Amon–Ra

30. 1. – 1. 3.

Tento bůh se řadí mezi hlavní stvořitele - bohy Země. Egypťané věřili, že lidé zrozeni v tomto znamení se rodí pod šťastnou hvězdou. Jsou to silní jedinci, na které se ostatní obracejí pro radu a pomoc. Mnoho lidí, kteří se narodili v tomto období slunečního boha Amon-Ra, dokáže v životě svoje cíle naplnit a dovést do konce. V jejich řadách se rodí mnoho idealistů, vůdců a vizionářů.

V západní astrologii toto období odpovídá znamení Vodnáře (30. 1. – 19. 2.) a Ryb (20. 2. – 1.3.). Obě tato znamení jsou humanisticky laděná – nesledují pouze osobní cíle, ale dokážou pomáhat i ostatním.

Mut

2. 3. – 3. 4.


Tato bohyně dává lidem narozeným pod její vládou činorodou a impulzivní povahu. Dobou jejich narození je předjaří a jaro, které jim dává sílu stejně jako rostlinám prodrat se ztuhlou půdou a ledem ke světlu. Stejně tak si i tito lidé hledají své místo na slunci a snaží se uspět. Úspěch se nedostavuje snadno, protože bývají značně impulzivní a nedočkaví. Pro druhé jsou velmi přitažliví a mají silné osobní kouzlo, jež v případě potřeby neváhají využít. Dokážou být pro druhé oporou, ale potřebují cítit solidaritu, podporu a obdiv svých blízkých. V životě touží nejen po úspěchu, ale i po harmonických vztazích, v kterých bohužel nemívají velké štěstí.

Zrozenci tohoto období v naší astrologii jsou Ryby (2.3 – 20. 3.) a Berani (21.3 – 3. 4.), což jsou znamení značně odlišná.

Isis

4. 4. – 6. 5.


Je považována za ochránkyni života, velmi často je zmiňována paralela s křesťanskou matkou Krista Pannou Marií. Isis symbolizuje mateřství a bezpodmínečnou lásku ke svému muži Osirisovi i synu Horovi. Narodit se do tohoto znamení často předpokládá úkol učit se lásce ke všemu krásnému. V tomto znamení je mnoho lidí, kteří se věnují umění a zprostředkování krásy ostatním

Tito zrozenci lpí na svém soukromí a jednají podle hesla „můj dům, můj hrad“. Milují okázalost, přepych a pro své nejbližší se snaží snést modré z nebe, přičemž nic je v tomto směru nedokáže zastavit. Bývají velmi temperamentní a při některých rozhodnutích také zbrklí.

V západní astrologii toto období odpovídá Beranovi (4. 4. – 20. 4.) a Býkovi (21. 4. - 6. 5.).

Horus (též Hor)

7. 5. – 8. 6.

Lidé zrozeni pod tímto bohem mívají mnoho talentů a dokážou se věnovat současně mnoha zájmům jak v rovině pracovní, tak i vztahové. Proto partnerství s nimi nebývá lehké a stojí jejich protější spoustu sil. Jsou to studijní typy a po celý život se snaží sbírat informace a vzdělávat se.
Lidé v tomto znamení mají jedinečnou možnost uplatnit řečnické a slovní nadání v zaměstnání, kde dokážou své protivníky dokonale zdolat argumenty a intelektuální převahou. Jsou to vášniví řečníci a oponenti a často je můžeme vidět v řadách politiků, herců nebo různých obchodních zástupců, kteří vám elegantně vnutí to, co nepotřebujete.

V západní astrologii odpovídá tohle znamení
Hora zrozencům ve znamení Býka (4. 5. - 20. 5.), ale spíše vystihuje vlastnosti vzdušného a merkurického typu Blížence (21. 5. – 8. 6.).

Geb

9. 6. – 12. 7.

Tento bůh je ztělesněním pečování, pomoci a také oběti. Symbolizuje plodnost a Matku Zemi, proto i lidé narození v tomto znamení bývají vynikajícími rodiči, kteří dokážou své děti dobře vychovat a uvést do života i za cenu nemalých osobních ústrků a obětí.

