Amon – Ra

30.1. – 1.3.

Řadí se mezi hlavní stvořitele, bohy země. Egypťané věřili, že lidé v tomto znamení se rodí pod šťastnou hvězdou. Mluvíme o silných jedincích, ke kterým ostatní chodí pro radu a pomoc. V životě dokáží naplnit svoje cíle. Mezi těmito zrozenci se hojně vyskytují idealisté, vůdci a vizionáři. V západní astrologii toto období odpovídá znamení Vodnáře a Ryb, obě jsou humanisticky laděná, nesleduje jen osobní cíle.

Mut

2.3. – 3.4.

Bohyně, která svým lidem dává činorodou a impulzivní povahu. Zrozenci tohoto období jsou velmi přitažliví, mají silné osobní kouzlo. Dokáží být pro druhé oporou, ale potřebují cítit podporu svých blízkých. Velmi touží po úspěchu i po harmonických vztazích. V západní astrologii toto období odpovídá Rybám a Beranovi. Možná je jim společná doba předjaří a jara, jako mladé rostlinky se snaží prodrat ztuhlou půdou a najít své místo na slunci.

Isis

4.4. – 6.5.

Je považována za ochránkyni života. Symbolizuje mateřství a nekonečnou lásku ke svému muži. Zrozenci tohoto období milují vše krásné, leckteří z nich se aktivně věnují umění. Lpí na svém soukromí, jednají podle hesla „můj dům, můj hrad“. Potrpí si na okázalost, přepych a pro své nejbližší se snaží snést modré z nebe. Nic je nedokáže zastavit. Bývají temperamentní i zbrklí. V západní astrologii toto období odpovídá Beranovi a Býkovi.

Horus

7.5. – 8.6.

Lidé tohoto boha mají talent pro několik profesí. Zvládají jízdu po několika kolejích. Což platí nejen pro zájmy, ale i pro partnerské vztahy. Není s nimi jednoduchý život. Mají nadání pro studia, rádi sbírají informace a neustále se vzdělávají. Mohou uplatnit řečnické schopnosti, bezvadně argumentují a projevují intelektuální převahu. Vnutí vám i to, co nepotřebujete. V západní astrologii odpovídá tohle období Býkovi a Blížencům.

Geb

9. 6. – 12.7.

Ztělesňuje smysl pro péči a pomoc. Je symbolem plodnosti. Lidé tohoto znamení bývají vynikajícími rodiči, své děti dokáží dobře vychovat a uvést do života i za cenu nemalých osobních obětí. Tito zrozenci (výrazní idealisté) mohou být přecitlivělí, náladoví a jejich sebehodnocení bývá často nízké. V životě se potřebují opřít o silné jedince, kteří jim dodají pocit důležitosti a ocenění. V západní astrologii toho období odpovídá Blížencům a hlavně Rakovi.

Sachmet

13.7. – 14.8.

Silná, trochu negativní bohyně. Je poslem špatných zpráv a odplat. Trestá viníky. Její zrozenci bývají výbušní, touží po změnách a sytí se obdivem okolí. Pro slávu jsou schopni udělat mnohé. Mluvíme o lidech, kteří nechtějí být sami, ale také se neradi vážou. Tento rozpor je příčinou mnohých partnerských problémů. Může s nimi být taková legrace, že z toho slabším jedincům tuhne v žilách krev. V západní astrologii tohle období odpovídá Raku a především Lvu.

Thovt

15.8. – 16.9.

Bůh s ptačí hlavou, učitel, ochránce všech mágů a léčitelů. Jeho zrozenci mohou působit tajemně a nevyzpytatelně. Nikdo neví, co si vlastně myslí, své nejhlubší pohnutky nikomu nesdělují. I když třeba mají hodně přátel, k jejich uzavřenému srdci se málokdo dostane. Stejně je tomu v partnerství. Rádi se vzdělávají, třídí různé druhy poznatků. Spíš se uplatní jako podřízení pracovníci. V západní astrologii tohle období odpovídá Lvu a Panně.

Suteh

17.9. – 20.10.

Podle Egypťanů je bohem války a bojů. I jeho lidé mohou po celý život zažívat osobní střety a vnitřní sváry. Těžko se rozhodují. Řešení důležitých životních otázek je pro ně zatěžující. Mají strach ze špatné volby. Více než ostatní potřebují přijetí a uznání. Důležité jsou pro ně partnerské vztahy, pro své blízké jsou ochotni udělat maximum. V západní astrologii tohle období odpovídá Panně a hlavně Váhám.

Osiris

21.10 – 25.11.

Často je zpodobňován jako král podsvětí a zároveň i přírodních sil. Jeho zrozence lákají různá tajemství života. Můžeme mluvit o lidech, kteří dokáží vyvolat silné emoce, kladné i záporné. Bývají to originální jedinci s neuvěřitelnými nápady. Nebojí se žádné námahy. Mohou být náladoví a nestálí, zvláště v citech. Partnerství je s nimi něco jako jízda na horské dráze - jen pro otrlejší. V západní astrologii odpovídá tohle období Štírovi a Střelci.

Anubis

26.11. – 28.12.

Bůh s hlavou psa, převádí duše mrtvých na onen svět a váží jejich srdce u posledního soudu. Jeho zrozenci
jsou samostatní, ničeho se nezaleknou, milují dobrodružství a změny. Vedle nich se nikdo nenudí. Jejich nápady mohou brát druhým dech. V lásce bývají věrní a stálí, ale potřebují vedle sebe stejně živou osobnost. Jestliže si některého z nich vyberete za kamaráda, určitě s ním bude veselo. Někdy až moc. V západní astrologii odpovídá tohle znamení Střelci a Kozorohovi.

Hathor

29.12 – 29.1.

Bohyně, která je symbolem smrti a znovuzrození. Ochránkyně žen. Její zrozenci chápou vyšší zákonitosti, nepodléhají tak snadno svodům světa. Mají vlastní hodnotová měřítka, ale kritika ostatních je vyvádí z míry. Jsou totiž rádi, když jsou bezmezně obdivováni. V práci se na ně můžete spolehnout, jsou samostatní, přicházejí s originálními podněty. Když mají uspokojivé zázemí, své partnery netrápí paralelními vztahy. V západní astrologii tohle období odpovídá Kozorohu a Vodnáři.