou, neboť tento krok je správný.

Charakteristika znamení
Dokonalá rovnováha, vyrovnanost, spojení se svým nitrem, meditace, napravení. Ponořte se do svého meditativního středu, ohniska bytí. Vnitřní klid a soustředěnost jsou nejlepším předpokladem, aby bylo uvedeno do pořádku to, co vyžaduje vyrovnání. Pokud se od vás něco očekává, přistupte k tomu a dělejte všechno řádně a klidně. Prožíváte-li rozrušení a chaos, hluboce dýchejte a čekejte, až se uklidníte. Směřujte svoji pozornost spíš dovnitř než ven. Jakmile máte opět uvolněné spojení se sebou, konejte vše nezbytné a všímejte si znamení života.

Konkrétní výpověď
Zdůrazňuje rovnováhu, která musí ovládat přírodní síly a vnější svět na jedné straně a lidskou povahu a vnitřní život na straně druhé. Akce, myšlení a emoce   musí být vyváženy a řádně promyšleny, takže se nestane nikdy nic, co by porušilo rovnováhu.

Zdroj: Shutterstock.com VRISCHIKA / VRŠČIKA

24. říjen – 22. listopad (Štír)

indický symbol: štír  

Nebraňte se  vlastní transformaci. Věci, které se odehrávají ve vašem životě, přispívají k duchovnímu růstu. Přijměte je.

Charakteristika znamení
Konec a nový začátek. Smrt a znovuzrození, rozchod a osvobození, transformace… Něco ve vás nebo ve vašem životě se chce proměnit či změnit. Dejte tomu volný průchod. I když pro vás může být rozloučení bolestné, nebraňte se mu a zcela se mu poddejte. Bez smrti není nový život. Staré musí zahynout, aby mohlo povstat nové. Naučíte-li se ochotně a beze strachu opouštět, pak bude vaše osvobození extatické a zrození nového naplněno radostí.

Konkrétní výpověď
Překračuje limit přizpůsobivosti, která se rozvinula v období odpovídajícím předešlému znamení, a tak udržuje rovnováhu  za každou cenu. Proto je to znamení, které je ovládané instinktem života a smrti, vítězící nad smrtí za cenu obětování principů, tradice a pravidel.

Zdroj: Shutterstock.com DHANUS

23. listopad – 21. prosinec (Střelec)

indický symbol: luk    

Vraťte se ke své pravdivé osobnosti, skutečným pocitům a přáním vašeho nitra.

Charakteristika znamení
Zmrtvýchvstání, dokonalá harmonie, snadný pokrok, vnitřní alchymie, transformace, tvořivá síla. Protiklady se přitahují a sjednocují, vzniká něco zcela nového. Ve vašem životě se odehrává rozsáhlá harmonická proměna, kterou umožní  vaše odevzdanost zkušenostem, činnostem nebo nějakému člověku. Vznikne nový životní pocit, pochopení nebo  vztah. Odehraje se to téměř samovolně. Jediné, co je zapotřebí, je vaše otevřenost.

Konkrétní výpověď
Znamení Dhanus je zobrazováno jako luk a ne jako šíp, protože luk je nástroj, jímž můžeme něco vrhnout do vzduchu. Symbolizuje napětí, které podněcuje skok vpřed, a současně si zachová svoji pozici a místo. Luk je tělo a šíp je mysl. Rozvoj a využití tělesných kvalit a schopností člověka způsobí osvobození a katapultuje mysl do výšky.
 

Zdroj: Shutterstock.com MAKARA

22. prosinec – 20. leden (Kozoroh)

indický symbol: krokodýl / žralok     

Pozorováním sebe sama rozhodněte,
čemu chcete věřit a čemu ne, co v životě uplatníte
a co nikoliv.

Charakteristika znamení
Nebezpečí nesvobody, pýchy, spojit nebe a zemi, případně ducha a hmotu, moudrost v praktických záležitostech, sexualita. Velký tvořivý potenciál ve vás čeká na to, aby mohl být svobodně a vědomě prožíván. Vychutnávejte svou sílu a  úspěchy, ale nebuďte na ničem závislí. To vás zotročuje a nedostanete,, co si od toho slibujete. Dbejte, aby vaše myšlenky a jednání sloužily blahu druhých. Buďte vděční za vše, čím vás život obdarovává, ale neupínejte se k věcem, vztahům nebo osobám. Láska může rozkvést a naplnit náš život jen ve vnitřní svobodě.

Konkrétní výpověď
Odpovídá fázi, ve které všechna emocionální ohleduplnost a citlivost je zavržena nebo udušena a soucit jako takový  potlačen. Neexistují žádné ústupky, když je člověk nucen zachránit svůj život a duši. Krokodýl je nehybný a chladný, zdánlivě ve spánku, ale pozoruje a vyčkává. Nelze kolem něj bezpečně projít. Jeho trpělivost a houževnatost jsou příslovečné.

Zdroj: Shutterstock.com KUMBHA

21. leden – 20. únor (Vodnář)

indický symbol: hrnec / džbán      

Buďte co nejvíce sami se sebou.
Dopřejte si klid. Vaše duše ho nutně potřebuje.
Při meditaci ignorujte mysl.

Charakteristika znamení
Spojení s univerzální inteligencí,  odevzdanost, inspirace, přijímat a uskutečňovat vize, sebepoznání a sebedůvěra. Skrze vás může působit božská síla. Podstatné je, co vás zaměstnává a vnitřně rozechvívá. Pokud se tomu svěříte s otevřeným srdcem, můžete přijmout pro sebe a okolí něco blahodárného, možná dokonce zázračného. Staňte se čistým kanálem pro působení „jediné síly“, která vše prostupuje, a nechte ji ze sebe vyzařovat. Využijte každý okamžik, abyste život zasvětili božskému.

Konkrétní výpověď
Zabývá se převrácením okolností. Voda, která by měla být ve džbánu, aby mohla uhasit žízeň nebo očistit tělo, je vylita a  obětována za účelem obnovení. Voda života může plynout svým korytem, jen když je obohacována novými zdroji.

Zdroj: Shutterstock.com MÍNA

21. únor – 20. březen (Ryby)

indický symbol: ryby      

Jste vyzýváni k nápravě minulých chyb nebo vyrovnání dluhů. Možná se některé karmické chyby ve vašem životě hodlají zopakovat, a proto pozorně sledujte svá rozhodnutí.
 

Charakteristika znamení
Poslední zkoušky, na prahu do neznáma, bludné cesty, podprahové strachy; z temnoty ke světlu, nově se narodit. Ve vašem životě je důležité, abyste byli velmi bdělí. Vykonávejte  úkoly co nejsvědomitěji. Naslouchejte  nitru a neopomeňte  nic, co víte nebo tušíte, že byste měli udělat. Pokud složíte zkoušky, které vám život předkládá, můžete vyjít i z obtížných situací s novou silou.

Konkrétní výpověď
Směruje k volnému a nespoutanému toku ve vodách, ať už jsou jasné, čisté a průzračné, nebo zkalené, zmatené a divné. Míří k emocím, k rybě, která se pohybuje v čase a prostoru a vynořuje se ze skrytých hlubin života na povrch. Mimořádně citlivé, intuitivní a inspirované znamení, které unáší jeho představivost a proud života.

Vybrali jsme pro vás

Další články

čtenářů si právě čte tento článek


Akční letáky