Tito lidé bývají přecitlivělí a také náladový a jejich sebehodnocení bývá velmi často nízké. V životě se potřebují opříž o silné jedince, kteří jim dodají pocit důležitosti a ocenění. Mívají výrazně idealistickou povahu se silnými znaky empatie, takže nedokážou druhým odříci pomoc. Důležité je pro ně v životě pochopit význam vlastní hodnoty a umění říkat ostatním „ne“.

V západní astrologii toho období odpovídá Blížencům (8. 6. – 21. 6.) a hlavně Rakovi (22. 6. – 12. 7.).

Sachmet

13. 7. – 14. 8.

Silná, trochu negativní bohyně, která na rozdíl od předešlého boha Geba lidem nejenže nepomáhá, ale naopak jim tak trochu škodí. Je poslem špatných zpráv a také odplaty a trestá viníky. Její zrozenci bývají výbušní, touží po změnách a sytí se obdivem okolí. Pro slávu jsou schopni udělat mnohé. Mluvíme o lidech, kteří nechtějí být sami, ale také se neradi vážou. Tento rozpor je příčinou mnohých partnerských problémů. Může s nimi být taková legrace, že z toho slabším jedincům tuhne v žilách krev.
Toto znamení v západní astrologii patří k Raku (13. 7. – 22. 7.) a Lvu (23. 7. – 14. 8.), ale svou povahou a znázorněním odpovídá spíše ohnivému znamení Lva.

Thovt (Thoth)

15. 8. – 16. 9.

Je to bůh s ptačí hlavou, známý tím, že je učitelem a ochráncem všech mágů a léčitelů. Na své okolí mohou lidé narození v tomto znamení působit tak trochu tajemně a nevyzpytatelně. Nikdo neví, co si vlastně myslí, protože své nejhlubší pohnutky nikomu nesdělují. Mohou mít sice mnoho přátel, ale k jejich uzavřenému srdci se jen málokdo dostane – a stejně je tomu tak i v partnerství. Velmi rádi se vzdělávají, neustále sbírají informace a bývají vyloženými analytiky, kteří řídí různé druhy poznatků. Jsou to výborní spolupracovníci, lépe se však uplatní v roli podřízeného než vedoucího pracovníka. Jestliže je pověříte nějaký úkolem, budou se snažit ze všech sil jej co nejlépe splnit.

V západní astrologii tohle období odpovídá Lvu (15. 8. – 22. 8.) a Panně (23. 8. – 16. 9.).

Suteh (Seth)

17. 9. – 20. 10.

Podle Egypťanů je bohem války a bojů, a tak i lidé zrození v tomto znamení mohou po celý život zažívat své osobní války a vnitřní boje. Těžko se rozhodují i v maličkostech a řešení důležitých životních otázek je pro ně zatěžující takovým způsobem, že raději řešení odkládají tak dlouho, až v podstatě není co řešit. Tolik touží po co nejlepším způsobu řešení a rovnováze, až tento samotný fakt zaměstná jejich mysl natolik, že ke konkrétnímu řešení nakonec nedojde, což je také dáno strachem ze špatné volby. Více než ostatní potřebují tito lidé přijetí a uznání a velmi důležité jsou pro ně partnerské vztahy. Pro své blízké jsou ochotni mnoha obětí, dokážou se vzdát čehokoliv a udělat pro ně maximum.

V západní astrologii tohle znamení odpovídá zemní Panně (17. 9. – 23. 9.), ale celkově spíše vzdušným Váhám (24. 9. – 20. 10.).

Osiris

21. 10. – 25. 11.

Je jedním z nejznámějších egyptských bohů a je často zpodobňován jako král podsvětí s korunou, žezlem a důtkami. Je zároveň také vládcem přírodních sil, nelze se proto divit, že jedince zrozené pod jeho vládou lákají různá tajemství života, vyšší zákonitosti a univerzální principy.

Jeho manželkou byla jeho sestra bohyně Isis, jejich synem bůh Hor. Toto spojení také symbolizuje, že králem živých je Hor, zatímco králem podsvětí Osiris.

Lidé narození v tomto znamení jsou pro ostatní velmi zajímaví a inspirativní, dokážou v druhých vyvolat silné emoce, a to jak kladné, tak i záporné. Bývají to originální jedinci s neuvěřitelnými nápady, kteří se nebojí žádné námahy, aby své cíle naplnili a uvedli v život.

Tajuplné kouzlo jejich osobnosti přitahuje pozornost okolí, nemají tedy nouzi o zájem ze strany příslušníků druhého pohlaví, ale v oblasti lásky to s nimi nebývá snadné. Mohou být značně náladoví a nestálí, nikdy si nemůžete být jistí, co od nich čekat, takže partnerství s nimi je jako jízda na horské dráze. Na druhou stranu jsou natolik charizmatičtí, že jim jejich partner a přátelé obvykle odpustí. Nakonec totiž dojdou k závěru, že i přes všechny problémy a nedorozumění si rádi užívají jejich společnosti, lásky a „královské“ přízně.

V západní astrologii odpovídá tohle období Vah
(21. 10. – 23. 10.), ale především Štírovi (24. 10. – 21. 11.) a okrajově ve Střelci (22. 11. – 25. 11.).

Anubis

26. 11. – 28. 12.

Bůh s hlavou psa Anubise převádí duše mrtvých na onen svět a váží jejich srdce u posledního soudu. Je symbolem hranice mezi životem a smrtí, proto také zrozenci tohoto znamení mají rádi risk, napětí a hazard. Touha po nebezpečném životním stylu je často vhání do komplikovaných situací a zbytečných problémů. Jsou nejšťastnější, když se kolem nich stále něco děje, nesnášejí stereotyp a nudu. Chtějí něco dokázat, proto nezapomínají ani na svá přání a životní cíle, kterých ve většině případů dosáhnou, ale ne za každou cenu.

Jsou samostatní a svoboda je pro ně v případě rozhodování tím nejdůležitějším. Tito jedinci se ničeho nezaleknou a většinou milují dobrodružství a změnu. Vedle těchto licí se nikdo nenudí, protože dokážou vymýšlet neuvěřitelné kousky a jejich nápady mohou druhým nejen brát dech, ale zároveň je také mohou značně inspirovat.

V lásce bývají věrní a stálí, ale potřebují vedle sebe stejně živou a jiskrnou osobnost, jinak neváhají a jdou s klidným srdcem o dům dál. K životu potřebují hodně změn, vzruchů a adrenalinových situací, nic statického je nezajímá. Jsou to věční hledači zážitků. Pokud si Anubise vyberete za kamaráda nebo přítele či partnera, nudit se s ním v žádném případě nebudete. Určitě s ním bude veselo. Někdy až moc.

V západní astrologii odpovídá toto znamení nejvíce znamení Střelce (26. 11. – 21. 12.) a z části i Kozorohovi (22. 12. – 28. 12.).

Hathor

29. 12. – 29. 1.

Tato egyptská bohyně je symbolem smrti a znovuzrození, bývá však také označována za ochránkyni žen. Tito zrozenci chápou vyšší zákonitosti, takže nepodléhají tak snadno svodům světa jako ostatní a mají svoje vlastní hodnotová měřítka. Kritika ostatních je však vyvádí z míry, protože jsou rádi, když jsou bezmezně přijímáni a obdivováni.

V práci se na tyto osobnosti můžete spolehnout, jsou samostatní a mohou přijít s originálními a novými podněty. Co se týče milostných vztahů, rádi experimentují, ale v případě, že mají uspokojivé zázemí, zbytečně své partnery netrápí paralelními vztahy.

V západní astrologii tohle období odpovídá znamení Kozoroha (29. 12. – 20. 1.) a Vodnáře (21. 1. – 29. 1.).

Mohlo by vás také zajímat: Perský horoskop: Poznejte svoje znamení